DOI Iroda


Mi az a DOI? 

A DOI (Digital Object Identifier) az elektronikus dokumentumok egyértelmű azonosítására szolgáló egyedi azonosító. Célja az online környezetben megjelenő publikációk folyamatos elérésének biztosítása és láthatóvá tétele, ezáltal pedig a tudományos élet vérkeringésébe való könnyebb bekerülés. 

Több ügynökség állít ki DOI-azonosítókat. A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban működő DOI Iroda az egyik legjelentősebbel, a CrossRef-fel áll szerződéses viszonyban, amely az azonosító alapfunkciói mellett számos saját fejlesztésű szolgáltatással támogatja a DOI-ban rejlő lehetőségek kiaknázását. 


A DOI-igénylés alapvetően nem ingyenes. Ugyanakkor az éves tagsági díjat és az egyes azonosítók igénylését a PTE Egyetemi Könyvtár intézi a CrossRef ügynökség felé, így az igénylőre nem hárul anyagi költség.


Melyek a CrossRef ügynökség által kiállított DOI előnyei?

 • Amellett, hogy a CrossRef-es DOI lehetővé teszi az egyértelmű azonosítást, illetve biztosíthatóvá válik általa a hosszútávú elérés. Növeli a publikációk megtalálhatóságát és láthatóságát is, segíti a hivatkozások keresését, és hozzájárulhat a nagyobb idézettség eléréséhez is. 
 • Az a tendencia, hogy nemzetközi viszonylatban, de egyre inkább itthon is normává válik, elterjed a használata. Ez azt jelenti, hogy egyre több kiadó alkalmazza, és a tudományos hivatkozásoknál is elkezdett alapelvárássá válni. 
 • A DOI azonosítót használó folyóiratoknak nagyobb esélyük lesz bekerülni a jelentős adatbázisokba
 • DOI-regisztrációkor rögzítésre kerülnek a fontosabb bibliográfiai adatok is, amelyeknek köszönhetően lehetővé válik az MTMT-be történő importálás is.


  Milyen kiadványokra tud a PTE-s DOI Iroda DOI-azonosítót biztosítani? 

  DOI-azonosítót olyan kiadványok számára van módunk kiállítani, amelyek a Pécsi Tudományegyetemen polgárainak publikációs tevékenysége részeként keletkeznek.  


  Mire lehet tőlünk DOI-t igényelni? 

  A DOI-kiadással a PTE-s szerzők tudományos publikációs tevékenységét kívánjuk támogatni, ezért ilyen azonosítót az MTMT-ben tudományos jelleggel rendelkező művekre van módunk kiállítani. 

  DOI-val való azonosítását a következő dokumentumtípusoknak javasoljuk: 

  • tudományos folyóiratok esetében a folyóirat egésze, az egyes számok, illetve az abban szereplő tanulmányok; 
  • könyvek, könyvrészletek, sorozatok, évkönyvek; 
  • konferenciaközlemények. 


  Milyen kötelezettséget vállal az igénylő? 

  Minden azonosított objektum egyedi URL-lel, saját weboldallal (landing page) kell rendelkezzen, ahol szerepelnek az ügynökség által kért adatok.

  1. Az azonosított objektum teljes bibliográfiai leírását; 
  2. A DOI-t kattintható linkként feltűntetve (pl: https://doi.org/10.xxxx/xxxxx);
  3. A szerzők megfelelő affiliációinak feltüntetését; 
  4. A teljes szöveg letöltésének lehetőségét akár nyílt hozzáféréssel, akár díjfizetés ellenében.

  A DOI-t mind az online felületen, mind a nyomtatott példányon – amennyiben van ilyen – fel kell tüntetni. 


  A PTE Egyetemi Könyvtárnak biztosítania kell a DOI-val ellátott dokumentumok hosszú távú elérését. Ennek érdekében amennyiben nem könyvtári szerveren elhelyezett (például az egyetemi folyóirat-platformon megjelenő) kiadványról van szó, az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy a kiadvány a könyvtár által üzemeltetett repozitóriumban, a Pécsi Egyetemi Archívumban (röviden: PEA) is elhelyezésre kerüljön.

  A repozitóriumi elhelyezés nem zárja ki azt, hogy a folyóirat saját honlapján is megjelentesse az adott közleményt. A PEA-ban való elhelyezés ettől független előírás.


  Az igénylő ezen felül vállalja, hogy eleget tesz az úgy nevezett cross-linking kötelezettségnek. Ez azt jelenti, hogy a kiadvány (folyóirat esetében az egyes tanulmányok) irodalomjegyzékében link formájában feltüntetik minden olyan forrás DOI azonosítóját, melyeket szintén az ügynökségnél regisztráltak. Ez ugyan többlet feladatot jelent, de mivel a kötelezettség minden CrossRef tagra vonatkozik, ezért nagyban hozzájárul a láthatóság növeléséhez, a CrossRef-es DOI-ban rejlő lehetőségek kiaknázáshoz is.

  A CrossRef több keresőt is biztosít saját adatbázisához, melyek segítségével ellenőrizhető, hogy a hivatkozott irodalomjegyzékben szereplő közleményeknek van-e az ügynökségnél regisztrált DOI azonosítója:

  • http://search.crossref.org/ (egyszerű szabadszavas kereső)
  • http://www.crossref.org/guestquery/ (az egyes metaadat mezőkre keresési lehetőséget biztosító, pontos találatokat eredményező kereső)
  • https://doi.crossref.org/simpleTextQuery (ingyenes regisztrációt követően, havi 5000 db korlát mellett igénybe vehető szabadszavas kereső, akár az egész irodalomjegyzék bemásolható egy keresésbe)


  Munkatársaink személyesen szívesen segítenek a cross-linkinggel kapcsolatban. Forduljanak hozzánk bizalommal, ha kérdéseik vannak!


  A DOI-igénylés menete

  1. A PTE-s kötődésű igénylő emailben fordul hozzánk a lent látható emailcímen. Ez az email tartalmaz:
   1. arra vonatkozó információt, hogy az igénylő miképpen kötődik a PTE-hez;
   2. ezen kívül azt, hogy pontosan mire kér DOI-t (ha folyóirathoz igényel, akkor számhoz vagy azon belül cikkekhez);
   3. ha már van online megjelenítési felület, akkor annak a linkjét is;
   4. valamint azt a szándékát, ha időszaki kiadványról van szó, hogy a jövőben is tervez-e igénylést.

  2. Ennek ismeretében a DOI Iroda munkatársai az adminisztrációs rendszerükben adminisztrálják az igénylés adatait. Ha az adatok hiányosak, úgy hiánypótlásért fordulnak az igénylőhöz.

  3. Ezt követően szúrópróbaszerűen ellenőrzik, hogy az igénylő eleget tett-e a cross-linking kötelezettségének. Amennyiben nem, úgy megkérik, hogy az élesítés előtt egészítse ki a hivatkozáslistáját a szükséges CrossRef-es DOI-kkal, vagy ha nem ismeri a módját, kérje az Iroda segítségét. 

  4. Ha az igénylő teljesítette minden vállalt kötelezettségét, visszakapja a kiállított, még nem élesített DOI-azonosítókat, hogy ezeket feltüntesse a megfelelő helyen, helyeken. Az erre vonatkozó információkat lásd feljebb.

  5. Az igénylő értesíti a DOI Iroda munkatársait arról, hogy elkészült a rá rótt feladatokkal.  

  6. Ha minden rendben van, az Iroda munkatársai innentől számítva 3 munkanapon belül élesítik a DOI-kat a CrossRef rendszerében.


  Milyen egyetemi kiadványok igényeltek 2019 májusig rajtunk keresztül DOI számot?


  Telefonszám 


  72 / 501-650 / 28042
  E-mail
  journals@lib.pte.hu