Könyvajánlók

Jacques Duquesne: Mária. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007

Jacques Duquesne: Mária. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007, 227 oldal
ISBN: 978 963 078 409 2 – Fordította: Berecz Ágoston

2004-ben a következő vatikáni keltezésű információ hangzott el a Vatikáni Rádióban: „A püspöki kar hittani bizottságának vezetője, Jean-Louis Brugues püspök tette közzé azt a dokumentumot, amelyben két, Mária személyével foglalkozó könyv kapcsán foglalnak állást a főpásztorok. Az első könyv szerzője Jacques Duquesne újságíró, aki azt állítja: Máriának Jézus után még további gyermekei is születtek. Mivel ez az írás természeténél fogva igen széles olvasóközönséghez juthat el, a püspökök szükségesnek érezték, hogy felszólaljanak ellene, hiszen állításai megzavarhatják a katolikus hívőket. ... A szerző művében megkérdőjelezi Jézus Krisztus szűzi fogantatását, s így egyértelműen a katolikus hit ellenében foglal állást.”

Kozma Tamás: Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005

Kozma Tamás: Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005, 195 oldal
ISBN: 963 949 460 7

Kevés olyan könyv található a magyar és a nemzetközi szociológiában és a pedagógia szakirodalmában, amely megkerülhetné a kisebbségek ügyét. A fő kérdés az, mennyire a világ megváltoztatásának programja a kisebbségek ügye. A kisebbségi oktatásnak társadalompolitikai tartalma van, és történelmünk bővelkedik az ezzel kapcsolatban felsorolható konfliktusokkal, harcokkal, a mindennapi életben előforduló összeütközésekkel. Kikerülhetetlen a téma, ha egyének sorsáról vagy népcsoportok földrajzi elhelyezkedéséről gondolkodunk, vagy ha világunk szellemi „klímájának” bemutatására készülünk.

Pawel Huelle: Castorp. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007

Pawel Huelle: Castorp. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007, 214 oldal
ISBN: 978 963 078 259 3

Két ember közt a legrövidebb út a könyv – szól a tanítás. Például: egy nő a szálloda éttermében felejt egy könyvet. Egy férfi minden eszközt megragad, hogy visszaadhassa tulajdonosának az elveszített tárgyat, még egy magánnyomozó segítségét is igénybe veszi, hogy megismerhesse az asszonyt, és a közelébe férkőzhessen.

Melania Mazzucco: Vita. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007

Melania Mazzucco: Vita. Európa Könyvkiadó,, Budapest, 2007, 642 oldal
ISBN: 978 963 078 262 3

Világéletemben rajongással viseltettem a családfakutatók iránt. Tavaly derült ki, okkal... (de nem tartozik a tárgyhoz). Az emberre időről időre rátör, hogy tudni akarja, hogyan is történt dokumentáltan az a legenda a szépanyjával, amikor... Apai ágon igen gyorsan elakadok. Az anyai ágról viszont tele egy doboz nagy-, déd- és ükszüleim megsárgult házassági és keresztelési papírjaival.

Bábosik István: Neveléselmélet: nevelés az Európai Unióban . Osiris Kiadó, Budapest, 2004

Bábosik István: Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest, 2004, 616 oldal
ISBN: 963 389 655 X

A technikai-gazdasági fejlődés eddig soha nem látott mértéke az emberi tudás eredménye. A 21. században a tudás felértékelődése az élet minden területén tetten érhető, Évezredek óta közismert: egyáltalán nem mindegy, hogy a megszerzett tudást mire használja az ember. A tudás felhasználása, alkalmazása a környezettől, a neveléstől függ.

Földes Jolán: A halászó macska uccája. Athenaeum, Budapest, (1938)

Földes Jolán: A halászó macska uccája. Athenaeum, Budapest, 1989, 246 oldal
ISBN: 963 026 983 X

„Bécsben ki kellett szállni a vonatból, és hosszú villamosúton átkerülni az Ostbanhofról a Westbanhofra.” E szikár, valamelyest avult hangzású mondattal indul a regény, melyet a magyar irodalom voltaképpen elfelejtett. Lehet, hogy soha nem is érzett magához tartozónak (az olvasók persze antul inkább). És így végződik: „Egy-kettő [a magyarok közül – V. M.] sátrat ver az idegen földön. A többiek? Elmúlnak. Lassan és nyomtalanul.”

Mihail Bulgakov: Acéltorok – Elbeszélések, tárcák, karcolatok. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007

Mihail Bulgakov: Acéltorok – Elbeszélések, tárcák, karcolatok. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007, 559 oldal
ISBN: 978 963 078 234 0 – Fordította: Elbert János et al.

Amikor Mihail Afanaszjevics Bulgakov szovjet-orosz író sok nélkülözés és hosszú szenvedések után 1940. március 10-én, negyvenkilenc éves korában meghalt – bár fontos írónak számított addig is –, nehezen lehetett volna megmondani, hogy halála után (is) „továbbírt” életművével ő lesz százada második felének (!) egyik legnagyobb hatású, világirodalmi jelentőségű alkotója.

Helmut Schoeck: Az irigység – A társadalom elmélete. Helikon, Budapest

Helmut Schoeck: Az irigység – A társadalom elmélete. Helikon, Budapest, 2007, 598 oldal
ISBN: 978 963 227 006 7 – Fordította: Olay Csaba

Eddig azt hittem, hogy az a szemét tanmese (amit oly sokszor idézünk) csak rólunk szól. A német gazdának meghal a tehene, tündér jön, kívánságot teljesít: traktort hoz, a franciának öt kombájnt (annyit kért...). A magyar gazdának is megdöglik a tehene. Tündér jön: Hát te mit kérsz? Dögöljön meg a szomszéd tehene is! Hány sóhajban szerepelt már ez a mese, istenem! Most kisült, hogy ez is másképp van. Schoeck szerint ugyanis ez a séma az irigység alapformája: ha nekem nincs (nem lehet, nem tudom elérni, vagy éppenséggel elvesztettem), akkor neki se legyen. Írásának egyik csapásiránya, hogy ez a szemlélet – mondjuk, a második világ kultúrájában – mennyire gáncsolja a fejlődést. Indiában pl. a gazda nem meri alkalmazni a modern vetésmódszert – siker esetén irigy tekinteteknek lenne kitéve, ha meg belebukna, meghalna a többiek kárörömétől. Az irigység mint fejlődést gátló tényező.

Majoros Sándor: Emberrel esik meg. Timp Kiadó, Budapest, 2007

Majoros Sándor: Emberrel esik meg. Timp Kiadó, Budapest, 2007, 339 oldal
ISBN: 978 963 961 429 1

Mindennapi tudatunk számára életünk időjárása mérsékelt égövi: éveink viszonylag kiszámíthatóan peregnek le, a bennünket körülvevő világ nagyjából olyan marad, mint amilyen volt, működési szabályai megbízhatóan változatlanok, ha egyszer megismertük őket, ezután mindig használhatóak lesznek. Ami változás történik, annak szélsőséges voltát jótékonyan ellensúlyozza az állandóság: a régi dolgok ugyan idővel újakra cserélődnek, de fokozatosan, számunkra követhető ütemben. A katasztrófák ritkák, a kataklizmákkal pedig, amelyek során egyik napról a másikra akár egész világunk a semmibe tűnhet, egyszerűen nem számolunk. Ilyesmi csupán a trópusokon vagy a sarkvidéken történik, mifelénk soha. Vagy csupán nagyon ritkán; és akkor is – hisszük tiszta szívvel – utoljára történt, ilyen borzalmak nem ismétlődhetnek meg, ne is gondoljunk rájuk.

Malcolm Gladwell: Fordulópont – Ahol a kis különbségekből nagy változás lesz. HVG Könyvek, Budapest, 2007

Malcolm Gladwell: Fordulópont – Ahol a kis különbségekből nagy változás lesz. HVG Könyvek, Budapest, 2007, 309 oldal
ISBN: 978 963 968 600 7 – Fordította: Bozai Ágota

Trend a lelke mindennek. Érdekes, sok hasznos tanulsággal szolgáló könyv. Egy olyan jelenséget mutat be, és igyekszik annak mélyreható magyarázatát adni, amellyel az élet szinte minden területén találkozhatunk, és bárhol jelenik meg, sorsfordító hatást fejt ki: valami, ami addig egyáltalán nem mutatta meg magát a környezetében, vagy jelentéktelenségbe süppedt, váratlanul földindulásszerű – kissé pontosabban fogalmazva exponenciális – növekedési folyamattal kezd terjedni, erőteljesen gyorsuló ütemben hódítva meg magának az emberek mind szélesebb köreit, majd többnyire hasonló módon lehanyatlik.

Tartalom átvétel