Könyv sablon


Az alábbi útmutató célja, hogy segítse a Pécsi Tudományegyetem égisze alatt megjelenő könyv jellegű kiadványok egységes formai megjelenését, alapvető formai követelményeknek való megfelelését. Az útmutató elsősorban a helyes intézményi affiliáció megjelölésének fontosságát és a dokumentumokra igényelt azonosítók helyes feltüntetésének szükségét igyekszik kihangsúlyozni. 
Az itt bemutatott minta egy sorozat részeként megjelenő kötet példáján keresztül igyekszik jó gyakorlatokat bemutatni, de ettől függetlenül -a sorozati kötetek kötelező elemeit elhagyva- alkalmas lehet monografikus kiadványok vagy akár tanulmánykötetek szerkesztése során is megfelelő iránymutatást adni a formai/könyvészeti követelményekhez való igazodáshoz.


A könyv címnegyede és belívének felépítése:


0. lap - A könyvborító:

Tulajdonképpen egy grafikai elemről beszélünk, az esetek túlnyomó részében egyedi borítóterv vagy már korábban is használt sablonok alapján készül el. A PTE arculati kézikönyv tartalmaz iránymutatásokat a dizájnelemek egyes részeit illetően. 

A könyvborító kötelező elemei:

 • -szerző(k) vagy szerkesztő(k) neve,
 • -cím,
 • -alcím(ek).


1. lap - A sorozati címlap:

Sorozati címlap használata szükséges akkor, ha a kiadvány egy sorozat részét képezi. 

A sorozati címlapon az alábbi adatokat célszerű megjeleníteni:

 • -sorozatszerkesztő(k) nevét,
 • -a sorozat ISSN azonosító(i)t, például:
 •                                                                         ISSN 0236-5294 (Print)

                                                ISSN 1588-2632 (Online)

-a sorozat logóját (ha van).

Ha adott könyv nem egy sorozat része, akkor a sorozati címlapnak szánt oldalon a szerző neve és a kiadvány címe/alcíme kerül megjelenítésre, esetleg mottó, ajánlás, idézet is feltüntethető itt. Digitális kiadás esetén abban az esetben hagyható el a sorozati címlap oldal, ha a szóban forgó kiadvány nem egy sorozat része.


2. lap - A címlap/címoldal:

A címlapon feltüntetendő adatok3. lap - Copyright vagy Impresszum oldal:

Minden közlendő könyvészeti, támogatói, elérhetőségi elem ide kerül:

Fontos a szerzők/szerkesztők/lektorok/közreműködök intézményi affiliációjának megfelelő féltüntetése!

ISBN és/vagy DOI azonosítók ide kerülnek. Több megjelenési formátum esetén az ISBN (formátum megnevezés) szükséges. Több formátum esetében érdemes mindegyik ISBN azonosítót felsorolni, mert az plusz információval szolgál a felhasználónak


 • -Affiliáció feltüntetése:

  Célszerű, ha a  szerzők publikációikon az alábbi minta vagy az adott egységben érvényes szabályzat (dékáni utasítás) szerint tűntetik fel az intézményi affiliációt:

 • [szerző neve]
 • [az egyetem neve], [a kar vagy központ neve], [a karon vagy központon belüli legkisebb önálló szervezeti egység neve]
 • vagy
 • [az egyetem neve] [kutatócsoport neve]
 • vagy
 • [az egyetem neve] [doktori iskola neve]

 • Az affiliáció idegen nyelven történő megjelölése során az Egyetem hivatalos dokumentumaiban (Szervezeti és Működési Szabályzat) fellelhető fordítások irányadóak. Az affiliációban megjelenítendő szervezeti egységként a publikáció közzététele idején hatályos elnevezését kell megadni.


 • -ISBN azonosító feltüntetése:

Pl.: ISBN (print) 978-963-334-300-9 

       ISBN (pdf) 978-963-334-301-7 

 • -DOI azonosító feltüntetése:

mindig teljes URL-hivatkozásként jelenjen meg a DOI azonosító (pl.: https://doi.org/10.xxxx/xxxxx ),

fontos, hogy digitális dokumentumokon feltüntetett DOI azonosító kattintható legyen,

javasolt a HTTPS titkosítás használata,

                        (ne alkalmazzuk a korábban használt "DOI:" vagy "dx:" előtagokat).

 • -Pályázat esetén logók, pályázatleírás és felhasználási jogok, támogatók felsorolása itt közlendő.
 • -"Creative Commons" licensz megjelölés esetében a "Copyright" felirat nem tüntethető fel, hiszen a kettő ellentmond egymásnak.
  A Creative Commons licenszekről bővebb információt itt talál: https://creativecommons.org/licenses/?lang=hu
  Creative Commons licensz választáshoz segédletet itt talál: https://creativecommons.org/choose/?lang=hu
 • -Amennyiben Copyright megjelölés szerepel, akkor a formátuma: "(c) Copyright Gipsz Jakab, 2022"
 • -Ha nincs más illusztráció egy könyvben, akkor az impresszum oldalon illik nevesíteni a borítón szereplő kép/festmény szerzőjét/címét/forrását.4. lap - A tartalomjegyzék

Nyomtatott kiadás esetében általában a fejezet kezdőoldala szerepel a tartalomjegyzékben. Digitális kiadás esetében a fejezet kezdő és végső oldalát is fel lehet tüntetni, a felhasználó segítésére. Célszerűnek tekinthető az, hogy a tartalomjegyzék lehetőleg a mű elejére kerüljön, ezáltal az olvasó könnyen tudjon "navigálni". Digitális kiadás esetében célszerű a kattintható tartalomjegyzés létrehozása. Sok weblink esetében az esztétika jegyében a webcímek "kék-színtelenítése ajánlott".


5. vagy 7. laptól - A főszöveg:

A főszöveg (belív) egyedi tipográfia szerint készül. Nyomtatott kiadás esetében a belív mindig páratlan oldalon kezdődik: 5., 7., 9. stb. (amennyiben a tartalomjegyzék elfér egy oldalon, akkor a nyomtatott kiadásnál célszerű a belívet megelőzően egy üres oldal meghagyása). A lapszámozás lehetőleg a belívtől kezdődjön: 5., 7. oldal stb.


A belív vége:

A belív végén, nyomtatott kiadás esetében, amennyiben szükséges egy üres oldalt hagyhatunk, amit a hátsó borító zár le. (Régebben az utolsó üres oldal alján a kihalóban lévő "kolofon"-adatok szerepeltek. Itt közölték a nyomdai, példányszám, papír ív adatokat.)


Hátsó borító:

Ezen a külső borítón célszerű a könyv ismertetőjét, és/vagy a szerző(k) életrajzát közölni.

Nyomtatott kiadás esetén kötelező elem, digitális kiadás esetében ajánlott elem.