Könyvajánlók

Live : art and performance / ed. by Adrian Heathfield

Live : art and performance. Tate, London, 2012, 256 oldal
ISBN: 978 1 85437 501 8

Live art is one of the most controversial and hotly discussed areas of creative practice to emerge in the second half of the twentieth century. The history of the art of performance is one of challenge to audiences, art traditions and cultural values. No longer at the margins of cultural production and recognition, performance is now a common occurrence in major art institutions. With the turn towards social and transient art, the use of performance by many of today’s best-known artists, and the blurring of boundaries between visual art, theatre and live art, this is a groundbreaking and timely anthology...

Müpa Budapest

Müpa Budapest. Libri, Budapest, 2015, 304 oldal
ISBN: 978-963-310-306-7

A Müpa a 21. század egyik legjelentősebb hazai kulturális teljesítménye. 2005 márciusában vele jött létre a magyar nyilvánosságban az a tér, amelyet sajátjának érezhet a kultúra és azon belül a művészet barátainak legszélesebb, örömtelien sokszínű köre, de az az elfogulatlan és nyitott közösség is, amely fontosnak tartja és gyakorolja a társadalmi érintkezés ösztönzően újszerű formáit. A Müpa Közép-Európában építészeti koncepció szempontjából előzmények nélküli kezdeményezés. Olyan épület és intézmény, amely képes befogadni és egymással összefüggésbe hozni mindent, ami az igényes művészet kategóriájába tartozik, s így méltán választhatja jelmondatául: Élmény! Minden tekintetben."

A dalszerző Liszt / Bozó Péter

Bozó Péter: Bozó Péter. Rózsavölgyi és Tsa, Budapest, 2017, 216 oldal

Liszt Ferenc szerteágazó életútjának és életművének számos mozzanata jól ismert: az Európát beutazó zongoravirtuóz rendkívüli sikerei köztudomásúak, a Weimarban letelepedett progresszív komponista legfontosabb művei a koncertrepertoár alapját képezik, tudjuk, hogy Liszt volt a 19. század egyik legjelentősebb egyházi zenésze, s hogy kései korszakának letisztult, szikár művei a 20. századba mutatnak előre. E sokarcú életművön belül többnyire árnyékban marad a romantika korának egyik legfontosabb, s legbensőségesebb műfaja, a dal. Bozó Péter monográfiája a Liszt-dalok kevéssé ismert világába kalauzolja el az olvasót, és elsődleges forrásokra, illetve a legfrissebb szakirodalomra építve nyújt képet erről az izgalmas repertoárról. Áttekinti Liszt dalainak kronológiáját, fogadtatását és különböző kiadásait; tárgyalja a művek különféle alakváltozatait és a mögöttük meghúzódó sajátosan liszti zeneszerzői gondolkodást; és érzékeny elemzések révén veszi számba a dalok legfőbb típusait. Túl azon, hogy felvázolja a dal műfajának 19. századi kontextusát, részletesen leírja azt a történelmi hátteret is, amely a többféle zenei-nemzeti identitással (magyar, francia, német) rendelkező Liszt művészetének megértéséhez nélkülözhetetlen. Bozó Péter könyve tehát nem csupán énekeseknek, Liszt-rajongóknak és a dalirodalom szerelmeseinek kínál izgalmas szellemi kalandot, hanem a 19. századi zene- és kultúrtörténet iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség számára is.

A középkori liturgius költészet magyarországi emlékei : szekvenciák : kritikai dallamkiadás / Kovács Andrea

Kovács Andrea: A középkori liturgius költészet magyarországi emlékei : szekvenciák : kritikai dallamkiadás . Argumentum, Budapest, 2017, 385 oldal
ISBN: 978-963-446-782-3

A Musica Sacra Hungarica a magyar egyházi zene írásos és tárgyi emlékeit a középkortól a 19. század végéig bemutató kiadvány-sorozat, mely egy, a mainál szélesebb földrajzi körzet örökségéből válogat. A dokumentumok között a mai Magyarországon őrzött vagy készült források mellett külföldi könyvtárak magyar eredetű vagy hazai rendeltetésű anyagai is megjelennek. A sorozatban műfajok kritikai dallam- és szövegkiadásai, magyarországi történetüket feldolgozó monográfiák, középkori kéziratok facsimile vagy átírt közreadásai, forráskatalógusok, műjegyzékek egyaránt helyet kapnak.

Tornyai János levelezése

Tornyai János levelezése. Nap K., Budapest, 2016, 458 oldal
ISBN: 978-963-332-067-9

A nyolcvan éve elhunyt Tornyai János festő az alföldi iskola kiemelkedő jelentőségű mestere volt. Kőszegfalvi Ferenc hódmezővásárhelyi nyugalmazott helytörténész, közgyűjteményekből, periodikákból, magánszemélyektől összegyűjtött 936 általa és hozzá írott, ismert és ismeretlen Tornyai-levelet. Tornyai Jánost, a művet létrehozó embert képeinél, rajzainál közvetlenebbül jellemzik különböző írásművei, egyéniségét, habitusát pedig leginkább levelei tükrözik. Konokul meg nem alkuvó lénye, egyénisége igazán levelezéséből ismerhető meg, ezekben az egyéni, eredeti hangú írásokban tárulkozik föl őszintén, mélyen a töretlenül a saját útját járó avatott művész és hétköznapi ember. Legegyszerűbb földijétől a legnagyobb művészekig mindenkivel a saját nyelvén tudott beszélni. Címzettjei a legszélesebb körből kerültek ki, szabómestertől az államtitkárig sokféle emberhez szólt. Levelei bepillantást engednek írójuk lelkébe, de bemutatják széles körű kapcsolatait is. Benne van ezekben önpusztító, meg nem alkuvó rajongása a művészetért, benne vannak élete tragédiái, ellentmondásai. Egyfajta korkép is ez a gyűjtemény. Benne van ezekben a levelekben a századforduló, s a 20. század első harmadának magyar élete, a vidéki mezőváros és Budapest.

"Az úgynevezett akadémikus-iskolától kezdve a legszélsőbb túlzásig" : fejezetek a modern magyar művészet történetéből, 1890-1940 / Zwickl András

Zwickl András : "Az úgynevezett akadémikus-iskolától kezdve a legszélsőbb túlzásig" : fejezetek a modern magyar művészet történetéből, 1890-1940. L'Harmattan , Budapest, 2017, 314 oldal
ISBN: 978-963-414-309-3

A kötet tanulmányai fél évszázad művészetét ölelik fel, a modern magyar művészet kezdeteitől annak két világháború közötti kiteljesedéséig. A válogatás a magyarországi művésztelepek összehasonlító elemzésével és a nagybányai művésztelep alapítóinak müncheni indulásával kezdődik. Két emblematikus nagybányai festmény eredeti keretének rekonstruálásával létrejöttük és korabeli recepciójuk eszmetörténeti hátteréről kapunk képet. A művészeti mező ágenseinek és intézményeinek tárgyalása során Nemes Marcell magyar művészeti gyűjteményén keresztül a mecenatúra és a műkereskedelem kérdéseiről esik szó. A Művészház történetét feldolgozó tanulmány középpontjában a modern törekvések népszerűsítésében kulcsszerepet játszó művészetszervező, Rózsa Miklós tevékenysége áll. A magyar művészek nemzetközi, elsősorban osztrák és német kapcsolatait a Művészház és a Der Sturm kiállításpolitikájának keretében, illetve egy nagyjelentőségű kölni kiállítás és az 1913-as Posztimpresszionista-kiállítás példáján mutatja be egy-egy tanulmány. A húszas évek neoklasszicizmusának hazai és közép-kelet-európai áttekintése mellett Derkovits Gyula művészetének nemzetközi kontextusba való helyezése zárja a kötetet.

Oszmán-török szőnyegek az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből

Oszmán-török szőnyegek az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből. Iparművészeti Múzeum , Budapest, 2016, 176 oldal
ISBN: 978-615-5217-22-7

A budapesti Iparművészeti Múzeum a világ második leggazdagabb oszmán-török szőnyeggyűjteményét tudhatja magáénak. A múzeum közel 800 darabot számláló szőnyegkollekciójának egynegyedét teszi ki a 15-19. századi oszmán-török anyag. Kiállításunkon gyűjteményünk legszebb darabjai láthatók, szőnyegtípusok szerinti csoportosításban. A tárlaton végigkövethető három évszázad török szőnyegeinek motívumváltozása és az egyes szőnyegcsoportok variációgazdagsága. Az összképet a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből két ravatalkép, valamint a Szépművészeti Múzeum két festménye teljesíti ki egy-egy jellegzetes török szőnyeg ábrázolásával...

Akt- és alakrajzolás / Szunyoghy András

Szunyoghy András: Akt- és alakrajzolás. Kossuth, Budapest, 2017, 208 oldal
ISBN: 978-963-09-8751-6

A rajztanulás folyamatában az emberi alak megörökítése, az úgynevezett alakrajz jelenti az egyik legizgalmasabb, leginkább várt pillanatot. Ahhoz, hogy idáig eljussunk, sok fontos szabályt, mesterfogást kell megismerni, alkalmazásukat gyakorolni. A szerző a kötetben összegyűjtött minden ahhoz szükséges tudnivalót, mesterfogást – az anatómiától a tónusok helyes alkalmazásáig –, hogy minél szebb és pontosabb tanulmányrajzokat készíthessünk.

"Bemérve a mérhetetlen" : 100 éve született Gyarmathy Tihamér : [Modern Magyar Képtár, Pécs

"Bemérve a mérhetetlen" : 100 éve született Gyarmathy Tihamér : [Modern Magyar Képtár, Pécs . Magyar Művészeti Akadémia, Budapest, 2016, 173 oldal
ISBN: 978 963 9873 40 7

Gyarmathy Tihamér (Pécs, 1915. március 8 – Budapest, 2005. január 9.) a XX. századi magyar nonfiguratív festészet 1940-es években fellépő derékhadának egyik legfiatalabbja, majd az új évezredre már egyik utolsó élő klasszikusa. Martyn Ferenccel együtt tagja volt az Európai Iskola néven 1945-ben szerveződő modern művészeti csoportosulásnak, alapítója az abból kivált Elvont Művészek Csoportjának, résztvevője a Réalités Nouvelles 1947-ben, Párizsban megrendezett első nemzetközi kiállításának...

Art versus nonart / Tsion Avital

Tsion Avital: Art versus nonart. Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 445 oldal
ISBN: 978 0 521 82465 1

In Art versus Nonart, Tsion Avital poses the question: 'Is modern art art at all?' He argues that much, if not all, of the nonrepresentational art produced in the twentieth century was not art, but rather the debris of the visual tradition it replaced. Modern art has thrived on the total confusion between art and pseudo-art and the inability of many to distinguish between them. As Avital demonstrates, modern art has served as a critical intermediate stage between art of the past and the future. This book, first published in 2003, proposes a distinct way to define art, anchoring the nature of art in the nature of the mind, solving a major problem of art and aesthetics for which no solution has yet been provided. The definition of art proposed in this book paves the way for a fresh and promising paradigm for future art. Read more at http://www.cambridge.org/hu/academic/subjects/arts-theatre-culture/western-art/art-versus-nonart-art-out-mind#wrAQjX6LCf2MKLKb.99

Tartalom átvétel