Endokrin és anyagcsere-betegségek gyakorlati kézikönyve

Leövey András, Nagy V. Endre, Paragh György, Rácz Károly (szekrk.): Endokrin és anyagcsere-betegségek gyakorlati kézikönyve. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2017, 832 oldal
ISBN: 978-963-226-612-1

Az endokrin és anyagcsere-betegségek gyakorlati kézikönyve második, javított és bővített kiadását tartja kezében az Olvasó. Az új kötet megőrizte az első verzió alapkoncepcióját, melynek lényege a klinikai gyakorlat hangsúlyozott megjelenítése, az endokrin és anyagcsere-betegségek korszerű diagnózisához és kezeléséhez szükséges ismeretek bemutatása. Nem hagyhattuk figyelmen kívül, hogy az alapkutatások eredményeinek köszönhetően a modern endokrinológia a betegségek egyre növekvő számában képes a háttérben álló folyamatokat molekuláris és genetikai szinten értelmezni, ami nélkülözhetetlenné tette a megértéshez szükséges új elméleti ismeretek tárgyalását. Célunk volt a klinikai gyakorlat és a megértést segítő elméleti háttér helyes arányait megtalálni, és az összefüggéseket a klinikai gyakorlat rendszerében egységbe foglalni. Újdonság a könyv végén található Önellenőrző tesztkérdések és ezek megoldása is. Reméljük, hogy a részletesen bemutatott klinikai ismeretanyag hasznos forrásként fog szolgálni a napjaink korszerű orvoslása iránt érdeklődő, a háziorvosi rendelőkben, a járóbeteg-ellátásban és a kórházi, klinikai osztályokon dolgozó orvosok számára.

Kölcsönzési információ: OPAC
(Forrás: Medicina Könyvkiadó Zrt.)