Kölcsönzés és előjegyzés

Kölcsönzés és előjegyzés

Általános szabályok 

  •  Az olvasójegy személyre szól, az olvasójegyet másra átruházni tilos. Egyedi mérlegelés alapján, különös méltánylást érdemlő esetben a Könyvtárhasználó meghatalmazottja útján is igénybe veheti a könyvtári szolgáltatásokat.
  •  A beiratkozott Könyvtárhasználó a kölcsönző-pultnál vagy az automatakölcsönző-berendezéseknél kölcsönözhet.
  •  A kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzés napjától számított határidőn belül vissza kell szolgáltatni. Aki a határidőt elmulasztja, késedelmi díjat köteles fizetni. A naponta és dokumentumonkénti késedelmi díj 20 Ft.
  •  A kölcsönzési határidő betartása a Könyvtárhasználó kötelessége. A határidő elmulasztásának következményei minden további körülménytől és feltételtől - így különösen a Könyvtár által küldött értesítés elküldésének vagy kézhezvételének tényétől - függetlenül beállnak.
  •  Amennyiben a Könyvtárhasználó a határidőt önhibáján kívül mulasztotta el, igazolással mentheti ki magát. Erre vonatkozó kérelmét az olvasószolgálat vezetőjének kell címezni.

Fekete Ágnes email: fekete@lib.pte.hu

  • A Pécsi Tudományegyetem dolgozóinak, hallgatóinak a Pécsi Tudományegyetemmel való jogviszonyuk megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük kell.

Kölcsönzés

Könyvtárhasználó-típus

Maximális kölcsönzés (dokumentum)

Időtartam

Hosszabbítási lehetőség

Késedelmi díj (Ft/dokumentum/nap)

PTE hallgató, dolgozó

10

1 hónap

2*1 hónap

20

PTE kutató, PhD hallgató, óraadó oktató

15

1 hónap

2*1 hónap

20

PTE Oktató

20

3 hónap

3*1 hónap

0

Egyéb olvasó

10

1 hónap

2*1 hónap

20

 

Felszólítások rendje

Vissza nem hozott könyvek esetében a Könyvtár  3 felszólítást küld az Olvasónak. A 4. felszólítás után a Könyvtár  a tartozásokat adósságbehajtó cégnek adja át. A felszólítások rendjének részleteiről honlapunkon olvashat.

 

Előjegyzés

A Könyvtárhasználó előjegyzést vetethet fel a mások által kikölcsönzött dokumentumokra. Az előjegyzett dokumentum kölcsönzési határidejét nem lehet meghosszabbítani. Az előjegyzett dokumentumot csak ez Előjegyző kölcsönözheti ki. Előjegyzés díja 100 Ft.
 A Könyvtár e-mailben vagy levélben értesíti az Előjegyzőt, ha a kért dokumentumot visszahozzák és az ismét kölcsönözhetővé válik. Az előjegyzett és visszahozott dokumentumokat a Könyvtár az értesítéstől számított legfeljebb 5 napig teszi félre az Előjegyző számára.
 

UMFT