Kölcsönzés és előjegyzés

A könyvek kölcsönzési szabályai:

Csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasók vehetik igénybe ezt a szolgáltatásunkat.

Olvasói típus

A kölcsönzött dokumentum fajtája

Kölcsönzési határidő

Kölcsönözhető kötetek száma összesen

PTE főállású oktatói, dolgozói

Az aktuális szemeszter vége

30 db

PTE KPVK hallgatói (nappali)

Kötelező és ajánlott irodalom (zöld színcsíkos)

7 nap

15 db

Egyéb könyvek

30 nap

PTE KPVK hallgatói (levelező)

Kötelező és ajánlott irodalom (zöld színcsíkos)

7 nap

10 db

Egyéb könyvek

30 nap

Egyéb olvasók

Kötelező és ajánlott irodalom (zöld színcsíkos)

7 nap

7 db

Egyéb könyvek

30 nap


A kölcsönzési határidő egyszer hosszabbítható:

  • személyesen,
  • telefonon: 06 (74) 528-305,
  • vagy online, a könyvtár honlapján.

Szakdolgozatok használatának szabályai:

Az intézmény megalakulása óta a kari könyvtár őrzi az alapképzések valamennyi szakdolgozatát. Megvédését követően a tanulmányi osztálytól kapjuk meg a diplomamunkákat értékelő lap nélkül. Ezeket az interneten elérhető adatbázisunkban  kereshetővé tesszük.

A szakdolgozat használatát külön szabályozzuk. A szakdolgozat alapvetően kéziratnak minősül. A szakdolgozatok kéziratként a szerzői jog védelme alá esnek. Másolni nem lehet belőlük!

Szakdolgozatokat csak a kar oktatóinak és a könyvtárba beiratkozott hallgatóinak adunk ki könyvtári kérőlappal, kizárólag olvasótermi használatra.

A szakdolgozati kérőlap letölthető: [.pdf]

A kérőlap használatának indokai:

  • A konzulens oktató valószínűleg ismeri a témában írt jobb dolgozatokat, így irányíthatja a hallgatót, ha a cím alapján egy gyengébb szakdolgozatot akarna megnézni.
  • Az esetleges plagizációk visszakereshetőek.

Egy hallgató egy alkalommal 3 szakdolgozatot kérhet ki. További kérések esetén új kérőlapot kell kitölteni.

Olvasótermi dokumentumok, folyóiratok, magazinok, CD/DVD kölcsönzési szabályai:

  • Az olvasótermi (piros színcsíkkal jelölt) könyvek alapvetően csak helyben használhatóak. Kivételes esetben e dokumentumokat ZÁRÁSTÓL NYITÁSIG csak regisztrált olvasók kölcsönözhetik, melyeknek késedelmi díja óránként 100 Ft.
  • A folyóiratokat a kar oktatói kölcsönözhetik 1 hónapra, a legfrissebb szám kivételével, és csak abban az esetben, ha nincs folyóirat tartozásuk.
  • Az önálló nem nyomtatott könyvtári dokumentumokat (CD-ket / DVD-ket) minden regisztrált olvasó kölcsönözheti. Ár: 20 Ft / nap / dokumentum.

Előjegyzés:

A könyvtárhasználó előjegyzést vetethet fel a mások által kikölcsönzött dokumentumokra. Előjegyzésre csak személyesen van mód. A könyv visszaérkezésekor a könyvtár e-mailben értesíti ki az olvasót. Az előjegyzés díját (50 Ft / dokumentum) a könyv átvételekor kell megfizetni.

Késedelmi díjak:

Kötelező és ajánlott irodalom (zöld színcsíkos)

100 Ft / kötet / nap

Egyéb könyvek

20 Ft / kötet / nap

Könyvtárközi kölcsönzés

100 Ft / kötet / nap

Zárástól nyitásig kölcsönzött dokumentumok

100 Ft / kötet / óra


A késedelmi díj számolása minden külön értesítés nélkül történik!
A kölcsönzési határidő lejárata előtt 3 nappal a könyvtárhasználó az általa megadott e-mail címre automatikus figyelmeztetést kap. Vissza nem hozott könyvek esetében az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont felszólítási rendje érvényes.

A tartozás rendezéséig az olvasó nem kölcsönözhet új könyvet!

Az elvesztett, vagy megrongált dokumentumot az olvasónak pótolnia kell (egy másik példánnyal vagy egy fénymásolt és kötetett példánnyal)! Másolat költsége a kölcsönvevőt terheli. Ha az elvesztett dokumentum nem pótolható, a Könyvtár a dokumentum eszmei értékének pénzben való megtérítését követelheti.