Egyetemi Könyvtár minden tartalma

Könyvtárhasználói felmérés

Kedves Könyvtárhasználó!

Kérjük, legyen segítségünkre az alábbi országos kérdőív kitöltésével. Ez a felmérés azt vizsgálja, hogy a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár, Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Benedek Ferenc Közgazdaságtudományi és Jogtudományi Szakkönyvtár) szolgáltatásai mennyire felelnek meg az olvasók, látogatók igényeinek. Kérjük, hogy töltse ki kérdőívünket. Amennyiben kérdése van, könyvtárosaink készséggel állnak rendelkezésére.

Köszönettel a Tudásközpont könyvtárainak dolgozói

Könyvtárhasználói kérdőív

Kéri Katalin: Nevelés és művelődés Hispániában – történelmi tanulmányok SZTE-PTE, Szeged-Pécs, 2009.

Kéri Katalin: Nevelés és művelődés Hispániában – történelmi tanulmányok . SZTE-PTE, Szeged-Pécs, 2009, 219 oldal
ISBN: 978 963 482 952 2

A szerző ismert neveléstörténész, Anderle Ádám beköszöntő szavai szerint, akinek „érdeklődésében az oktatás-nevelés története magában foglalja a mindennapi élet és a kultúra (például könyvtárak) érintkezési pontjait” Az előszó a szerzőt találóan jellemzi, mert könyve valóban Spanyolország sokszínű művelődéstörténetét tekinti át a szerző érdeklődése szerint, kitérve a könyvtár, a női nevelés-oktatás, a magyarországi spanyol utikönyvek, a tanítóképzés történetére, hogy az inkluzív nevelés és oktatás 2006-os spanyolországi reformtörekvéseivel búcsúzzon el olvasóitól.

Borsi-Kálmán Béla: Az aranycsapat és a kapitánya – Sorsvázlatok a magyar futballpályákvilágából Kortárs, Budapest, 2008.

Borsi-Kálmán Béla : Az aranycsapat és a kapitánya – Sorsvázlatok a magyar futballpályákvilágából . Kortárs, Budapest, 2008, 287 oldal
ISBN: 978 963 959 371 8

Ritka az a sporttörténeti tárgyú – súllyal annak tetsző – munka, aminek hozadéka ily mértékben túlmutat anyagán. Borsi-Kálmán Béla új könyve a több mint tucatnyi kötetre rúgó esszéista, történészi életmű természetes folytatása, vagy kifejlése ugyanis, noha főhőse – ürügye csupán? – a labdarúgás históriájának egyik legismertebb alakja éppen. Nem élet- vagy pályarajz ez, monografikus céllal írt dolgozatnak meg végképp nem nevezhető, problémaelemzés inkább, olyan, tényanyagában gazdag bázison építkező esszésorozat, ami a jelenbe nyúló múltunk tanulságairól akar elmondani valami nagyon fontosat.

Tabajdi Gábor – Ungváry Krisztián: Elhallgatott múlt. 1956-os Intézet – Corvina, Budapest 2008.

Tabajdi Gábor – Ungváry Krisztián: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy – A politikai rendőrségműködése Magyarországon.. 1956-os Intézet – Corvina, Budapest, 2008, 515 oldal
ISBN: 978 963 135 717 2

Ahogy múlnak az évek, egyre többen hajlamosak arra, hogy – nosztalgiából, vakságból, ideológiai elfogultságból, a rendszerváltás be nem váltott ígéretei és lehetőségei miatti csalódottságukban – a szocializmus évtizedeiből csak a jóra, a teljes foglalkoztatásra, a szociális biztonságra, az épülő lakásokra, a hétvégi házakra, a pezsgő és támogatott művészeti életre emlékezzenek, s elfeledkeznek arról, hogy mindez a Kádár-rendszernek csak az egyik arca volt. De aki nem fogadta el a kurzus ki ne mondott jelszavát – hagyd a politikát, építkezz! –, s kritikusan gondolkozott, az előbb-utóbb érzékelhette, esetleg a saját kárán is megtapasztalhatta, hogy diktatúrában élt. Ezért is olyan fontos a múlttal való szembenézés, a Kádár-rendszer intézményrendszerének, a hatalomgyakorlás eszközeinek, manipulációs technikáinak tárgyilagos vizsgálata.

Devescovi Balázs: Eötvös József, 1813-1871 – Magyarok emlékezete sorozat. Kalligram, Pozsony, 2007.

Devescovi Balázs: Eötvös József, 1813-1871 – Magyarok emlékezete sorozat. Kalligram, Pozsony, 2007, 515 oldal
ISBN: 978 807 149 966 4

Életrajzi munkák nagy hibája szokott lenni, hogy a mégoly jól és alaposan megírt biográfia szerzője semmi többet nem tesz, mint a tárgyának két döntő életéve közötti hosszú vonal részletezését. Nem nyúlnánk Devescovi Balázs Eötvös-biográfiája után, ha ő is ezt tette volna.

Hajdu Endre: Szómúzeum – Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára. Tinta, Budapest, 2008.

Hajdu Endre: Szómúzeum – Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára. Tinta, Budapest, 2008, 121 oldal
ISBN: 978 963 709 486 6

Az Első Magyar Hülye Nevelő és Ápoló Intézetben szerezte képzettségét az a sok ruhahős, aki manap fújja nekünk a locsogáskürtöt? És felkapaszkodva a köz uralgó pontjaira, azokból széptársasági varázspontot csinállanak, miközben e csodás varázspontok pénzápoló intézeteknél kilincselnek támogatásért meg a bokros pénzhajtárnál, hogy életünknek elibénk igazdad tükörét tarthassák! Mikoron a hazugságot diadali járadalomban hordozzák föl s alá, bájdalárok dicsénekétől és dalabáj zenérek szirénhangjaitól kísérve a haldokló majomszín alkonyatban, mely ráborul hazánkra.

Fukári Valéria: Felső-Magyarországi főúri családok – A Zayak és rokonaik, 16-19. század Kalligram Kiadó, Pozsony, 2008

Fukári Valéria: Felső-Magyarországi főúri családok – A Zayak és rokonaik, 16-19. század. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2008, 157 oldal
ISBN: 978 807 149 971 8

A családtörténeti könyvek két részre oszthatóak: léteznek a szigorúan genealógiai munkák és a történelem keretébe érzékenyebben beillesztett feldolgozások, amelyek egy adott – főképpen főúri – família történetét, sőt történeti szerepét adják elő, több-kevesebb „érdekességgel” együtt tárgyalva.

Szécsi Margit: Tenger véled! – Szécsi Margit prózai írásai. Holnap Kiadó, Budapest, 2008

Szécsi Margit: Tenger véled! – Szécsi Margit prózai írásai. Holnap Kiadó, Budapest, 2008, 289 oldal
ISBN: 978 963 346 830 2

Öt évvel ezelőtt Pestszentlőrincen felavatták Szécsi Margit mellszobrát. Tavaly a szobrot a fémgyűjtők elorozták. Idén az önkormányzat újraöntette Kő Pál kiváló alkotását, bizonyítva ezzel is, hogy a szülőföld büszke a költőnőre, akinek élete nem volt könnyű, s bizony zajos siker sem kísérte. Nem vágyakozott ugyan ezután, de több elismerést érdemelt volna. Nemzedékének néhány tagja, többek közt férje, Nagy László is nagyszabású lírai forradalmak hőse volt, s ezek mellett az ő teljesen egyéni hangjára, szemléletmódjára kevesebb figyelem jutott. Halála óta lassan két évtized múlik el, sok hajdani érték megkopott, sokakat méltatlanul felednek, Szécsi Margit költészete azonban kiállta az idő próbáját, kiiktathatatlan helye van az évszázadok magyar költészetében.

Gion Nándor: Börtönről álmodom mostanában – Négy regény. Noran Kiadó, Budapest, 2008

Gion Nándor: Börtönről álmodom mostanában. Noran Kiadó, Budapest, 2008, 619 oldal
ISBN: 978-963-9716-86-5

A Noran Kiadó idei könyvhétre jelentette meg Gion Nándor életműsorozatának újabb kötetét. A Börtönről álmodom mostanában című könyv, akárcsak az életműsorozat első darabja, a Latroknak is játszott, úgyszintén négy regényt tartalmaz. Azok számára, akik a kisebbségi magyar léthelyzet magától értetődő megnyilvánulási formájának a provincializmust és a keserű panaszáradatot tekintik az irodalomban, korántsem egyedüli, de meggyőző ellenpélda lehet Gion Nándor életműve, amely a Vajdaságban élő magyarság huszadik századi történelmének szinte minden részletét magába olvasztotta, ugyanakkor vitathatatlan esztétikai színvonala elutasítja a provincializmus mindennemű vádját, hangütése semmit se vállal a kisebbségi irodalmakkal szemben feltételezett/elvárt siránkozó, önsajnáltató, másokat okoló megszólalásból.

Gyürey Éva – Lencsó László – Veress József (szerk.): A magyar filmtörténet képeskönyve. Osiris Kiadó, Budapest, 2007

Gyürey Éva – Lencsó László – Veress József (szerk.): A magyar filmtörténet képeskönyve. Osiris Kiadó, Budapest, 2007, 382 oldal
ISBN: 978 963 389 906 9

A Lumiére fivérek, amikor megtartották az első mozgóképes bemutatójukat 1895. december 28-án Párizsban, a Capucinusok bulvárján, ámulatba ejtették a közönséget a feléjük rohanó vonat, a nevetést kiváltó „megöntözött öntöző” pillanatainak megjelenítésével. Ma már ezek lettek a mozgókép csodájának emblematikus képei. A Lumiére fivérek az ember világhoz való viszonyát megjelenítő új eszközzel mind a művészi, mind a kommunikációs lehetőségek új minőségét teremtették meg.

Tartalom átvétel