Könyvajánlók

Slawomir Mrozek: Baltazár – önéletrajz. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007

Slawomir Mrozek: Baltazár – önéletrajz. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007, 346 oldal
ISBN: 978 963 078 426 9 – Fordította: Mihályi Zsuzsa

„Slawomir Mrozek már nem létezik, hanem Baltazár” – olvashatjuk a szerző azonos című életrajzi regényében. Ez a könyv azonban nem életrajz és nem is regény: önéletírás, vagy helyesebben önélet-újraírás. Vallomás-, fejlődés-, teremtéstörténet. A neves lengyel szerző 2002-ben agyvérzés miatt afáziás lett – elvesztette mind beszéd-, mind íráskészségét. S hogy visszanyerje emlékezőtehetségét – hosszú kezelés után –, elkezdte papírra vetni emlékeit. Az írás folyamatában írja le magát (magát írja), hogy az olvasó együtt járhassa végig az író mellett a kanyargó életutat. A szerző kéri, legyünk elnézőek, ha valamilyen eseményt máshogy mutat be, ha netán a valóságtól eltérően mesélne azokról. Számára már ez a valóság, így emlékszik, mert az emlékezésbe, a memorandumainak újrateremtésébe akaratlanul is belekeveredhetnek a képzelet képei.

Philip Roth: Zuckerman – Trilógia és epilógus. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007

Philip Roth: Zuckerman – Trilógia és epilógus. Európa, Budapest, 2007, 756 oldal
ISBN: 978 963 078 401 6 – Fordította: Balabán Péter, Nemes Anna

Ha a német vagy az orosz irodalom elmélkedik az írói létről, akkor elsősorban a művet, pontosabban „a” művet, a benne rejlő gondolatot fogja mérlegre tenni. Csak az alkotás felől vizsgálja majd, hogy a szerző belépőt nyerhet-e az öröklétbe. Az amerikai író – a kortárs Paul Auster vagy Philip Roth, mindketten gyakran írnak író-hősökről – ennél pragmatikusabb: sem a halhatatlanság, sem a műalkotás filozófiája nem érdekli. Annál jobban a szerző, sőt: a szerző teste, a családja, szélesebb közege, társadalmi megítélése.

Vida Gábor: Nem szabad és nem királyi. Magvető Kiadó, Budapest, 2007

Vida Gábor: Nem szabad és nem királyi. Magvető Kiadó, Budapest, 2007, 315 oldal
ISBN: 978 963 142 601 4

Manapság szokatlan mértékű műgonddal megformált, látásmódra és hangulatra nézve egyaránt fegyelmezetten egységes gyűjtemény Vida Gábor negyedik prózai kötete, a Nem szabad és nem királyi címet viselő novellafüzér. Ha jellemezni próbáljuk, indulásnak akár a könyv címében megjelenő nyelvi ötlettel is eljátszhatunk. A történetek többségének a helyszíne vidéki város, jelentős múlttal, hiszen jogállását tekintve hajdanán „szabad és királyi város” volt, jó ideje viszont már nem az – és, furcsa módon, ugyanez mintha az egyes történetekre, sőt az egész kötetre is állna.

Kéri Katalin: Holdarcú, karcsú ciprusok – Nők a középkori iszlámban. Terebess Kiadó, Budapest, 2003,

Kéri Katalin: Holdarcú, karcsú ciprusok – Nők a középkori iszlámban. Terebess Kiadó, Budapest, 2003, 110 oldal
ISBN: 963 914 758 3

Napjainkban rendkívüli érdeklődés tapasztalható az iszlám kultúráját illetően, hazánkban azonban kevés a témával kapcsolatos hiteles, a vallás ismeretén nyugvó és forrásokkal alátámasztott olvasmány. Ez, a muszlim nőtörténetről szóló kötet különösen hiánypótló és fontos munka, mely sokszínű, izgalmas és érdekes áttekintést ad a női magánszféráról, a háremek és fürdők világáról.

Rozvány György: Szaúd-Arábia – Utazás az iszlám szülőföldjére. Alexandra, Pécs, 2007

Rozvány György: Szaúd-Arábia – Utazás az iszlám szülőföldjére. Alexandra, Pécs, 2007, 239 oldal
ISBN: 978 963 370 261 1

Elképesztő ismeretanyag van Rozvány György könyvében, és kilencvenkilenc százalékunk számára a kötet tartalmának kilencvenkilenc százaléka abszolút újdonság. A kötet minden sora egy-egy meglepetés, de legalább kellemes: meg lehet érteni még egy olyan zárt országot is, amilyen Szaúd-Arábia. Sőt, érdemes is megérteni, hiszen az arab világ gazdaságilag legerősebb államáról, az iszlám szülőföldjéről van szó.

Nyerges András: Voltomiglan, Noran Kiadó, Budapest, 2007

Nyerges András: Voltomiglan. Noran Kiadó, Budapest, 2007, 180 oldal
ISBN: 978 963 971 628 5

A cím bizonyos értelemben túl jó: voltomiglan. Ha belegondolunk, nemigen jelent mást, mint az a szó, amire szójáték formájában visszacsap: holtomiglan. Vagyis: amíg volt nem lesz belőlem, amíg jelen idő van, amíg meg nem halok. Csak föl kell kapni rá a fejünket. S hogy mi van voltomiglan? Hát a múlt van, a családi múlt; örökségnek is mondják az ilyesmit; szép örökség, mondhatom, akkor már inkább a Kohinoor gyémánt...

Jacques Duquesne: Mária. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007

Jacques Duquesne: Mária. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007, 227 oldal
ISBN: 978 963 078 409 2 – Fordította: Berecz Ágoston

2004-ben a következő vatikáni keltezésű információ hangzott el a Vatikáni Rádióban: „A püspöki kar hittani bizottságának vezetője, Jean-Louis Brugues püspök tette közzé azt a dokumentumot, amelyben két, Mária személyével foglalkozó könyv kapcsán foglalnak állást a főpásztorok. Az első könyv szerzője Jacques Duquesne újságíró, aki azt állítja: Máriának Jézus után még további gyermekei is születtek. Mivel ez az írás természeténél fogva igen széles olvasóközönséghez juthat el, a püspökök szükségesnek érezték, hogy felszólaljanak ellene, hiszen állításai megzavarhatják a katolikus hívőket. ... A szerző művében megkérdőjelezi Jézus Krisztus szűzi fogantatását, s így egyértelműen a katolikus hit ellenében foglal állást.”

Kozma Tamás: Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005

Kozma Tamás: Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005, 195 oldal
ISBN: 963 949 460 7

Kevés olyan könyv található a magyar és a nemzetközi szociológiában és a pedagógia szakirodalmában, amely megkerülhetné a kisebbségek ügyét. A fő kérdés az, mennyire a világ megváltoztatásának programja a kisebbségek ügye. A kisebbségi oktatásnak társadalompolitikai tartalma van, és történelmünk bővelkedik az ezzel kapcsolatban felsorolható konfliktusokkal, harcokkal, a mindennapi életben előforduló összeütközésekkel. Kikerülhetetlen a téma, ha egyének sorsáról vagy népcsoportok földrajzi elhelyezkedéséről gondolkodunk, vagy ha világunk szellemi „klímájának” bemutatására készülünk.

Pawel Huelle: Castorp. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007

Pawel Huelle: Castorp. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007, 214 oldal
ISBN: 978 963 078 259 3

Két ember közt a legrövidebb út a könyv – szól a tanítás. Például: egy nő a szálloda éttermében felejt egy könyvet. Egy férfi minden eszközt megragad, hogy visszaadhassa tulajdonosának az elveszített tárgyat, még egy magánnyomozó segítségét is igénybe veszi, hogy megismerhesse az asszonyt, és a közelébe férkőzhessen.

Melania Mazzucco: Vita. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007

Melania Mazzucco: Vita. Európa Könyvkiadó,, Budapest, 2007, 642 oldal
ISBN: 978 963 078 262 3

Világéletemben rajongással viseltettem a családfakutatók iránt. Tavaly derült ki, okkal... (de nem tartozik a tárgyhoz). Az emberre időről időre rátör, hogy tudni akarja, hogyan is történt dokumentáltan az a legenda a szépanyjával, amikor... Apai ágon igen gyorsan elakadok. Az anyai ágról viszont tele egy doboz nagy-, déd- és ükszüleim megsárgult házassági és keresztelési papírjaival.

Tartalom átvétel