Könyvajánlók

Az Európai Unió joga a gyakorlatban

Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban. HVG-ORAC, Budapest, 2013,
ISBN: 978 963 258 202 3

A könyv első kiadása óta sok változás történt az Európai Unió jogában. A pénzügyi és gazdasági válság sok új jogi megoldást kényszerített ki a gazdasági és monetáris unió területén, felgyorsult az uniós jogalkotás a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében, átalakult a komitológia rendszere, új tendenciák jelentkeztek a belső piac jogában, kiterjedt az Alapjogi Chartán alapuló alapjogi bíráskodás, és jónéhány fontos, Magyarországgal kapcsolatos ügyben döntött az Európai Unió Bírósága. Ezen felül, Horvátország csatlakozásával immár huszonnyolc tagállama lett az Uniónak, amely számos ponton változást hozott a szervezeti-döntéshozatali rendszerben. A könyv második kiadása követi ezeket a változásokat, a kiválasztott uniós jogterületek áttekintésén és elemzésén keresztül. A könyv célkitűzése változatlan: segítséget kíván nyújtani a nagy kiterjedésű, nehezen átlátható, a magyar jogtól eltérő sajátosságokkal rendelkező uniós joganyag megértéséhez, megkönnyítvén a magyar belső joggyakorlatban való használatát. Teszi ezt gyakorlati megközelítéssel, az egyes jogkérdések összefüggéseinek sokirányú felvázolásával, közel ezer jogesetre támaszkodva. A felhozott jogesetek elmozdulást jelentenek a jogszabályi szövegektől a gyakorlati problémák irányába, és betekintést engednek abba, hogy a gyakorlatban milyen összefüggésekben merülhetnek fel uniós jogviták. Mivel az uniós jog számos vonatkozásban egyfajta precedensjogként működik, a felhívott jogesetek kiindulópontot jelenthetnek a belső joggyakorlatban felmerülő uniós jogkérdések megoldásához, az uniós szabályok megfelelő és sikeres alkalmazásához. A kézirat lezárva: 2013. július 1.

Kultúrafinanszírozás az Európai Unió tagállamaiban és Magyarországon

Tóth Ákos: Kultúrafinanszírozás az Európai Unió tagállamaiban és Magyarországon. Akad. K., Budapest, 2013,
ISBN: 978-963-05-9340-3

Tóth Ákos könyve mindeddig a legkomolyabb vállalkozás a kultúrafinanszírozás témakörében magyar nyelven írt munkák közül. Az olvasó éppúgy megismerheti belőle a kultúrafinanszírozás elméleti kérdéseit, mint gyakorlati problémáit. Külön erénye a kötetnek, hogy a magyar kultúrafinanszírozás helyzetét összehasonlító nézőpontból, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország példáival összevetve tárgyalja és kitér az Európai Unió szupranacionális szintű szabályozására is. A könyv okfejtése és következtetései világosak, a szerző hozzásegít bennünket ahhoz, hogy e sokszor zűrzavarosnak ítélt területen tisztán lássunk. Mindezért Tóth Ákos kitűnő könyvét nemcsak a kultúrával foglalkozó szakembereknek, hanem a kultúra gazdasági háttere iránt érdeklődő laikus olvasóknak is örömmel ajánlom. Bozóki András politológus, egyetemi tanár, CEU Közép-Európai Egyetem Bármilyen területre igaz, hogy a hazai gazdaságpolitikusok akkor követnek el végzetes hibát, ha egy külföldi gyakorlatot változtatás nélkül, sémaszerűen alkalmaznak itthon, vagy ha elvakult újítási vágytól égve gyökeresen újat próbálnak meg kitalálni. Sajnos az ilyen „egyszerű megoldások” kudarcaira általában csak az adott társadalmi szféra tönkretétele után jönnek rá. Kutató közgazdászok és gyakorló szakemberek közös felelőssége megpróbálni a kérdések bonyolultságát és összetettségét bemutatni, valamint szakmai diskurzusokon keresztül hatni a döntéshozókra. Ez a felelősség nyilvánul meg Tóth Ákos kellő szakszerűséggel és részletességgel megírt könyvében, amely kiváló kiindulási pont a kultúrafinanszírozás főbb kérdéseinek megismeréséhez. Ez a tankönyvként is használható munka értően és érthetően mutatja be a kultúrafinanszírozás elméleti alapjait, valamint az Európai Unióban honos gyakorlatokat. A hasznos példák és az esettanulmányok szerepeltetése mellett külön érdeme a szerzőnek, hogy összefüggésében elemzi a különböző országok kultúrafinanszírozással összefüggő történelmi gyökereit és azok intézményrendszerét. Jó szívvel ajánlom Tóth Ákos könyvét a kultúra különböző szegmenseiben tevékenykedőknek, kultúrpolitikai döntéshozóknak, illetve mindazoknak, akik gazdasági és társadalmi válságok idején sem feledkeznek meg arról, hogy a kultúra fenntartásában mindannyian érdekeltek vagyunk. Komáromi György gazdasági igazgató, Radnóti Színház, főiskolai tanár, Nemzetközi Üzleti Főiskola

A kohéziós politika elmélete és gyakorlata

szerk. Nagy Sándor Gyula és Heil Péter: A kohéziós politika elmélete és gyakorlata : Európai uniós fejlesztési programok - belülről nézve . Akad. K., Budapest, 2013,
ISBN: 978-963-05-9385-4

A könyv megjelenése különösen időszerű, tekintettel az EU többéves pénzügyi keretéről az Európai Parlament és a Tanács között jelenleg is zajló tárgyalásokra, valamint a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tagállami és regionális finanszírozási programok előkészítő munkálataira. Reméljük, hogy az olvasó a könyv alapján jobban megérti majd a kohéziós politika kihívásait és működését, ezen keresztül pedig betekintést kap az Európai Unió gazdaságfejlesztő szerepébe. Az egyes fejezetek segíthetik azok munkáját is, akik a konkrét programok kialakításán és megvalósításán dolgoznak, vagy azok eredményeit próbálják majd a jövőben nyomon követni. Andor László az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztosa

The accession of the European Union to the European Convention on Human Rights

Gragl, Paul: The accession of the European Union to the European Convention on Human Rights. Hart, Oxford; Portland, 2013,
ISBN: 978-1-84946-460-4

After more than 30 years of discussion, negotiations between the Council of Europe and the European Union on the EU's accession to the European Convention on Human Rights have resulted in a Draft Accession Agreement. This will allow the EU to accede to the Convention within the next couple of years. As a consequence, the Union will become subject to the external judicial supervision of an international treaty regime. Individuals will also be entitled to submit applications against the Union, alleging that their fundamental rights have been violated by legal acts rooted in EU law, directly to the Strasbourg Court. As the first comprehensive monograph on this topic, this book examines the concerns for the EU's legal system in relation to accession and the question of whether and how accession and the system of human rights protection under the Convention can be effectively reconciled with the autonomy of EU law. It also takes into account how this objective can be attained without jeopardising the current system of individual human rights protection under the Convention. The main chapters deal with the legal status and rank of the Convention and the Accession Agreement within Union law after accession; the external review of EU law by Strasbourg and the potential subordination of the Luxembourg Court; the future of individual applications and the so-called co-respondent mechanism; the legal arrangement of inter-party cases after accession and the presumable clash of jurisdictions between Strasbourg and Luxembourg; and the interplay between the Convention's subsidiarity principle (the exhaustion of local remedies) and the prior involvement of the Luxembourg Court in EU-related cases. The analysis presented in this book comes at a crucial point in the history of European human rights law, offering a holistic and detailed enquiry into the EU's accession to the ECHR and how this move can be reconciled with the autonomy of EU law.

International relations and the European Union

International relations and the European Union. Oxford University Press, Oxford, 2011,

Systematically incorporates the study of IR into an examination of the EU's external relations, making the book a perfect fit for courses on International Relations and the EU. Chapters on theories, institutions, policy areas, and the EU's relationship with selected countries ensure International Relations and the European Union is the most comprehensive text available on this subject. Brings together the contributions of leading international experts. Excellent pedagogical features throughout the text aid student learning. A new chapter offers a detailed examination of the EU's relationship with 'The New Emerging Powers' including China, India, and Russia. A new chapter on 'Energy and the Environment' explores the possibility for EU leadership in these important policy areas. All chapters have been revised to take in the latest developments affecting the EU's external relations including the ratification of the Lisbon Treaty and the consequences of the global financial crisis.

Society and democracy in Europe

Society and democracy in Europe. Routledge, Abingdon ; New York , 2013,

This comparative study examines what kinds of societal forces shape European relationships towards democratic political life in contemporary Europe. Drawing on data from the European Social Survey (ESS), the book develops a theoretical perspective on the relationship between social structure and democracy and links this to research on social capital and political behaviour. The authors explore the impact of individual social characteristics on a broad range of the Europeans’ political attitudes and behaviours. They investigate how the social position of the individuals in the European societies contributes to the explanation of the national and cross-national patterns of political engagement, addressing trust in the social and political environment, life satisfaction, party preferences and attitudes towards migration and migrants. Providing detailed descriptions of the similarities and differences among the various European publics at the beginning of the 21st century, Society and Democracy in Europe will be of strong interest to students and scholars of European politics, political participation and political sociology.

The European Union : how does it work?

The European Union : how does it work?. Oxford University Press, Oxford, 2012,
ISBN: 978 0 19 957080 5

The European Union: How Does it Work? is one of the best introductions to the EU for those with little or no prior knowledge of it. It is concise and readable without sacrificing breadth of coverage or accuracy. Bringing together practitioners who have worked or currently work in the EU's institutions with leading scholars and academics, it provides a unique perspective of how the EU works both in theory and in practice. It contains many pedagogical features, including innovative tools, such as 'How it Really Works' boxes that contrast EU workings in theory and practice, and 'Compared to What' boxes that compare the EU to other political systems. It is also accompanied by an Online Resource Centre with helpful additional resources for students and lecturers.

The European Union as a global conflict manager

The European Union as a global conflict manager. Routledge, Abingdon ; New York, 2012,
ISBN: 978 0 415 52872 6

In recent years the European Union (EU) has played an increasingly important role as a manager of global conflicts. This book provides a comprehensive assessment of how the EU has performed in facilitating mediation, conflict resolution and peacebuilding across the globe. Offering an accessible introduction to the theories, processes and practice of the EU’s role in managing conflict, the book features a broad range of case studies including Afghanistan, Bosnia & Herzegovina, Cyprus, Israel-Palestine, Macedonia and Moldova and examines both the institutional and policy aspects including the common foreign, security and defence policy. Drawing together a wide range of contributors, this will be of great interest to students of European Foreign Policy, the EU as a global actor and conflict resolution and management.

The ultimate EU test book : administrator (AD) edition, 2013

Baneth András: The ultimate EU test book : administrator (AD) edition, 2013 .

This book is the all-in-one toolkit used each year by thousands of candidates for EPSO AD-level (AD5-AD9, Specialist and Linguist)exams. The revised 2013 edition provides a complete range of materials to assist candidates from start to finish, as well as a full description of how the EU recruitment process works. There are individual chapters on how to succeed in verbal, numerical and abstract reasoning tests, plus full practice exercises with 370 ALL-NEW verbal, numerical and abstract reasoning test questions - all with explanations of what the correct answer is and why. Other features of the book include a set of practice situational judgement tests and guidance and samples for all the tests to be faced at the Assessment Centre - group exercises, oral presentation, case study and structured interview, with explanations of how your performance in these will be assessed. Important Note: A separate edition is available for Assistant (AST) candidates.

The ultimate EU test book : assistant (AST) edition 2013

Baneth András: The ultimate EU test book : assistant (AST) edition 2013.

Now used by thousands of candidates across Europe every year, The Ultimate EU Test Book - ASSISTANT edition is specifically designed to help prepare for EPSO AST-level competitions. The revised 2013 edition provides a complete range of materials to assist candidates from start to finish, as well as a full description of how the EU recruitment process works. There are individual chapters on how to succeed in verbal, numerical and abstract reasoning tests, plus full practice exercises with explanations of what the correct answer is and why. Other features of the book include tests in the professional skills tested by EPSO - organising and prioritising, computer literacy and accuracy, plus situational judgement tests and the tests to be faced at the Assessment Centre, including the structured interview, group exercise, case study and in-tray exercise, together with explanations of how your performance in these will be assessed. Important Note: A separate edition is available for Administrator (AD) candidates.