Uher Ferenc: Őssejt-biológia

Uher Ferenc: Őssejt-biológia. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2017, 188 oldal
ISBN: 978-963-226-621-3

Hiánypótló könyv, amely a széles szakmai közönség (szakorvosok, sejt-őssejt- és fejlődésbiológusok, bioetikusok), valamint az őssejt-biológia iránt laikusként érdeklődők számára is rendkívül hasznos, a figyelmet mindvégig ébren tartó olvasmány. Precízen ötvözi a klasszikus tudást az egészen új tudományos irányzatokkal, az elméleti sejtbiológiai kérdéseket a gyakorlati alkalmazás lehetőségeivel. Kiváló áttekintést ad egy sokféle szaktudást igénylő, gyorsan fejlődő tudományterületről. Több fejezete (pl. a primordiális csírasejtekkel foglalkozó) hiánypótló – nem csupán az őssejt/fejlődésbiológiával ismerkedő, de az azzal rutinszerűen dolgozó szakemberek és tankönyvek számára is. A szövetmérnökség mai állásának lényegi összefoglalása ugyancsak egyedülálló a szélesebb olvasói körhöz eljutó magyar nyelvű irodalomban. A mély és szerteágazó szaktudást közvetítő, igen jól tagolt kéziratot a szerző bravúros stilisztikával tette érthető és érdekfeszítő olvasmánnyá. Az érthetőséget szolgálja a 62 látványosan informatív és esztétikailag is szép ábra.

Kölcsönzési információ: OPAC
(Forrás: Medicina Könyvkiadó Zrt.)