IGYK Könyvtára: a PTE IGYK kiadványai (2010-2015) - kiállítás

Kedves Olvasóink!

A Kar Könyvtárában
a 2010 - 2015 - ben megjelent kari kiadványokat állítjuk ki.

Az alábbi listában megtekinthető a kiadványok szerzője, címe, borítója, tartalomjegyzéke.

 

2010-ben megjelent kötetek

A modern múlt [elektronikus vizuális dok.] : étkezésünk fenntarthatóságáért

(opac)

Bús Imre, Klein Ágnes: Die Weitervererbung der Kinderkultur bei den Ungarndeutschen

 

(Tartalomjegyzék)

 

 Kurucz Rózsa: Német nemzetiség Tolna megyében = Die deutsche Minderheit im Komitat Tolnau

 

(Tartalomjegyzék)

 

 

Jubileumi évkönyv, 25 : német nemzetiségi óvodapedagógus-képzés Szekszárdon, 1985-2010 = Jahrbuch, 25 : Nationalitätenkindergarterinnenausbildung in Seksard, 1985-2010  

(opac)

 

 

Emlékkönyv, 1984-2009

 

(Tartalomjegyzék)

 

 

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közleményei XI-XII. kötet

(opac)

 

2011-ben megjelent kötetek  

 

Új tehetségek - új kutatások

 

(Tartalomjegyzék)

A turizmus ünnepe [elektronikus dok.] : nemzetközi konferencia : ... Szekszárd ..., 2011. november 22-23.

 

(Tartalomjegyzék)

Nevelés és kutatás : tanulmányok az óvodapedagógus-képzéshez = Erziehung und Forschung : Beiträge zur KindergärtnerInnenausbildung

 

(Tartalomjegyzék)

Kurucz Rózsa: A német anyanyelvű oktatás évszázadai Tolna megyében = Die Jahrhunderte des muttersprachlichen deutschunterrichts im Komitat Tolnau

 

(Tartalomjegyzék)

 

 Klein Ágnes: Német nemzetiségi oktatás Tolna megyében = Der deutsche Nationalitätenunterricht im Komitat Tolnau

 

(Tartalomjegyzék)

 

 
A rehabilitáció komplex szemlélete / szerk. Nagy Janka Teodóra

 

(opac)

 

 


Szociális munka a fenntartható fejlődésért

 (opac)

 

 Acta Szekszardiensium : scientific publications XIII.

 

(Tartalomjegyzék)

 

2012-ben megjelent kötetek

Adamik Mária (szerk.): „Toldozgatás helyett”: a humánszolgáltatások fejlesztő kapacitásának térségi újragondolása

(Tartalomjegyzék)

Adamik Mária, Nagy Janka Teodóra (szerk.): Térség, közösség, minőség: nemzetközi kitekintés

(Tartalomjegyzék)

Aubert Antal, Gyuricza László, Huszti Zsolt (szerk.): A kultúra turizmusa: a turizmus kultúrája

(Tartalomjegyzék)

Bús Imre, Klein Ágnes, Tancz Tünde (szerk.): Értékőrzés és -átadás: nevelés- és művelődéstörténeti tanulmányok: jubileumi kötet Kurucz Rózsa tiszteletére

(Tartalomjegyzék)

Farkas Éva, Nagy Janka Teodóra (szerk.): Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése Szekszárdon

(Tartalomjegyzék)

Farkasné Jakab Eszter, Nagy Janka Teodóra (szerk.): A komplex rehabilitáció

(Tartalomjegyzék)

 

Ferencz Gergelyné [et al.]: Akadálymentes akadálypályák: avagy Közlekedj és éld mindennapjaidat ügyesen fogyatékosként Szekszárdon!

(Tartalomjegyzék)

Haugh Béla; Nagy Janka Teodóra, Szabó Géza (szerk.): Vitéz Háry János hőstettei

Hegedűs Gábor Imre: A Projektpedagógia történetének logikai összefüggései

(Tartalomjegyzék)

Klein Ágnes, Meskó Norbert (szerk.): Gegenwartsaspekte der Zwei- und Mehrsprachigkeit

(Tartalomjegyzék)

Müller János: Deutsche Volkslieder aus Kakasd = Kakasdi német népdalok

(Tartalomjegyzék)

Nagy Janka Teodóra: Népi jogélet a Dél-Alföldön egy jogtörténeti és történeti forrás tükrében, 1781-1821: mindennapi jegyzőkönyvek a Makó Városában előfordúlt ügyes bajos állapotokról

(Tartalomjegyzék)

Nagy Janka Teodóra (szerk.): A projektszemléletű gyakorlati képzés: oktatásmódszertan

(Tartalomjegyzék)

Nagy Janka Teodóra: Szőlősgazdából polgárrá válni Szekszárdon: szempontok a szőlő és a bor szerepének vizsgálatához a polgárosodás sajátos modelljének kialakulásában

Raffay Zoltán (főszerk.): Acta Szekszardiensium: Universitas Quinqueecclesiensis, Facultas de Illyés Gyula Nominata (Tom. XIV.)

(Tartalomjegyzék)

Kurucz Rózsa: A német nemzetiség értékei és emlékjelei Tolna megyében = Die Werte und Erinnerungszeichen der deutschen Nationalität im Komitat Tolnau

 

(Tartalomjegyzék)

 

 

2013-ban megjelent kötetek

Bús Imre (szerk.): Tanulmányok a gyermekkultúráról

(Tartalomjegyzék)

Bús Imre (szerk.): Tehetségek felsőfokon: a Tudományos Diákkör és az Illyés Gyula Szakkollégium tagjainak új kutatásai a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán

(Tartalomjegyzék)

Farkas Éva (főszerk.): Acta Szekszardiensium: Universitas Quinqueecclesiensis, Facultas de Illyés Gyula Nominata (Tom. XV.)

(Tartalomjegyzék)

Fekete Richárd, Kurucz Rózsa, Nagy Janka Teodóra (szerk.): „Szépet, jót, igazat akarva”: tanulmányok N. Horváth Béla 60. születésnapjára

(Tartalomjegyzék)

Nagy Janka Teodóra: Bali Mihály (1856-1926)

Trencsényi László: Művészeti neveléstől a gyermekkultúráig: tanulmányok, módszertani írások, reflexiók, 1965-2013

(Tartalomjegyzék)

Kurucz Rózsa (szerk.): Hidak és párhuzamok a 175 éves közép-európai és magyarországi óvóképzés történetében: tanulmányok

(Tartalomjegyzék)

Raffay Zoltán: The System and Theory of Tourism

OPAC

Kurucz Rózsa: Német nyelvű olvasókönyvek üzenete = Botschaft deutschsprachiger Lesebücher

(Tartalomjegyzék)

 

2014-ben megjelent kötetek

Nagy Janka Teodóra (szerk.): Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére

(Tartalomjegyzék)

Farkas Éva (főszerk.): Acta Szekszardiensium: Universitas Quinqueecclesiensis, Facultas de Illyés Gyula Nominata (Tom. XVI.)

(Tartalomegyzék)

Nagy Janka Teodóra (szerk.): Intenzív szívterápia

(Tartalomjegyzék)

Bús Imre - Fekete Richárd (szerk.): Tehetség határok nélkül: A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karának, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karának, illetve a Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatói munkáiból

(Tartalomjegyzék)

N. Horváth Béla (szerk.): Ungarndeutsche Literatur: Textsammlung und Übungen

 

(Tartalomjegyzék)

Klein Ágnes: Meine ersten deutschen Wörter: eine Empfehlung für Wortschatzvermittlung im Kindergarten

 

(Tartalomjegyzék)

 

2015-ben megjelent kötetek

 

Nagy Janka Teodóra, Szabó Géza: Tolna néprajzi tájai

Klein Ágnes, Mozolai Annamária, Tancz Tünde: Mentorkézikönyv: Csecsemő- és kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok és tanítók számára

 

(Tartalomjegyzék)

 

Szabóné Kedves Ágnes (szerk.): Anyanyelv és nemzeti identitás : konferencia kiadvány a "Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-dunántúli régióban" című TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 pályázat keretében megvalósult nemzetközi Anyanyelv-pedagógia konferencián elhangzott előadásokból 

(Tartalomjegyzék)

URL

 

Varga István: Áldozatvédelem Tolna megyében: Tolna megye lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről és áldozatsegítésről 2013-ban és 2014-ben felvett kutatások alapján

(Tartalomjegyzék)

URL

Farkas Éva (főszerk.): Acta Szekszardiensium: Universitas Quinqueecclesiensis, Facultas de Illyés Gyula Nominata (Tom. XVII.)

(Tartalomjegyzék)

URL

Bús Imre (szerk): Gyermekek különböző és hasonló kultúrákban

 

(Tartalomjegyzék)

Kurucz Rózsa (szerk.): Alma és fája: pedagógus családok világa

 

(Tartalomjegyzék)

Kurucz Rózsa: Kék pedagógia = Blaue Pädagogik: a Montessori-pedagógia fejlődéstörténete nemzetközi kitekintéssel

 

 

(Tartalomjegyzék)