Buday László - Nyitray László - Perczel András (szerk.): Ezerarcú fehérjék

Buday László - Nyitray László - Perczel András (szerk.): Ezerarcú fehérjék. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2018, 932 oldal
ISBN: 978-963-331-458-6

Fehérjék ezreinek működése teszi a sejteket élő rendszerré: „személyre szabják” a kémiai reakciókat, működtetik a sejtek energiagyárait, teljesítik az örökítés kényes feladatát, motorokként „áruszállítást” és sok más feladatot végeznek. Mindezek megismerésével a Protein Science foglalkozik, melynek az első magyar nyelvű szakmai összefoglalóját tartja kézben az olvasó. E nagylélegzetű, 26 módszertani és 18 fehérjecsaládot példaként bemutató fejezetből álló, ezeroldalas szakkönyv közel 100 szerző munkáját foglalja magában. A szerteágazó tématerületeket a három szerkesztő: az orvos, a biológus és a kémikus három különböző irányból megközelítve igyekezett koherens egységbe rendezni. Egy közös cél vezérelte munkájukat: a fehérjék mibenlétének jobb és mélyebb megértése.

Kinek ajánljuk ezt a szakkönyvet? Mindenkinek, aki tudományos igénnyel fordul a fehérjék felé, legyen bár biológus, kémikus vagy orvostanhallgató, doktorandusz, posztdoktor, kezdő vagy érett kutató. Célunk, hogy felhasználják a fehérjék vizsgálatáról az itt megszerzett ismereteket, tudásukat továbbadják, s ezáltal a szerzőkkel és a szerkesztőkkel együtt hozzájáruljanak a fehérjetudományok szélesebb körben történő terjesztéséhez. Meggyőződésünk, hogy a jövő nemzedékének nagy szüksége lesz a fehérjékkel kapcsolatos tudományos jártasságra, hiszen a fehérje-biotechnológia súlya folyamatosan nő a gyógyszeriparban, a zöld- és polimerkémiában, az élelmiszeriparban és az egészségtudományok területén. Higgyen a szerzőknek és szerkesztőknek: ez a jövő tudománya, igazi innováció rejlik benne!
 

Kölcsönzési információ: OPAC
(Forrás: Semmelweis Kiadó)