Egyetemi Könyvtár minden tartalma

Bábosik István – Torgyik Judit (szerk.): Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2007

Bábosik István – Torgyik Judit (szerk.): Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Európa, Budapest, 2007, 330 oldal
ISBN: 963 733 860 8

A könyv a címében megfogalmazottaknak megfelelően az Európai Unió elvárásaiból kiindulva mutatja be a pedagógusok aktuális feladatait, elsősorban azokat, amelyek jelentősen változtak, vagy új kihívásként jelentek meg hivatásunkban. Tartalma szerencsére nem merül ki a különböző jogszabályok és alapdokumentumok ismertetésében, sőt ezek kizárólag a kiindulás alapját képezik. A kiadvány, amely az Eötvös József Könyvkiadónál jelent meg 2007-ben, öt fejezetben, fejezetenként három-négy nagyobb téma köré csoportosítja tartalmát, amelyet 16 szerző – köztük a szerkesztők – munkájából állított össze Bábosik István és Torgyik Judit.

Tony Judt: A háború után. Európa története 1945 óta. I-II. Európa, Budapest, 2007

Tony Judt: A háború után, Európa története 1945 óta. I-II. . Európa, Budapest, 2007, 618+512 oldal
ISBN: 978 963 078 397 2 – Fordította: Komáromy Rudolf

Feküdt előttem a két vastag, egyenként öt- és hatszáz oldalas kötet, és nem tudtam, honnét kezdjek neki. Tony Judt brit történész munkáját végigolvasni, nyilvánvaló, nem volt idő, de a beleolvasás is délutánokat vett igénybe. De az írás, ez a hatalmas szövegfolyam mégis vonzott, hiszen a téma és a sodró lendület, amellyel a szerző előadja azt, több mint fontos. A mi kontinensünk, a nyugati-keresztény civilizációt megteremtő és hordozó Európa szempontjából a középponti kérdés ugyanis 1918 óta az, hogy a világban betöltött vezető szerepét elveszítve vajon milyen utat jár be a későbbiekben.

Tóth Krisztina: Állatságok. (ill.: Baranyai András) Magvető Kiadó, 2007

Tóth Krisztina: Állatságok. Magvető Kiadó, Budapest, 2007, 39 oldal
ISBN: 978 963 142 615 1

Az alig ismert vagy még nem is hallott állatok bestiáriumát írja tovább Tóth Krisztina Állatságok című kötetében. A szerzőt A londoni mackók megjelenése óta ismeri igazán a gyerekvers-olvasó közönség. Baranyai András illusztrációit meg a Kiss Ottó-kötetek óta szeretjük.

Martin Amis: Találkozások Háza. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008

Martin Amis: Találkozások Háza. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008, 245 oldal
ISBN: 978 963 078 468 9 – Fordította: Pék Zoltán

Vegyenek egy mély levegőt, olvassák el még egyszer a fenti, mesterségesen kettétört mondatot. Így nem szokás jellemezni Oroszországot, még Sztálin Szovjetunióját sem, nemhogy Putyin mai Rosszijáját. Az sem szokás, hogy a haldoklás és a fasisztaság immanens, az ország bensőjéből, sőt lényegéből fakadó jellegűnek mondassék Oroszországról, sokrétűen és sokágúan indokolt regényesszé keretében. Vegyenek sok mély levegőt. Martin Amis Találkozások Háza című regénye jelentős szellemi és érzelmi kapacitást követel az olvasótól, aki sokszor fog oda-vissza lapozni, nem a teljesebb megértés kedvéért, hanem azért, hogy ellenőrizze: tényleg az van odaírva, ami?! Tényleg.

James M. Cain: Mildred Pierce, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008

James M. Cain: Mildred Pierce. Európa, Budapest, 2008, 420 oldal
ISBN: 978 963 078 441 2 – Fordította: Siklós Márta

Dantei Pokol, benne 12 bűzös bugyor, melyben a bűnös lelkek vezekelnek. S melyben legalább az ötödik körig – bár a nyolcadik és a kilencedik is szóba jöhet – füstölögnének James M. Cain szereplői. A Mildred Pierce című regényében erőteljesen negatívak a karakterek (akivel azonosulni lehetett volna, hamar eltávozik), acsarkodóak, csalók, szemfényvesztők és számítók.

Sántha Kálmán: Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban. Kutatás-módszertani Kiskönyvtár. Gondolat Kiadó, Budapest, 2006

Sántha Kálmán: Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban. Kutatás-módszertani Kiskönyvtár. Gondolat Kiadó, Budapest, 2006, 124 oldal
ISBN: 963 961 078 X

A pedagógiai kutatások iránti igény több forrásból eredhet. Felmerülhet gyakorlati tevékenység során az osztályteremben, kiindulhat elméleti tételekből, de elég lehet hozzá egy megfelelő, frappáns kérdés feltevése is. Akár személyes tapasztalat, akár a tudomány nyomása, avagy széles körű innovációs igény hozza létre a kutatást, a társadalmi fejlődés magasabb rendű, misztikus eredője mellett mindig szükség van a Goethe által megidézett emberre is. Az emberre, aki felfigyel a pedagógiai jelenségre, kételkedni, majd vizsgálódni kezd, hogy végül képes legyen újat alkotni. Ahogy a neveléstudomány hajnalán végzett első tudományos kísérletek idején, úgy ma is kell hozzá a pedagógiai kutató, aki újító szándékkal lép fel, hogy eredményesebbé, sikeresebbé tegye a nevelés és oktatás folyamatát.

Jacques Attali: A nomád ember – Múltunk és jövőnk a vándorok szemével. Allprint, Budapest, 2004

Jacques Attali: A nomád ember – Múltunk és jövőnk a vándorok szemével.. Allprint, Budapest, 2004, 380 oldal
ISBN: 963 957 505 4

Megbukhat-e az a szuperhatalom, melynek első számú dívája – Marilyn Monroe – még a fenekével is kacsintani tudott? Ez a tétje Jacques Attali (többek közt a jövőről szóló) könyvének.

Corinne Hofmann: Visszatérés Afrikába. Ulpius-ház, Budapest, 2006

Corinne Hofmann: Visszatérés Afrikába. Ulpius-ház, Budapest, 2006, 277 oldal
ISBN: 963 960 285 X – Fordította: Wojtovicz Hajnalka

A regény az Afrikai szeretők című regény folytatása. Corinne Svájcban éli az életét, a regénye nagy sikert aratott világszerte, és készítik belőle a filmet. Corinne egyre nagyobb nosztalgiával gondol afrikai életére. Férjétől a svájci törvények alapján már elvált, és hosszú egyeztetések után a kenyaiak is elismerték a válást. Így már semmi akadálya sincs annak, hogy különösebb probléma nélkül visszatérjen Afrikába. A kiadójával felkerekednek, és elindulnak Kenyába. Korábban a férje testvérén, James-en (egyetlen, aki a családban olvasni tud) keresztül értesítette a kinti családját, hogy meglátogatják őket, és a visszajelzés alapján szívesen várják őket. Corinne nem viszi magával a lányát, Napirai-t, mert az ottani törvények szerint a legkisebb lánygyermekkel a nagymama rendelkezik.

Domán István: A Babilóniai Talmud. Ulpius-ház, Budapest, 2007

Domán István: A Babilóniai Talmud. Ulpius-ház, Budapest, 2007, 375 oldal: A Babilóniai Talmud. Ulpius-ház, Budapest, 2007, 375 oldal
ISBN: 978 963 254 084 9

Dr. Domán István főrabbi, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem professzora, a Talmudnak talán legnagyobb magyarországi tudósa, aki „civilben” nagyon tehetséges és népszerű, sokunk érdeklődését felkeltő és lekötő író, újra megajándékozott bennünket. Második kiadásban megjelentette mindannyiunk szeretett és kézikönyvként forgatott könyvét, az általa válogatott, fordított és magyarázott Babilóniai Talmudot, amelynek fedélen közölt alcíme: Eredeti Talmud részletek magyar fordításban, kommentárokkal.

Varró Dániel: Szívdesszert – Kis 21. századi temegén. Magvető Kiadó, Budapest, 2007

Varró Dániel: Szívdesszert – Kis 21. századi temegén. Magvető Kiadó, Budapest, 2007, 95 oldal
ISBN: 978 963 142 611 3

Nem tudom, ki hogy van vele, engem dühít, ha szörcsögve csókolóznak mellettem a buszon. Ha csak egy papírlap vékonyságú fal választ el a szerelmesek kedveskedő gügyögésétől és acsarkodásától, sóhajaitól – mindattól, ami nem rám tartozik, de akaratlanul is részese kell lennem, mint hívatlan harmadik, budoárban tébláboló elefánt. Ez az indiszkréció zavart igazán a Szívdesszertben is – és az, hogy Varró sem költészetét, sem olvasóit nem veszi igazán komolyan.

Tartalom átvétel