ISSN igénylés


Mire való és milyen előnyökkel jár az ISSN? 

Az International Standard Serial Number (ISSN) az időszaki kiadványok azonosítására szolgáló legalapvetőbb, több mint negyven esztendős múltra visszatekintő, világszerte használt dokumentumazonosító, amelynek megléte alapvetően elvárás egy folyóirattal, évkönyvvel, sorozattal szemben.

Amellett, hogy elvárás, komolyan előnyökkel is jár. Az ISSN-kiutalással foglalkozó nemzeti központok egy nemzetközi hálózatba szerveződnek. Ez azt is jelenti, hogy az interneten hozzáférhetővé tett kiadványok e-ISSN-jei bekerülnek egy nemzetközi adatbázisba, világszerte kereshetővé, szabadon elérhetővé válnak a ROAD oldalán keresztül.

Mire lehet, mire kell és mire NEM kell ISSN-t kérni?

Ha kiadványunkat előre meg nem határozott időtartamra tervezzük, és egymást követő, különálló részegységekből (számokból, évfolyamokból, kötetekből) épül fel, akkor feltehetően célszerű rá ISSN-t igényelni. Az ISSN-nel ellátott időszaki kiadványok köre meglehetősen színes: hordozótól függetlenül a hírlapoktól a tudományos folyóiratokon át a különböző évkönyvekig, időszakosan megrendezett konferenciák kiadványaiig és sorozatokig számos kiadványtípus azonosítható általa.


Ezeket mind külön ISSN-nel kell azonosítani. Arra azonban érdemes figyelni, hogy egy sorozat esetében az ISSN magát a sorozatot jelöli, de az egyes kötelek azonosítására már ISBN szolgál. A többkötetes művek pedig, amelyeket eleve véges számú részegységben terveznem megjelentetni, nem minősülnek időszaki kiadványnak, ezért ISSN-re egyáltalán nincs szükség. Egyazon szerző műveit tartalmazó “sorozatok” szintén nem láthatók el ISSN-nel.

Az ISSN elválaszthatatlanul kötődik a nyilvántartásba vett kulcscímhez. Ha ez megváltozik, akkor új ISSN-t kell igényelni. Más változtatások, mondjuk a kiadó vagy a megjelenés gyakoriságának megváltozása, nem von maga után új ISSN-igénylést.


Ki kérhet tőlünk ISSN-t? Vagy még inkább: kinek KELL tőlünk kérnie ISSN-t (rektori utasítás)?

A Magyarország területén megjelenő időszaki kiadványok ISSN-nel történő ellátását az Országos Széchényi Könyvtárban működő Magyar ISSN Nemzeti Központ végzi, de a 2015-ös rektori utasítás értelmében a Pécsi Tudományegyetem kötelékébe tartozó egyetemi polgárok csak a Pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont ISSN Irodáján keresztül igényelhetnek ISSN-azonosítót nyomtatásban vagy digitális formában megjelenő időszaki kiadványaikra.


Milyen tennivalóim vannak, ha ISSN-t szeretnék igényelni?

Először is el kell dönteni, hogy a sorozatokhoz vagy a periodikumokhoz tartozó igénylő űrlapot kell kitölteni.


A periodikumok közé tartoznak az időszaki kiadványok közül azok, amelyek rendszeresen, meghatározott időközönként jelennek meg. A PTE ISSN Iroda esetében ez jelenthet

 • - folyóiratokat;
 • - évkönyveket;
 • - hírlapokat;
 • - időszakosan megjelenő adat- és címtárakat, bibliográfiákat, repertóriumokat, és egyéb meghatározott időközönként megjelenő kiadványokat.

A periodikumok egyes számai nem kaphatnak ISBN-t, hiszen nem minősülnek könyvnek! A sorozat alatt egy közös sorozatcímmel összekötött, önálló, általában egy-egy témára fókuszáló dokumentumoknak előre meg nem határozott számú kötetből álló csoportját értjük. A sorozatok új számainak nincs olyan előre eldöntött periodicitása, mint a periodikumoknál láthattuk. Egy sorozat egésze ISSN-t, és az egyes kötetei ISBN-t is kaphatnak. Ha ez megtörtént, akkor össze kell állítanunk azokat a képfájlokat, amelyeket csatolni kell az igényléshez, és elküldeni az issn@lib.pte.hu címre.

Az ISSN-igényléshez csatolni kell az első nyomdakész szám vagy kötetet bizonyos oldalait, hogy az Országos Széchényi Könyvtár ellenőrizni tudja a beküldött adatok helyességét, és meg tudja állapítani, hogy megfelelő típusba soroltuk-e.

Az OSZK nem ugyanazt kéri sorozatok és periodikumok esetében.

Periodikumoknál az első szám következő oldalairól kérnek másolatot:

 • - a címlapjáról/borítófedeléről,
 • - a belső címoldaláról (ha van ilyen),
 • - az impresszumoldaláról.

Sorozatok esetén pedig az első kötet nyomdakészre szerkesztett

 • - borítójáról,
 • - előzéklapjáról,
 • - belső címoldaláról,
 • - kolofonoldaláról kérnek másolatot.

Az OSZK ezeket a dokumentumokat JPG vagy PDF formátumban kéri.

Kolofonoldal alatt az a záradékot értjük, amely a kiadvány kiadására és előállítására vonatkozó valamennyi lényeges adatot (felelős kiadó, felelős szerkesztő, műszaki szerkesztő, nyomda és annak vezetője stb.) tartalmazza. Általában a könyvek végén találjuk, de az is előfordul, hogy a címoldal verzóján (hátoldalán). (Forrás: http://konyvtar.hu/wiki/Kolofon)

Fontos észben tartani, hogy távoli hozzáférésű, tehát az interneten elérhetővé tett időszaki kiadványokra az OSZK-ban működő Magyar ISSN Nemzeti Központ online ISSN-t csak a közzététel után állít ki. Ez azt jelenti, hogy azután célszerű igényelni, hogy már megjelent legalább egy szám és az a honlapon közzé is lett téve.

Az ISSN-kiállításhoz azonban a honlapnak további feltételeknek is meg kell felelnie. Szükség van egy egyedi/saját URL-ről (webcímről, linkről) elérhető önálló nyitóoldalra, illetve az egymást követő részegységek hozzáférését szolgáltató menüpont vagy weboldal kialakítása is. Szintén elengedhetetlen egy olyan impresszum megléte, amely tartalmazza a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat.

Az impresszumban a következő adatokat mindenképpen fel kell tüntetni:

 • - kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét,
 • - a szerkesztésért felelős személy nevét.


Milyen kötelezettséget vállalunk (eljárási idő!)?

ISSN-igénylésnél átlagosan 6 munkanapos átfutási idővel kell számolni.

A PTE-s ISSN Iroda 3 munkanapon belül továbbítja az Országos Széchényi Könyvtár fel a hozzá beérkezett kérést, miután ellenőrizte, hogy formailag megfelel-e az OSZK által támasztott kritériumoknak. A Magyar ISSN Nemzeti Központ az előzetes ISSN szám megállapítását, illetve a kérések elbírálását az ehhez szükséges dokumentumok kézhez vételétől számított 2-3 nap alatt végzi el.


Milyen kötelezettséget vállal az, aki ISSN-azonosítót igényel rajtunk keresztül?

Természetesen az időszaki kiadványokra is vonatkozik a kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség. A már említett rektori utasítás értelmében ez is az Egyetemi Könyvtárban működő irodán keresztül bonyolódik. Ezért kérünk mindenki, hogy a kiadványokat (ha nyomtatásban megjelentek, akkor 6+1 példányt, ha digitálisan, akkor a digitális kötelespéldányt) juttassák el hozzánk a Tudásközpontba.

A kötelespéldányok teszik lehetővé az egyes időszaki kiadványokhoz való nyilvános hozzáférést. Nyomtatott kiadványok esetén a könyvtári hálózatba való bekerülés által valósul ez meg, az e-ISSN-eket pedig az OSZK regisztrálja a nemzetközi adatbázisba. A hozzáférés biztosítása mellett a megőrzésben is komoly szerep jut a kötelespéldányoknak.

A kötelespéldányokat a megjelenést követő hónap 15. napjáig kell beszolgáltatni

Az ISSN feltüntetése szabványos formában két, egyenként négy számjegyet tartalmazó adatcsoportban történik, melyeket kötőjel kapcsol össze, és az ISSN betűkód előz meg.

Azaz egy helyesen feltüntetett ISSN így fest: ISSN 1234-5678

Ha az időszaki kiadvány megjelenik nyomtatásban, de online is, akkor lehetőségünk van az eltérő hordozón megjelenő kiadásváltozatokra is felhívni a figyelmet. Mindezt helyes formában a következő módokon tudjuk megtenni:

ISSN ….-…. (Nyomtatott)

ISSN ....-.... (Online)

vagy:

Nyomtatott kiadás: ISSN 2631-0015

Online kiadás: ISSN ....-....

Nyilvántartási szempontból az ideális, ha az ISSN Irodán keresztül bonyolódik a kötelespéldány-ügyintézés, azonban a kiadó mindenképp maga szeretné intézni a dolgot, akkor kérjük, hogy erről minket emailben tájékoztassanak.ISSN igénylő űrlapok:

-ISSN igénylése periodikumokhoz

-ISSN igénylése sorozatokhoz

Figyelem! Az ISSN igénylő űrlapok kitöltéséhez be kell jelentkezni az egyetem által előfizetett Office365 szolgáltatásba!


Kit lehet keresni további felvilágosításért?

Amennyiben bármi kérdésük van, forduljanak munkatársainkhoz bizalommal! Ezt megtehetik az alábbi elérhetőségek bármelyikén:


Cím
7622 Pécs, Universitas u. 2/a.
Telefonszám
72 / 501-650 / 28042
E-mail
issn@lib.pte.hu