Polgár Csaba (szerk.): Onkológia és sugárterápia

Polgár Csaba (szerk.): Onkológia és sugárterápia. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2018, 261 oldal
ISBN: 978-963-331-440-1

A rosszindulatú daganatok népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű betegségnek számítanak. Magyarországon 2014-ben az összes halálozás 28,7%-át okozta rosszindulatú daganat. Népegészségügyi jelentősége miatt az általános orvosképzésből nem nélkülözhető az onkológia oktatása.

A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán a 2018-19-es tanévtől kezdődően, önálló, teljes féléves tantárgyként teljesedik ki a modern orvosképzést szolgáló onkológiai graduális oktatás. Ennek alapvető feltétele volt egy olyan egyetemi jegyzet elkészítése, ami a graduális képzés szintjének megfelelő terjedelemben ad átfogó áttekintést a daganatos betegségek etiológiájáról, epidemiológiájáról, diagnosztikájáról és mutidiszciplináris kezeléséről. A jegyzet szerzői építenek a hallgatók patológiai, radiológiai és manuális diszciplínák oktatása keretében már megszerzett tudására, így a szövettani és képalkotó vizsgálatokkal, illetve a sebészeti kezeléssel csak olyan terjedelemben foglalkoznak, ami elengedhetetlen az általános kezelési elvek megértéséhez. Ezzel szemben részletesebben tárgyaljuk a daganatellenes kezelések másik két fontos modalitását – a sugárterápiát és a daganatellenes gyógyszeres kezeléseket. A részletes onkológia és sugárterápia részben a hallgatók átfogó képet kaphatnak a legfontosabb szolid, rosszindulatú daganatok kezeléséről, melynek célja, hogy az új orvos generáció – későbbi specializációjától függetlenül – képes legyen a leggyakoribb daganatos betegségek gyanújának felismerésére és arra, hogy a betegség gyanúja esetén a megfelelő szakorvoshoz irányíthassa a beteget, és tisztában legyen a betegség kezelésének lehetőségeivel és várható kimenetelével.

.

 

Kölcsönzési információ: OPAC
(Forrás: Semmelweis Kiadó)