Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Könyvtára minden tartalma

Beiratkozás

A könyvtárunk nyilvános könyvtár, tagja lehet mindenki. A beiratkozás személyesen történik.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

Alap- és kiegészítő szolgáltatások

A könyvtárunk alapszolgáltatásai:

A könyvtár nyilvános, melynek a helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek:

  • Könyvtárlátogatás
  • A gyűjtemény helyben használata
  • Állományfeltáró eszközök használata
  • Információ a könyvtári rendszer használatáról
  • Reprográfiai szolgáltatások (szkennelés, fénymásolás)

A könyvtárunk kiegészítő szolgáltatásai:

Nyitvatartás

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Könyvtára nyitvatartása szorgalmi időszakban 2018/2019 tanév I. félév

Munkatársak

igyfk - Nyitva tartás

Évközi általános nyitvatartás

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Központi könyvtár (A épület)

Elérhetőség

Elérhetőség

A Könyvtár a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar főépületében ("A" épület) található:
Cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. | Kölcsönző: (74) 528-305 | Tel/Fax.: (74) 528-304

Bemutatkozás

Bemutatkozás

"A hallgatónak tanulmányai során el kell sajátítania a kutatáshoz elengedhetetlen önálló információszerzés módszereit, a forrásmunkák használatát. Ebben segíteni kell, de nem szabad helyette elvégezni a munkát. A könyvtár akkor is vét az oktatással szemben, ha nem biztosítja a feltételeket, de akkor is, ha nem kényszeríti rá a hallgatót az önálló munkára."

(Forrás: Könyvtárosok kézikönyve 3. Bp. Osiris 2001. 15. p.)

Tartalom átvétel