Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ Könyvtára minden tartalma

Polgár Csaba (szerk.): Onkológia és sugárterápia

Polgár Csaba (szerk.): Onkológia és sugárterápia. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2018, 261 oldal
ISBN: 978-963-331-440-1

A rosszindulatú daganatok népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű betegségnek számítanak. Magyarországon 2014-ben az összes halálozás 28,7%-át okozta rosszindulatú daganat. Népegészségügyi jelentősége miatt az általános orvosképzésből nem nélkülözhető az onkológia oktatása.

Balásházy Imre - Farkas Péter - Major Gyöngyi (szerk.): Boldogabb családokért és ifjúságért

Balásházy Imre - Farkas Péter - Major Gyöngyi (szerk.): Boldogabb családokért és ifjúságért - 1. kötet, A családi élet válsága és a demográfiai válság okainak elemzése. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2018, 475 oldal
ISBN: 978-963-414-402-1

E könyv szerzői aggódva látják, hogy a felnövekvő fiatal generációk párkapcsolatra, házasságra és családra vonatkozó értékszemlélete alig követhető gyorsaságú változáson megy át. A folyamatról a szerzők tapasztalataik, vagy kutató munkájuk eredményei alapján kívánják a figyelmet a várható következményekre irányítani.

Kalmár Sándor: A háziorvosi szolgálat és a pedagógusok lehetőségei az öngyilkosság megelőzésében

Kalmár Sándor: A háziorvosi szolgálat és a pedagógusok lehetőségei az öngyilkosság megelőzésében. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2018, 171 oldal
ISBN: 978-963-226-664-0 – Fordította:

Ajánlom ezt a könyvet elsősorban a több mint 4 800 háziorvosnak, közel 1 500 házi gyermekorvosnak, 5 600 körzeti ápolónőnek, 4 900 védőnőnek, 74 000 általános iskolai tanítónak, tanárnak, több mint 46 000 középiskolai tanárnak, 21 000 egyetemi oktatónak, az ország és a települések vezetőinek, irányítóinak és mindazoknak, akik szeretnék és tudnák az öngyilkosságot, civilizációnk kicsiny, de pusztító torzszülöttjének létrejöttét megakadályozni, hogy kevesebb öngyilkosság és kevesebb szenvedés legyen országunkban.

Julesz Máté: Orvosi jog működés közben : a hálapénztől a kártérítésig

Julesz Máté: Orvosi jog működés közben : a hálapénztől a kártérítésig. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2018, 274 oldal
ISBN: 978 963 226 678 7

Új kötetünk „Az orvosi jog aktualitásai” című könyv folytatása, melyben az előzőekben nem tárgyalt, fontos orvosi jogi területek is kifejtésre kerülnek. Az „Orvosi jog működés közben” – egyebek mellett – olyan orvosi jogi területeket jár körbe, mint a hálapénz kérdése, az AIDS/HIV, a kártérítési felelősség az orvos-beteg kapcsolatban, valamint az eutanázia legújabb fejleményei a világban.

Sebők Marianna (szerk.): A munka világa a 21. század elején : foglalkoztatáspolitikai és munkaerőpiaci kézikönyv

Sebők Marianna (szerk.): A munka világa a 21. század elején : foglalkoztatáspolitikai és munkaerőpiaci kézikönyv. Saxum, Budapest, 2018, 431 oldal
ISBN: 978-963-248-271-2

Az elmúlt években nem került kiadásra aktuális foglalkoztatáspolitikai és munkaerőpiaci folyamatokat áttekintő publikációk sokasága; ezért talán nyugodtan mondhatom, ez a mű hiánypótló. Külön örülök annak, hogy a kötet írói tudományos és nem aktuálpolitikai szempontból közelítik meg a témát. Az a tény, hogy a Szerzők és a Lektorok összesen hét jelentős hazai felsőoktatási intézmény munkatársai, önmagában is alátámasztja a széleskörű megközelítés és feldolgozás igényét.

Temesváry Zsolt: A szociális munka és a szociálpedagógia modern elméletei

Temesváry Zsolt: A szociális munka és a szociálpedagógia modern elméletei. L'Harmattan - SZOSZAK, Budapest, 2018, 196 oldal
ISBN: 978-963-414-425-0

Dr. Temesváry Zsolt, a Szociálpolitikai Szemle szerkesztőségi tagja, egyetemi adjunktus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetének főállású oktatója és az MCI Management Center Innsbruck Szociális Munka Tanszékének állandó vendégoktatója. Korábban a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézetben tevékenykedett kutató-elemzőként és évekig dolgozott a szociális segítés gyakorlatában kórházi szociális munkásként. Doktori disszertációját 2015-ben védte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, kutatási témája a feltételekhez kötött segélyezés európai tapasztalatainak vizsgálata volt. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően a Trentói és a Bázeli Egyetemen folytatott kiegészítő tanulmányokat, valamint a Svájci Vöröskeresztnél tevékenykedett önkéntes segítőként. Számos hazai és nemzetközi folyóiratban és szakkönyvben jelentek meg publikációi magyar, angol és német nyelven a szociális munka, a szociálpedagógia és a szociálpolitika területéről. Tanácsadóként közreműködött az ENSZ, az Európai Unió és a Világbank számára megfogalmazott szociálpolitikai és gyermekvédelmi témájú országjelentések és állásfoglalások elkészítésében.

Anders Ericsson - Robert Pool: Csúcsteljesítmény

Ericsson, Anders - Pool, Robert: Csúcsteljesítmény. HVG Könyvek, Budapest, 2018, 303 oldal
ISBN: 978-963-304-570-1

Vajon a velünk született adottságaink döntik el, miben lehetünk tehetségesek? Valóban 10 ezer órát kell gyakorolnunk ahhoz, hogy szakértővé váljunk valamiben? Hogyan segíthetjük hozzá a gyerekeinket, hogy csúcsteljesítményt érjenek el? Anders Ericsson egész pályafutása során sakkbajnokokat, hegedűvirtuózokat, élsportolókat és memóriaművészeket tanulmányozott. A Csúcsteljesítményben három évtized mítoszromboló kutatásait egyesíti hatékony tanulási stratégiává, amely alapvetően különbözik mindattól, amit hagyományosan gondolunk az új képességek megszerzéséről. Akár a munkahelyünkön szeretnénk kitűnni, akár sportolói vagy zenészi teljesítményünkön javítanánk, akár gyermekünk tanulmányi előmenetelében kívánunk segítséget nyújtani, Ericsson forradalmian új módszerei megmutatják, hogyan fejlődhetünk szinte bármilyen, számunkra fontos készség terén.

Carl R. Rogers: Valakivé válni : a személyiség születése

Rogers, Carl R.: Valakivé válni : a személyiség születése. EDGE 2000 Kft., Budapest, 2018, 518 oldal
ISBN: 978-963-9760-48-6

Carl Rogers egyike a XX. század legnagyobb hatású pszichológusainak. Ez a könyve sokmillió példányban kelt el világszerte, és sok-sok ember életét változtatta meg. Forradalmi újításai közül a legismertebb a kliensközpontú pszichoterápia és az élet minden területén - a nevelésben, a kommunikációban, a házastársi vagy éppen a nemzetközi konfliktusok megoldásában - alkalmazható személyközpontú megközelítés. Rogers üzenete egyszerű: mindenki rendelkezik azzal a belső erőforrással, ami lehetővé teszi számára, hogy boldog és hasznos életet éljen. Ha megfelelő attitűddel fordulunk embertársaink felé, ezzel elősegíthetjük, hogy felszabaduljanak ezek az erőforrásaik, bölcsebbek, egészségesebbek, konstruktívabbak legyenek a döntéseik. Ez a könyv nem "népszerű pszichológia", nem is könnyű olvasmány. Mégis több mint 60 nyelven megtalálta az utat az emberekhez. Carl Rogers a 80-as években kétszer járt Magyarországon: 300 embernek "vezetett" csoportos foglalkozást. Reméljük, hogy ezzel a könyvvel a hangja minden magyar emberhez eljut, aki szabadabb, teljesebb életet akar élni

Kuritárné Szabó Ildikó, Molnár Judit, Nagy Anikó (szerk.): Trauma-eredetű disszociáció : elmélet és terápia

Kuritárné Szabó Ildikó, Molnár Judit, Nagy Anikó (szerk.): Trauma-eredetű disszociáció : elmélet és terápia. Oriold és Társai , Budapest, 2018, 458 oldal
ISBN: 978-615-5443-81-7

A gyermekkori bántalmazás és elhanyagolás, ahogyan más traumatikus élmények is, bármely korban és bárhol előfordulhatnak. Ugyanígy nem köthető sem helyhez, sem időhöz az a jelenség, hogy az emberek (közöttük a mentális egészséggel foglalkozó szakemberek is) hajlamosak átnézni az érintettek életét uraló, felnőttkorba is átívelő szenvedések felett. Már közel egy évszázada, hogy a magyar pszichoanalitikus, Ferenczi Sándor, rámutatott ezekre a katasztrofális következményekre, és arra, hogy a traumatizáció hogyan vezet a személyiség disszociációjához. Hangja pusztába kiáltott szó maradt, gondolatait nemzetközi szinten kollégái becsmérlése kísérte.

Pintér Judit Nóra: A krónikus betegségek lélektana : válság és megújulás

Pintér Judit Nóra: A krónikus betegségek lélektana : válság és megújulás. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2018, 183 oldal
ISBN: 978-963-414-340-6

A könyv a betegség, a fájdalom és a fogyatékosság tapasztalatát a pszichológia és a fenomenológia módszereivel vizsgálja. Az utóbbi évtizedekben a fenomenológiai, interpretatív irányzatok egyre inkább teret hódítanak az egészségpszichológiai kutatásokban. A könyv középpontjában, Arthur W. Frank kifejezésével, a „mélyen” beteg ember tapasztalata áll, akinek a betegsége krónikus vagy kritikus, befolyásolja döntéseit, átírja élettörténetét, kihat az identitására.

Syndicate content