Bemutatkozás

Bemutatkozás

"A hallgatónak tanulmányai során el kell sajátítania a kutatáshoz elengedhetetlen önálló információszerzés módszereit, a forrásmunkák használatát. Ebben segíteni kell, de nem szabad helyette elvégezni a munkát. A könyvtár akkor is vét az oktatással szemben, ha nem biztosítja a feltételeket, de akkor is, ha nem kényszeríti rá a hallgatót az önálló munkára."

(Forrás: Könyvtárosok kézikönyve 3. Bp. Osiris 2001. 15. p.)

Küldetés

A könyvtár a kar épületében, az oktatás közvetlen közelében és annak szerves részeként működik. Megalakulása óta feladatának tekinti, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segítse az olvasókat az információk megtalálásában, elérésében, szelektálásában és hatékony felhasználásában, a tudományos munkában. Ezt a célt szolgálja több mint 30 éve változó, a kor és a kar igényeihez igazodó fejlődő eszközökkel és feltételekkel.

Mit nyújt a kari könyvtár felsőoktatási és szakkönyvtárként olvasóinak?

 • A képzéshez szükséges szakirodalmat helyben biztosítja.
 • A hallgatói gépek korlátlan internet elérést biztosítanak. A könyvtár területén vezeték nélkül (WiFi) saját laptoppal, eszközzel is lehet navigálni a világhálón.
 • Reprográfiai szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, CD és DVD írás, spirálozás).
 • A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjának tagkönyvtáraként nyitottá, és hozzáférhetővé teszi az egyetem kulturális gyűjteményeit az alábbi formákban:
  • Hagyományos dokumentumok szolgáltatása (hálózaton belül, ODR);
  • Webes felületű katalógusunk fejlesztése (OPAC);
  • E-dokumentumok szolgáltatása, e- learning;
  • Tudományos adatbázisok elérésének biztosítása, segítés a használatban;
  • Online referensz szolgálat, kutatószolgálat;
  • Virtuális kiállítások.

Történet

"Könyvek révén, sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is, könyvek nélkül pedig senki sem lesz tudós, még az iskolában sem..."

(Comenius)

Comenius gondolatát követve a több mint 30 évvel ezelőtt indult főiskolai képzéshez könyveket és könyvtárat kellett rendelni. A pedagógusképző intézményként induló főiskola mellé 1977 őszén Bonyhádról átköltöztették a Megyei Pedagógiai Szakkönyvtárat. Az induló főiskolai könyvtár így megkapta a pedagógiai könyvtár feladatait is, melyet nyilvános könyvtárként azóta is ellát. A gyűjtemény, a mindenkori képzési profilt segítő dokumentumok gyűjteménye.

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Könyvtárának belső tere

 

A könyvtár alaprajza
(Klikkeljen a képre a nagyításhoz!)