Egyetemi Könyvtár minden tartalma

Gyurgyák J.: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. Osiris, Budapest, 2007

Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története.. Osiris Kiadó, Budapest, 2007, 660 oldal
ISBN: 978 963 389 907 6

Gyurgyák János újabb nagymonográfiát írt: korábbi könyvei, főképpen a 2001-ben megjelent A zsidókérdés Magyarországon című nagy könyve után újabb, most a magyar nemzeteszme történetét vizsgáló hatalmas kötetet tett az asztalra. Bár a recenzensnek nem ildomos kilépnie a tárgyalt mű világából, annyit azért meg kell jegyeznie, hogy a mostani időszakban annyi minden más vonja el az értelmiségiek figyelmét és hajlandóságát a munkától, hogy már önmagában is feltűnő, ha valaki következetesen a munkának szenteli a figyelmét, Gyurgyák János pedig vaskövetkezetességgel halad a maga számára kijelölt úton, ami a legtágabb értelemben talán azzal függ össze, hogy miképpen is éljen a szellemi meghatározottságok között és azokhoz hogyan viszonyuljon az értelmiségi ember.

Vuillemin: A diktátor avagy A megjátszott isten a francia és az angol regényben: (1918-1984) Palamart, Budapest, 2000

Vuillemin: A diktátor avagy A megjátszott isten a francia és az angol regényben. Palamart, Budapest, 2000, 351 oldal
ISBN: 963 86146 0 9 – Fordította: Vaszócsik Christa

A diktátor avagy a megjátszott isten című esszé a történelem, a mítosz és a fikció határán örökkön felbukkanó diktátor archetípusát elemzi a modern angol és francia regényekben. „A lidércnyomás nem racionális jelenség. Titka – vagy inkább titokzatossága – az mindenesetre van, amelynek kibogozásához Vuillemin professzor komparatista elszántsága és módszeressége is hozzásegít. Nem is akárhogyan”. [Tímár Antal (N. R.), író]

Paulo Coelho: A fény harcosának kézikönyve. Athenaeum Kiadó, Budapest, 2008

Paulo Coelho: A fény harcosának kézikönyve. Athenaeum, Budapest, 2008, 151 oldal
ISBN: 978 963 947 139 9

A spirituális irodalom brazil mestere, Paulo Coelho régi-új könyvvel jelentkezik hazánkban idén. Régi, ugyanis 1997-ben jelent meg először nyomtatásban az író hazájában, Brazíliában, új, mert a legtöbb országban, ahogyan Magyarországon is, csak nem régiben, Coelho írói világának megismerése után, jelentették meg a kiadók. Utóbbi igen fontos az Athenaeum kiadó gondozásában megjelent A fény harcosának kézikönyve megértéséhez, hiszen nem egy hagyományos regényről van szó jelen esetben. Peresze Paulo Coelho filozófiai elmélkedésekkel és spirituális tapasztalásokkal átitatott műveit (Veronika meg akar halni, A Piedra folyó partján ültem és sírtam, Zahír, A portobellói boszorkány stb.) amúgy sem szokás a hagyományos jelzővel illetni, ám ezúttal nem csupán a tartalom, hanem a forma tekintetében is eltér eddigi életművétől az író.

Richard Dawkins: Isteni téveszme. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2007

Richard Dawkins: Isteni téveszme. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2007, 428 oldal
ISBN: 978 963 972 516 4 – Fordította: Kepes János

Az eredmény változatlan – Vallásosok-Ateisták 1:1 – Ha szabad így fogalmazni, istenigazából darázsfészekbe nyúlt Richárd Dawkins, a neves brit biológus, megannyi ismeretterjesztő kötet köztiszteletben álló szerzője, amikor százados, de legalábbis jó pár évtizedes mélyalvásából felzavarta a „van Isten vagy nincs Isten” elnevezésű, a civilizáció kezdete, de legalábbis a felvilágosodás kora óta válaszra váró eldöntendő kérdést, amely több, bonyolultabb és véresebb konfliktust generált az emberiség történetében, mint bármi más. A kötetnek tehát minden kétséget kizáróan pusztán a témája is elegendő ahhoz, hogy izzó indulatokat váltson ki pro és kontra. A szerző azonban egyáltalán nem titkolja, hogy pont ezért szánta el magát a megírására – célja az állóvíz felkavarása volt egy olyan, tabuként kezelt probléma körül, amely a mai napig megdöbbentően szerteágazó, egész életünkre hat, méghozzá nem lebecsülendő erősséggel. Miért kell lábujjhegyen járnunk, ha a vallásról van szó? Miért beszélhetünk még mindig csak suttogva a vallás által akkumulált visszás jelenségekről? Dawkins a darwinista ateizmus tankjában ülve bátran robog neki a hitbeli dolgok körül hosszú évszázadok alatt felhúzott vastag védőfalnak...

Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei. Argumentum Kiadó, 2007

Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei. Argumentum Kiadó, Budapest, 2007, 434 oldal
ISBN: 978 963 446 419 8

Hermann Róbert legújabb könyvének méltatója számára nehéz említés nélkül hagyni a szerző eddigi nagyon figyelemreméltó és rendkívül gazdag munkásságát. Hiszen egy sokkötetes hadtörténészről, az 1848-49-es szabadságharc elsősorban katonai, de emellett politikai történetét régóta kutató szerzőről van szó, aki szerkesztőként, lektorként, kötetek sokaságának publikálójaként a szabadságharc katonai irányításával, hadszervezetével, politikai viszonyaival és hadműveleteivel elmélyülten foglalkozik. Ha csak említés szintjén soroljuk fel imponáló teljesítményének momentumait, akkor is kiderül: az itt és most áttekintendő kötetet megelőző írásokban felhalmozott szakmai tudás ebbe a könyvbe is átszivárogott.

Vlagyimir Szorokin: Bro útja, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 312 o.

Vlagyimir Szorokin: Bro útja. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 31 oldal
Fordította: Holka László

Vlagyimir Szorokint (1955) oroszországi bírálói a mai orosz irodalom „legradikálisabb extremistájának” tartják, amire megvan minden alapjuk. Szorokin igazi botrányhős – a Kékháj című regénye kapcsán 2002-ben például pornográfia terjesztésével vádolták meg a bíróságon; majdnem mindegyik regénye hazájában ellentétes indulatok és vélemények tömkelegét hívta elő, melyeket a média még inkább gerjesztett. Ugyanakkor külföldön egyike a legismertebb és legtöbbet fordított mai orosz íróknak. Szorokin túlzásai ellenére tehetséges író: zseniális történetmesélő, sajátos nyelvet alkotott, remekül parodizálja a különféle stílusokat, s elsőként alkalmazta termékenyen a nyugati tömegirodalom kliséit az orosz irodalomban. Műveiben jól megfér egymással a szürrealista jellegű, látomásos szüzsé és az akciófilmek brutalitása, a groteszk, szadista „terror-ábécé” és az ideologikus nyelv regresszív mechanizmusának feltárása.

Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka. Magvető, Budapest, 2002

Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka. Magvető, Budapest, 2002, 467 oldal
ISBN: 963 142 288 7

Nem épp mindennapi esemény, hogy valaki első regényével rögtön a legjobb prózaírók közé emelkedjen. A dolgot persze érthetőbbé teszi, ha tudjuk, az íróként most debütáló szerző a kortárs költészet egyik legkiemelkedőbb alakja. A regény azonban nem közvetlenül kapcsolódik költészetéhez, nem a versekből már ismerős képi világ avagy problémahalmaz köszön itt vissza, habár a néhol bekezdésnyi mondataival is sűrű szöveg, valamint a rendkívül érzékeny, a legapróbb részletekre is nyitott látásmód feltétlenül költői „előképzettségre” vall. A közel ötszáz oldalas regény klasszikusnak nevezhető, lineáris elbeszélésmódja egy könnyen követhető, ám fordulatokban és a rejtélyekben igencsak gazdag történethez segít hozzá.

Tartalom átvétel