Beiratkozás

Beiratkozás

Beiratkozni csak személyesen, a Tudásközpont  0. szintjén, a Regisztációnál, a beiratkozásin nyilatkozat aláírásával lehet.
Könyvtárhasználó köteles a beiratkozáskor közölni és megfelelően igazolni:

 • családi és utónevét, születési családi és utónevét,
 • születési helyét,
 • születési idejét,
 • anyja születési családi és utónevét és
 • lakcímét.
 • E-mail cím és telefonszám (nem kötelező)

A személyes adatokban történt változást kérjük mielőbb a könyvtár tudomására hozni.


Beiratkozáshoz szükséges iratok
 

Minden esetben:

 • Személyi igazolvány vagy útlevél, vagy kártya formájú vezetői engedély
 • Lakcímkártya
 • Külföldieknek -  útlevél, kártya formájú vezetői engedély vagy tartózkodási engedély

További kedvezmény esetén:

 • Diákoknak - diákigazolvány
 • Nyugdíjasoknak - nyugdíjas igazolvány
 • Egyéb kedvezmény igénybevételének esetén a kedvezmény jogosultságát igazoló okirat

18 éves kor alatt - szülői jótállási igazolás (16 éves kor alattiak beiratkozása a 4. emeleti Gyermekkönyvtárban történik)
 
2016. november 2-től érvényes beiratkozási díjak (A könyvtárhasználati szabályzat további változásairól részletes információ itt található)

2016. november 1-ig érvényes beiratkozási díjak

 

 

Díj

Érvényesség ideje

16 éven aluliak

Ingyenes

12 hónap

70 éven felüliek

Ingyenes

12 hónap

könyvtári dolgozók, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói

Ingyenes

12 hónap

a PTE Egyetemi Könyvtárának, a Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtárnak, valamint a pécsi székhelyű más könyvtáraknak és ezek jogelődjeinek nyugdíjas dolgozói

Ingyenes

12 hónap

a pécsi és a baranyai kulturális intézmények dolgozói

Ingyenes

12 hónap

A Baranya Megyei Önkormányzat dolgozói

Ingyenes

12 hónap

Pécsi Tudományegyetem egyetemi polgárai

Ingyenes

12 hónap

a Pécsi Tudományegyetem nyugdíjas oktatói

Ingyenes

12 hónap

A Tudásközpontot üzemeltető gazdasági társaság alkalmazásában álló személyek

Ingyenes

12 hónap

a Pécsi Diplomások Körének tagjai

Ingyenes

12 hónap

 

a Pécsi Hittudományi Főiskola oktatói, hallgatói

 

Ingyenes

 

12 hónap

BAT, OTP dolgozói, alkalmazottai

Ingyenes

12 hónap

súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségben szenvedő személyek

Ingyenes

12 hónap

Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók

1500 Ft/12 hónap

1000 Ft/6 hónap

6 v. 12 hónap

Nyugdíjasok

1500 Ft/12 hónap

1000 Ft/6 hónap

6 v. 12 hónap

Pedagógusok

1500 Ft/12 hónap

1000 Ft/6 hónap

6 v. 12 hónap

Azok az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, akik munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, jövedelempótló támogatásban részesülnek, vagy az aktív korúak ellátására jogosultak

1500 Ft/12 hónap

1000 Ft/6 hónap

6 v. 12 hónap

A  terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozási segélyben részesülők

1500 Ft/12 hónap

1000 Ft/6 hónap

6 v. 12 hónap

Egyéb természetes személy

3000 Ft/12 hónap

2000 Ft/6 hónap

6 v. 12 hónap

Ajándék olvasójegy

3000 Ft/12 hónap

12 hónap

Olvasójegy pótlása: 800 Ft

 • A beiratkozott Könyvtárhasználók részére a Könyvtár olvasójegyet állít ki. Az olvasójegyet másra átruházni tilos.
 •  Az olvasójegy érvényességi ideje a kiállításától számított 6 vagy 12 hónap elteltével jár le. (diákok esetében az adott év október 31-e)
 •  Az olvasójegy érvényességi idejét a Könyvtárhasználó személyesen, a beiratkozáshoz szükséges adatainak igazolásával és a beiratkozási díj ismételt megfizetésével meghosszabbíttathatja. A beiratkozási díj alóli mentesülésre vagy a kedvezményekre való jogosultságokat az olvasójegy érvényességi idejének meghosszabbításakor ismételten igazolni kell.
 •  Az olvasójegy érvényességi idejének meghosszabbítása előtt a kikölcsönzött és lejárt kölcsönzési határidejű könyvtári könyveket vissza kell szolgáltatni és a pénztartozásokat ki kell egyenlíteni.
 •  Az olvasójegy elvesztését vagy eltulajdonítását mielőbb be kell jelenteni. A Könyvtár az elvesztett vagy eltulajdonított olvasójegyet - a visszaélések megakadályozása végett - törli a rendszeréből, alkalmatlanná teszi a könyvtári szolgáltatások igénybevételére és a  Tudásközpont épületébe történő belépésre.
 • A  Tudásközpontban kiállított olvasójegy – külön regisztrációt követően - érvényes a PTE Egyetemi Könyvtár és a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár teljes hálózatának valamennyi könyvtári egységében.
 • Nem használható a Tudásközpont szolgáltatásainak igénybevételéhez a PTE Egyetemi Könyvtár és a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár azon könyvtári egységeiben kiállított (helyi) olvasójegy, mely könyvtári egységek nem részei a  Tudásközpontnak.
 •  A más hálózati egységekben kiállított papír alapú olvasójegy nem érvényes a Tudásközpontban.

 

UMFT