Könyvajánló

Kiadó:
Európa
ISBN:
978 963 079 261 5
Kiadás éve:
2011
Mű a katalógusban:

A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe.

Ezen a nyáron az egyik legnagyobb élményem azonban a július utolsó hetét kitöltő Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok (Európa Könyvkiadó, 2011.) című munkája volt. Régóta sze-rettem volna magam mögött tudni a XVI. századi friuli molnár világképéről írott könyvet, amit gondolkodásmódja, történettudományi módszerei, filológus alapossága miatt is becs-ben tartanak a mikrotörténelem kutatói. És bár a XVI. századi inkvizíciós iratanyagok alap-ján rekonstruált, hosszantartó per leírása a könyv, ami a Menocchionak mondott Domenico Scandella molnár sorsáról szól, mégsem tudok eltekinteni attól az apróságtól, hogy szerzője az inkvizíció vitatható bizonyító eljárásainak ismeretében jártasságát aktív politikai cselekvésben is kamatoztatta.Prof. Dr. Aknai Tamás CSc egyetemi tanár PTE Művészeti Kar, Művészettörténet és Elmélet Tanszék A sajt és a kukacok meglehet, hogy a történészek számára alapmű, jómagam azonban ezúttal eltekinthettem attól, hogy szakmai kötelességnek tekintsem az elolvasását. Egy valódi oknyomozás részesévé válhattam, amelynek során – hála az inkvizíció akkurátus jegyzőkönyvezési gyakorlatának – a jó és rossz boszorkányok ténylegesen tételezett világában találkozhattam egy modern szabadgondolkodónak is tekinthető molnárral. Egy parasztemberrel, aki azt hirdette, hogy a világ az erjedésből keletkezett. Az üldözött, eltörölt és elfeledett paraszti műveltség szilánkjait rakosgatta össze a szerző ebben a könyvben az inkvizíció perei alapján. A történettudomány az ilyen Menocchio típusú mellékszereplőket korábban félreállította, létezésükről nem is kívánt tudomást venni. Jó felfedezni, ahogy a vádlók kérdései és a vádlott válaszai közti távolság milyen nagy, hogy szuverén világok, világképek kerülnek egymással szembe. Az inkvizítorok dogmatikus katolicizmusában és Menocchio népmesei vallásosságában. Mai is meghökkentő olvasni a molnár elszólásait, az inkvizítor kérdéseire adott riposztjait, bizarr vallásmagyarázatait, miáltal a népi és elit kultúra XVI. század végi átalakulásának a viszonyáról is képet nyerhetünk. Konkrétan arról, hogy a korai újkorban milyen formában van jelen az archaikus népi mitológia. A szokásos vallás-, és kultúrtörténeti elemzéseknél tekervényesebb nyomozásban veszünk részt. Menocchio semmilyen más teremtéselméletre nem emlékeztető nézeteiben olyan hagyománykincs tárul fel, amelyben a múltban gyökerező mitológiai képzetek fogalmazódnak újra (sajt és kukacok, az angyalok eredete – Védák). Számomra a munka jelentőségét az adja, ahogy a történelmi és társadalmi norma valamint a kivételek „vad csatájának” csillapításában tényleges szerepet játszhat egy könyv. Belőle tudjuk, hogy Menocchio normális forradalmár volt, aki elő-játszotta a reformáció, majd a felvilágosodás számos mozdulatát, ugyanakkor alig megis-merhető irodalmi hordozókon keresztül jutunk el hozzá, így kivételes, kevéssé normaszerű lesz. Ginzburg könyve rehabilitálja a köznapokat, a józanságot, a tények tiszteletét és olyan morális elveket mozgat, amiket illik ma is megsüvegelnünk.

A könyvajánló a PTE Egyetemi Könyvtára által a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban 2012. november 21-én szerdán, 14.30 órakor megnyílt "MindenKép(p)en Olvasunk!" című olvasást népszerűsítő fotókiállításra készült!