Horváth Örs Péter - Oláh Attila (szerk.): Sebészet

Horváth Örs Péter - Oláh Attila (szerk.): Sebészet. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2017, 561 oldal
ISBN: 978-963-226-627-5

Az elmúlt évtizedben nem jelent meg olyan magyar nyelvű sebészeti munka, amely döntően a graduális képzés céljait szolgálta volna. A szerkesztők szándéka egy olyan modern sebészeti tankönyv megírása volt, amely kifejezetten az orvostanhallgatóknak szól.

Az internet korában nem az információk megszerzése, hanem annak szelektálása, a lényeg kiszűrése a legnehezebb feladat. Ennek megfelelően, a fejezetek végén 10 pontban összefoglalják azokat a legfontosabb információkat, amelyek ismerete minden hallgatótól elvárható.

A korábbi tankönyvekhez képest az is változás, hogy középpontjában az általános sebészet áll.

A tartalmat illetően a fő hangsúlyt a sebészi kórképek tárgyalására helyezték a szerkesztők. Az egyes fejezetek írására az egyetemi oktatásban nagy tapasztalatot szerzett és az adott szakterületen jártas sebészeket kértek fel. Kérésüknek megfelelően a szerzők egyúttal arra is kísérletet tettek, hogy megjósolják az egyes szervek sebészetének jövőbeni fejlődési irányát.

Kölcsönzési információ: OPAC
(Forrás: Medicina Könyvkiadó Zrt.)