Könyvajánlók

Forgács Zsuzsa Bruria (szerk.): Szomjas oázis. Budapest: Jaffa, 2007

Forgács Zsuzsa Bruria (szerk.): Szomjas oázis. Jaffa, Budapest, 2007, 589 oldal
ISBN: 978 963 9604 42 1

Kedvenc könyvem az első átfogó kortárs irodalmi antológia, amely rendkívül izgalmas freskót fest női szemmel a női testről. A kötet lapjain 33 kortárs magyar szerző vall megfoganásról, szülésről, születésről és vetélésről, a kislány nővé éréséről, a felnőtt nő önelfogadásáról és önmegtagadásáról, a testi és lelki betegségről és gyógyulásról, a test és lélek találkozásának és összefonódásának véget nem érő kalandjáról és talányáról. Számos kedves szerzőm szerepel a kötetben, akiknek az írásait szívesen olvasom az identitáskérdést, önismeretet közvetlenül érintő témaválasztásaik miatt.

Mann, Thomas: A kiválasztott. Bp.: Európa - Magyar Helikon, 1980

Mann, Thomas: A kiválasztott. Európa - Magyar Helikon, Budapest, 1980, 340 oldal
ISBN: 963 207 319 3 – Fordította: Jékely Zoltán

„Thomas Mann mindig különös érdeklődéssel fordult a mitikus történeti témák felé. A József és testvérei, a Doctor Faustus éppúgy, mint A kiválasztott egy-egy archetípus példáján próbálja a legsúlyosabb eseményeket, mondanivalókat megfogalmazni. A kiválasztott témáját Thomas Mann a Gesta Romanorumból meríti. A regény szinte változtatás nélkül követi a középkori legenda meglepő, már-már bizarr cselekményét. A hercegi testvérpár Wiligis és Sibylla bűnös szerelméből születő, a sors kegyére bízott, kitaszított gyermek férfivá serdül, s az ördögi erők kegyetlen akaratából saját anyját veszi feleségül. A kettős vérfertőzést felismerve Gregorius elképesztően súlyos vezeklést vállal. Tizenhét esztendeig él egy kopár sziklaszirthez bilincselve, jóformán minden táplálék nélkül, míg végül az éhségtől, szomjúságtól szinte mormotává zsugorodik.

Wlassics Gyula elnöki megnyitó beszédei. Bp., Stephaneum, 1912

Wlassics Gyula: Wlassics Gyula elnöki megnyitó beszédei. A Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Szövetségének közgyűlésein - születésének hatvanadik évfordulójára. Stephaneum Nyomda R. T., Budapest, 1912, 99 oldal

Idősebb WLASSICS GYULA (1852-1937) neve és életútja hazánk virágzó korszaka, a millenniumi Magyarország hangulatát idézi. Azokat az évtizedeket, amelyben a tudományos és a politikai élet meghatározó szereplői gyakorta ugyanazok a személyek voltak, és akik a magyar történelem máig meghatározó, közismert és a történelemtanításban rendre felbukkanó progresszív és pozitív személyiségei közé tartoztak, mint például Apponyi Albert, Andrássy Gyula, Bánffy Dezső, Eötvös Károly, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Podmaniczky Frigyes, Pulszky Ferenc, Tisza Kálmán, Széll Kálmán. A sors különös kegyelméből Wlassics Gyula 86 évet, hosszú és mindvégig tevékeny életet élt.

Aronson, Elliot: A társas lény. Akadémiai Kiadó, Bp., 2008

Aronson, Elliot: A társas lény. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, 504 oldal
ISBN: 978 963 058 628 3 – Fordította: Erős Ferenc

A társas lény első magyar kiadása harminc évvel ezelőtt, 1978-ban jelent meg. Aronson többször átdolgozott és kibővített, számos kiadást megért könyve messze a legsikeresebb és legnépszerűbb szociálpszichológiai könyvvé vált Magyarországon. A mostani kiadás, amely a legújabb, 2008-as, tizedik amerikai kiadás alapján készült, törzsanyagában megőrzi az előző kiadások szemléletét és szerkezetét, de az elmúlt évek szociálpszichológiájának számos kutatási eredményét is feldolgozza, elsősorban a társas megismerés, a társas kapcsolatok és a csoportközi viszonyok területén.