Aktuális kiállításainkÖttorony. A pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig

Mint minden tavasszal, a Történeti Gyűjtemények Osztálya idén is új időszaki kiállítás elkészítésén dolgozik. A téma minden évben kötődik valamilyen szinten a könyvtárhoz, hiszen nem titkolt célunk, hogy a gyűjteményeink értékeit ilyen módon is a látogatók elé tárjuk.

A kiállítás ötletét, vezérfonalát ezúttal egy modern könyv adja: Nagy Imre professzor úr 2013-ban megjelent hiánypótló műve, az Öttorony. A kötet a pécsi irodalmi műveltség történetét tekinti át a kezdetektől egészen a 20. századig. A kiállítás célja pedig, hogy a látogató elé tárja azokat a fontos műveket, amelyek ennek a történetnek a mérföldköveit jelentik.

Az Öttorony bevezetőjében számos kérdés merül fel egy város irodalomtörténetével, illetve megírásának lehetőségeivel kapcsolatban. Mit nevezhetünk pécsi irodalomnak? Mit jelent a város? Hogyan tekintsünk a város nem irodalmi szövegeire? Folyamatosság vagy megszakítottság érvényesül a történetben? A regionális nézőpont vagy a magyar kontextus jelenik-e meg hangsúlyosabban?


A mű koncepciójának középpontjába végül az intézmények kultúraközvetítő szerepe került, amelyek Pécs esetében az egyetemet, a könyvtárat, a püspökséget, a sajtót és a színházat jelentik. A pécsi irodalom ugyanis ezekhez az intézményekhez kötődik, ezek alakulása mentén jött létre. „A város szelleme az intézmények testében lakozik.

A kiállítás a fizikailag megragadható művek bemutatásával jó alkalmat kínál arra, hogy képet kapjunk ezen intézményeknek a város szellemi életében betöltött szerepéről, ugyanakkor a fenti kérdések újragondolására is lehetőségünk nyílik.

A kiállítás vitrinek tartalma virtuálisan is megtekinthetőek. (Folyamatosan frissül!)


Virtuális kiállítás vitrinek

Kiállítás Főoldala
A 19-20. századi pécsi sajtó
A pécsi sajtó újságíróinak irodalmi munkássága
A jezsuiták kora
A pálosok Pécsett
Somogyi Ferenc emlékkiállítás

Somogyi Ferenc (1906-1995) a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen szerezte jogi diplomáját. A Jog- és Államtudományi Kar tanársegédjeként kezdte meg oktatói munkáját 1933-ban. 1937-ben a magyar magánjog története tárgykörből az egyetem magántanára lett.1939-től Pécs város országgyűlési képviselője lett. 1940-ben országos szociális felügyelővé nevezték ki, 1945-ben az Országos Nép- és Családvédelmi Alap kezelésével bízták meg, szegény sorsú családok házhoz juttatásában segédkezett. A háború után külföldre távozott, előbb Ausztriába, majd 1950-ben az Amerikai Egyesült Államokba. Több amerikai magyar szervezet és rendezvény megalapításában vett tevékenyen részt, magyar művelődéstörténetet, történelmet tanított kint. A kiállításban munkásságát, műveit, életútját mutatjuk be.Virtuális kiállítás vitrinek

A kiállítás főoldala
Gyermekkor, középiskolás és egyetemista évek


„A művészet az elmondhatatlan tolmácsa”


Interaktív utazó kiállítás diákok művészeti alkotásaiból holokauszt-túlélők és szemtanúk visszaemlékezéseihez kapcsolódva


A pályaművek a USC Soá Alapítvány IWitness digitális platformáján található, holokauszt-túlélőkkel és szemtanúkkal készített interjúklipek alapján készültek. A pályaművekből 2017-ben interaktív, utazó kiállítás készült, amely október elején érkezik az Egyetemtörténeti Gyűjteménybe.

A kiállítás 15 egyszerűen felállítható molinóból áll, melyeken 15 kiemelkedő pályamű látható. Az interaktivitást a molinókon található QR-kódok biztosítják, melyek leolvasásával a látogatók digitális eszközök (okostelefon vagy tablet és fülhallgató) segítségével azonnal megnézhetik és meghallgathatják a műveket inspiráló interjúrészleteket - ezek vezetik körbe a diákokat a kiállításon.A kiállítást megtekinthető: 2019. október 25-ig

A kiállításhoz múzeumpedagógiai óra igényelhető a tgyo@lib.pte címen.
Trackback link: