Egyetemi Könyvtár minden tartalma

Gyürey Éva – Lencsó László – Veress József (szerk.): A magyar filmtörténet képeskönyve. Osiris Kiadó, Budapest, 2007

Gyürey Éva – Lencsó László – Veress József (szerk.): A magyar filmtörténet képeskönyve. Osiris Kiadó, Budapest, 2007, 382 oldal
ISBN: 978 963 389 906 9

A Lumiére fivérek, amikor megtartották az első mozgóképes bemutatójukat 1895. december 28-án Párizsban, a Capucinusok bulvárján, ámulatba ejtették a közönséget a feléjük rohanó vonat, a nevetést kiváltó „megöntözött öntöző” pillanatainak megjelenítésével. Ma már ezek lettek a mozgókép csodájának emblematikus képei. A Lumiére fivérek az ember világhoz való viszonyát megjelenítő új eszközzel mind a művészi, mind a kommunikációs lehetőségek új minőségét teremtették meg.

Andrew M. Greeley: A Smaragd-sziget aranya. Maecenas Kiadó, Budapest, 2007

Andrew M. Greeley: A Smaragd-sziget aranya. Maecenas Kiadó, Budapest, 2007, 380 oldal
ISBN: 978 963 203 166 8 – Fordította: Sóvágó Katalin

Írország évszázadokon át angol királyi fennhatóság alá tartozott, így a kelta eredetű ősi ír nyelvet szinte teljesen kiszorította az angol, bár az eldugott falvak egyszerű népe máig beszéli azt. Mindig nyilvánvaló volt az ír sziget lakóinak törekvése a politikai, közéleti függetlenségre, az ősi nyelv életben tartására.

Péter I. Zoltán: Ady Endre regényes életrajza Nagyváradon. Noran Kiadó, Budapest, 2007

Péter I. Zoltán: Ady Endre regényes életrajza Nagyváradon. Noran Kiadó, Budapest, 2007, 440 oldal
ISBN: 978 963 971 629 2

„Kisebb-nagyobb szerelmek még szövődnek Váradon is, de még odáig sem jutnak el ezek a hevületek, hogy bár egyetlen poéma megírásáig elvigyék. (...) Mindössze egyetlen komolyabb – polgári szemmel nézve is: komolynak nevezhető – szerelme szövődött Váradon, egy M. G. nevű fiatal úrilány iránt. Az ifjú hölgy egyformán kacérkodott az időben Bandival és az irodalommal (verseket, novellákat közölt tőle Bandi a Szabadság hasábjain), végül azonban hozzáment egy derék református paphoz, s a jó feleség, mintaháziasszony és gondos anya jelzőket érdemelte ki hamarosan” – olvasható Ady Lajos könyvében.

Konrád György: Inga. Noran Kiadó, Budapest, 2008

Konrád György: Inga. Noran Kiadó, Budapest, 2008, 252 oldal
ISBN: 978 963 9716 56 8

Konrád György önéletrajzi ciklusának legújabb darabja számos újdonsággal szolgál – például kétségbe vonja az „önéletrajz” fogalmát, elbizonytalanít a folytatásosság-folytathatóság kérdésében, s még abban is, ki írja egyáltalán a szöveget, amelyet olvasunk. De mindenekelőtt: ismét labirintusszerűen kanyargós, bizonyos csomópontoknál elidőző és játékos írás az Inga; feltűnően sokat reflektál a megírás körülményeire, idejére, módjára, indítékaira, az írásra mint feladatra és passzióra – egyáltalán, mintha az egész szöveg saját megteremtésének kommentárja volna.

Gergely Ágnes: Tigrisláz – Tíz óra a magyar versfordításról, 2002-2007 Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008

Gergely Ágnes: Tigrisláz – Tíz óra a magyar versfordításról. Európa, Budapest, 2008, 237 oldal
ISBN: 978 963 078 531 0

„Műfordítani annyi, mint gúzsbakötötten táncolni” – idézi Kosztolányi Dezsőt könyve első fejezetében Gergely Ágnes író, költő, műfordító. A magyar versfordítói gyakorlat valóban nem éri be kevéssel. Magyar nyelvre egyszerre illik formailag és tartalmilag is hűen fordítani, ez a hagyomány tehát magától értetődőnek tekinti a kötelező bravúrt, a lehetetlen megkísérlését. S arról, hogy ez a gúzsbakötöttség mégis milyen szabadságot kínál, miféle kalandokra nyit lehetőséget, Gergely Ágnes új könyve igen sokat elárul.

John Lukacs: Demokrácia és populizmus – Félelem és gyűlölet. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008

John Lukacs: Demokrácia és populizmus – Félelem és gyűlölet. Európa, Budapest, 2008, 220 oldal
ISBN: 978 963 07 8412 2

Aki sokat markol, sokat fog. Föltéve, hogy John Lukacsnak hívják, és ez a Lukács János a világ egyik legokosabb embere. Nem irigylem a szerkesztőt és az olvasót sem, az alábbiakban több, az előzőhöz hasonló mondat következik, márpedig az ilyesmi méltatlan a recenzált szerzőhöz, ehhez az egész újsághoz, a könyvismertető műfajához, talán még rám nézve is méltatlan, azzal szoktam hízelegni magamnak, hogy nem szoktam hízelegni. John Lukacs Demokrácia és populizmus – Félelem és gyűlölet című vékony kötetével szemben azonban tehetetlen vagyok. Hétszer (hétszer!) olvastam el hét egymást követő napon, mielőtt nekifogtam volna a most következő írásnak.

S. Nagy Anikó: Kereskedővilág – Szemelvények a magyar kereskedelem történetéből. Mundus Kiadó, Budapest, 2007

S. Nagy Anikó: Kereskedővilág – Szemelvények a magyar kereskedelem történetéből. Mundus Kiadó, Budapest, 2007, 272 oldal
ISBN: 978 963 950 199 7

A kereskedelem világa az adott kor hétköznapi életének egyik igen jó tükre. Napjainkban is magán viseli a korszellem lenyomatát, beleértve a mai szélsőséges eltéréseket is, például egy kedves kis üzlet, és egy hipermarket kafkai világa között

Füzi László: A középpont hiánya. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2008

Füzi László: A középpont hiánya. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2008, 2008, 380 oldal
ISBN: 978 808 101 030 9

Fűzi László legújabb könyvének írásai – tematikájukat tekintve – irodalomról, történelemről, eszmetörténetről szólnak. A középpont hiánya című kötet esszéi, tanulmányai literatúránk és históriánk írásának és olvasásának aktuális, lassan megkerülhetetlen problémáit, és az ebből fakadó dilemmákat járják körül.

Hahner Péter: 100 történelmi tévhit avagy Amit biztosan tudsz a történelemről – és mind rosszul tudod… Animus, Budapest, 2010

Hahner Péter: 100 történelmi tévhit avagy Amit biztosan tudsz a történelemről – és mind rosszul tudod. Animus, Budapest, 2010, 320 oldal
ISBN: 978 963 988 495-3

A történelmi érdekességek, furcsaságok, intimitások iránt mindig is volt érdeklődés. Hahner Péter történész már a tavaly megjelent 100 történelmi tévhit… című könyvében igen szórakoztatóan és élvezetes stílusban olvasta a fejünkre, hogy minden korban képesek voltunk-vagyunk bedőlni a legelképesztőbb híreszteléseknek is, sőt hajlandók vagyunk körömszakadtáig bizonygatni is azok „igazát”. Ha egyedül hisszük el a szamárságokat, s jól elvagyunk velük, lelkünk rajta, baj akkor van, ha a tévhitek futótűzként terjednek el a közfigyelemben, tömegkultúrában, sőt beszivárognak a tankönyvekbe is, akkor pedig tanári segédlettel egész generációk tudatában tényként ragadnak meg történelmi legendák.

Térey János: Asztalizene. Magvető Kiadó, Budapest, 2008

Térey János: Asztalizene. Magvető Kiadó, Budapest, 2008, 191 oldal
ISBN: 978 963 14 2650 2

„A dráma sürgős műfaj” – jelenti ki a magyar drámairodalom késve (igazán máig sem) elismert mestere, Füst Milán, mikor élete alkonyához érve, színpadi művei szerkesztése közben még mindig valamiféle magyarázatot keres úgy jómaga, mint közönsége számára arra a régi kérdésre, hogy miért lehetetlen naturalista drámát írni.

Tartalom átvétel