Könyvajánlók

Sz. Makó Hajnalka - Veszprémi Béla (szerk.): A párkapcsolattól a gyermekágyig : A várandósság, a szülés és a gyermekágy időszakának pszichológiája és pszichoszomatikája

Sz. Makó Hajnalka - Veszprémi Béla (szerk.): A párkapcsolattól a gyermekágyig : A várandósság, a szülés és a gyermekágy időszakának pszichológiája és pszichoszomatikája. Octoport Nonprofit Kft., Pécs, 2017, 388 oldal
ISBN: 978-963-12-8175-0

Jelen kötet a családtervezés és gyermekvállalás, a várandósság, a szülés és a gyermekágy időszakának pszichológiai kérdéseit járja körül négy fő fejezetben.

Kereki Judit: Utak

Kereki Judit: Utak : a kora gyermekkori intervenció rendszerszintű megközelítése. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 2017, 310 oldal
ISBN: 978-963-7155-69-7

Az Utak a kora gyermekkori intervenció rendszerszintű, komplex megközelítését nyújtja. Az elméleti keretek bemutatása, a kora gyermekkori intervenció fontosságának alátámasztása, a nemzetközi tapasztalatok, körvonalazható trendek hazai helyzetre is jól adaptálható értelmezése összekapcsolódik a hazai szabályozási, finanszírozási, fejlesztési környezet áttekintésével, a különböző intézményrendszerek működésének ismertetésével, a problématerületek azonosításával, valamint olyan megoldási javaslatok összefoglalásával, amelyek egy jövőbeli, korszerűbb ellátórendszer alapjait képezhetik.

Nagy Márta: A gyermek jogainak érvényesülése az igazságszolgáltatásban

Nagy Márta: A gyermek jogainak érvényesülése az igazságszolgáltatásban. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2018,
ISBN: 978 963 414 375 8

A gyermek jogai az alapvető emberi jogokkal szorosan összefüggő jogosultságokat jelentenek. Vajon a gyermek legfőbb érdeke az emberi jogokon belül is elsőbbséget élvező érdek, vagy olyan legfőbb érdek, amely a szülők érdekeihez képest elsőbbséget élvez? A gyermek jogainak kellő védelme a gyermekvédelmi, igazságszolgáltatási eljárásokban, a kiélezett konfliktushelyzetekben mérhető leginkább: a szülői felügyelet gyakorlása, a gyermek váltott elhelyezése, a gyermek véleményének meghallgatása, a véleményének tiszteletben tartása, a megfelelő tájékoztatása az őt érintő eljárásokban határokon belüli és határokon átnyúló ügyekben.

Feldmár András - Büky Dorottya: Kapcsolatok könyve

Feldmár András - Büky Dorottya: Kapcsolatok könyve. HVG Kiadó, Budapest, 2018, 188 oldal
ISBN: 978-963-304-691-3

Mindig a másik a tükör. Nincs önmagában, azaz egyedül senki és semmi. A szeretet türelem és kíváncsiság, megengedi két embernek, hogy áthidalják a köztük lévő szakadékot, a kimondhatatlan és leírhatatlan másságot. Mindegyikünknek vannak privát élményeink, amiket képviselnünk kell, nekem a saját élményeimet, neked a tiéidet. A szeretet tehát munka, aktivitás, cselekvés: teremtünk egy világot magunknak, ahol együtt lehetünk anélkül, hogy neked el kellene árulnod a te élményeidet, és nekem az enyéimet. Tágasnak kell lennie a mi közös világunknak, és a szeretet megadja azt a tágasságot, amiben nincs benne az a dominancia, hogy az én élményeimet éljük, és te csendben (vagy hangosan) gyűlölsz engem a szeretet álarca mögött.

Szendrői Miklós - Szőke György (szerk.): Az ortopédia tankönyve. 3. átdolgozott kiadás

Szendrői Miklós - Szőke György (szerk.): Az ortopédia tankönyve. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2018, 346 oldal
ISBN: 978-963-331-455-5

A korábbi Ortopédia című kétszintes – graduális és posztgraduális képzésben egyaránt használható 2009-ben második kiadásként megjelent szakkönyv helyett jelenleg a szerzők célja egy terjedelmében rövidebb törzsanyagot tartalmazó, kizárólag a negyedéves hallgatók számára írt tankönyv szerkesztése volt. A tankönyv gazdagon illusztrált, átlagon felüli a röntgen és egyéb képalkotók, valamint rajzos ábrák száma, mely a szerzők szándéka szerint megkönnyíti a tanulást.

Vágvölgyi Ágnes : Gyógyszertan. 6. átdolgozott, bővített kiadás

Vágvölgyi Ágnes: Gyógyszertan. Kádix Bt., Budapest, 2017, 505 oldal
ISBN: 978-615-80525-2-8

Az immár hatodik, átdolgozott, frissített új kiadványba bekerültek az előző kiadás óta törzskönyvezett készítmények, ill. azok új kiszerelései, és törlésre kerültek a törzskönyvből időközben kikerült készítmények és kiszerelések.

Kovács Ágota - Lakatos László: Gyulladásos bélbetegségek : amit az IBD-ről tudni kell (Gyakorló orvos könyvtára)

Kovács Ágota, Lakatos László : Gyulladásos bélbetegségek : amit az IBD-ről tudni kell. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2018, 172 oldal
ISBN: 978-963-226-691-6

A gyulladásos bélbetegek egyre növekvő száma miatt ez a kórfajta világszerte, így hazánkban sem tartozik már a ritka betegségek közé. A rheumatoid arthritis után a Crohn-betegség és a colitis ulcerosa a leggyakoribb krónikus gyulladásos betegség. A betegség hazai gyakorisága alapján ma Magyarországon egy 2000 lélekszámú körzetben átlagosan 10 IBD-beteggel kell számolni.

Társadalmi riport 2018

Kolosi Tamás - Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport - 2018 . TÁRKI Egyesülés , Budapest, 2018, 463 oldal

A kötet 3-400 oldalon az eddigi hagyományokat folytatva áttekintést ad a legfontosabb társadalmi jelzőszámok alakulásáról.

Romanticism / Hugh Honour

Hugh Honour: Romanticism. Westview, Boulder, 1979, 415 oldal
ISBN: 0-06-430089-7

The shock of the intellectual and political upheavals of the late eighteenth century was felt throughout the civilized world from the United States to the Russian Empire. No artist was wholly immune to it. The influence of Romanticism--the artist's response to that shock--was all pervasive. As Hugh Honour writes: "To some degree all subsequent Western art derives from it just as all European history since 1789 has been to some extent a consequence of the French Revolution. Romantic ideas about artistic creativity, originality, individuality, authenticity and integrity and the Romantic conception of the meaning and purpose of works of art and the role of the artist continue to dominate aesthetic thought. So deeply are they embedded in our attitudes and ways of thinking that we are rarely aware of them."...

Raw design / [guest cur. by Glenn Adamson]

Raw design. Museum of Craft and Design, San Francisco, CA, 2018, 58 oldal
ISBN: 978-0-9760119-6-5

The biggest story in 21st-century design has undoubtedly been the rise of the digital. Armed with new tools, we are connecting to each other in unprecedented ways. This powerful reshaping of human experience has brought many positive changes, but also a sense of unease. Digital experiences are not necessarily scaled to the human body. They often bring with them a dizzying sense of being unmoored from physicality, lost in a maze of constant mediation. Raw Design marks an interesting moment in the history of technique. Rather than turning to long-established, complex repertoires like those of wood joinery and glass blowing, designers seem to prefer inventing new techniques, or else act as if their medium were being discovered for the first time. A publication accompanying the exhibition will feature a lead essay by guest curator Glenn Adamson and available for purchase in the museum store. Participating Artists include: Omer Arbel, Dana Barnes, Brooke Breckner, Scott Bodenner, Iris Eichenberg, Jes Fan, FormaFantasma, Karin Forslund, GT2P, Marlène Huissoud, Misha Kahn, Julia Kunin, Max Lamb, Beth Lipman, Julia Lohmann, Mieke Meijer, Myra Mimlitsch-Gray, Gaetano Pesce, Lex Pott, Jonathan Swanz, Brad Evan Taylor and Thaddeus Wolfe. Additional works by Zoë Sheehan Saldaña

Tartalom átvétel