Csillagászattörténet a Klimo Könyvtárban (Pécs Tv)

Forrás: Pecsma.hu (Kommentár nélkül) | Szerkesztőség | 2012. június 6

Hossz: 00:02:23

A Pécsi Egyetemi Könyvtár a "A nagy világ csodái a fölöttünk való világról. Csillagászattörténet a Klimo Könyvtárban" című kiállítást 2012. június 6-án (szerdán) 10 órakor nyitotta meg.  A vendégeket Szép Attila püspöki irodaigazgató köszöntötte. A kiállítást megnyitotta Keszthelyi Sándor, a Magyar Csillagászati Egyesület Pécsi csoportvezetője.

 

Klimo és a csillagok

A PTE Könyvtárában, a Klimo Könyvtár Hártyatermében nyílt csillagászattörténeti kiállítás jól mutatja, hogy a Klimo Könyvtár állománya milyen sokrétű, hiszen egy természettudományi témájú kiállítás is megvalósítható köteteiből. Klimo György egyetemalapítási szándékáról sokszor hallunk, de talán kevesebb szó esik arról, hogy milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy az oktatás gyakorlati oldala is megvalósuljon. A könyvtár a Múzeumok Éjszakáján is várja a közönséget, akik csillagok közt kívánnak lépkedni.

A természettudományos megfigyelést segítette elő azzal, hogy a püspöki palota délnyugati tornyában csillagvizsgálót rendezett be, ahol csillagászati és földmérő eszközök is helyet kaptak. Ennek a lépésnek lehetett már előzménye, hiszen Janus Pannoniust, más néven III. János pécsi püspököt is érdekelte a csillagászat. Petrovich Ede neki tulajdonította, hogy a tornyot csillagászati célokra kezdték használni. Az első tárló Janus Pannonius alakját idézi fel, akit főleg élete utolsó évtizedében érdekelt a csillagászat. Verset is írt ebben a témában, de az ő nevéhez fűződik az is, hogy Hunyadi Mátyás megbízásából itáliai tanulmányútja során a király udvarába hívta Regiomontanust és Ilkusz Mártont, akik jelentős munkásságot fejtettek ki Magyarországon.

Klimo György rendezett be tehát csillagvizsgálót a toronyban, amelynek felszereléséről egy lista olvasható a tárlóban. Klimo korában több csillagvizsgáló is létesült Magyarországon, amelyekben fontos szerepet játszott Hell Miksa csillagász is, aki a bécsi csillagda igazgatója volt. Több műve is megtalálható könyvtárunkban. Hell Miksával kapcsolatban egy érdekes aktualitás, hogy a kiállítás megnyitójának reggelén lezajlott Vénusz átvonulás jelenségét ő is megfigyelte 1761. június 6-án Bécsből. A következő Vénusz átvonulást csak Észak-Európában lehetett észlelni, így a dán király kérésére Hell Miksa Vardö szigetére utazott Sajnovics Jánossal. A megfigyelés a kedvezőtlen időjárás miatt majdnem meghiúsult, de végül szerencséjük volt, sikerrel jártak. A Vénusz átvonulás megfigyelése a Föld és a Nap távolságának meghatározásához adott értékes adatokat.

A pécsi csillagászati megfigyelések kezdetei után azokat az elképzeléseket mutatja be a kiállítás, amelyek évszázadokon át befolyásolták a csillagászat tudományát. A Ptolemaiosz-féle geocentrikus, valamint a kopernikuszi heliocentrikus világkép ábrázolásait és a róluk íródott szakmunkákat tekinthetik meg a látogatók. A csillagászati észlelés nem csak a hivatásos csillagászok kiváltsága, hanem laikusok is észleltek és ma is észlelnek bizonyos jelenségeket, így például az üstökösöket és a sarki fényt is. Ezeket a jelenségeket, valamint a megfigyeléshez használt eszközöket is bemutatja a kiállítás.

A csillagászatnak több alkalmazása is ismert, és több tudományterülethez is kapcsolódik, amelyeket a teljesség igénye nélkül érint a kiállítás. Így a hajózás, a naptárés horoszkópkészítés, csillagjóslás, a matematika, a fizika, és a földrajz érdekes köteteit láthatják az érdeklődők. A tudományos eredmények természetesen minden korszakban megjelentek a tankönyvekben is, a Klimo Könyvtár állományában szép számmal találhatók csillagászattal foglalkozó tankönyvek is, amelyek szintén megtekinthetők.

A tárlatot színesítik azok az iskolai használatra szánt szemléltető eszközök, amelyek segítségével a csillagászati megfigyelés módszereit mutatták be az iskolákban. Ezeket az eszközöket A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, a Janus Pannonius Gimnázium és a Leőwey Klára Gimnázium kölcsönözték a kiállításra.

Nagyon köszönjük Csóka-Jaksa Helga tárlatvezetését, mindezt élőben akár a Múzeumok Éjszakáján is!


A kiállítás anyagát Dani Ágnes, Csóka-Jaksa Helga és Szilágyi Mariann állították össze. A tárlókban a könyvek és eszközök 2013 áprilisáig tekinthető meg. A Múzeumok Éjszakája programsorozat rendezvényeibe is bekapcsolódik a Klimo Könyvtár: június 16-án, szombaton délután 4 órától éjfélig óránkénti vezetéssel tekinthető meg a könyvtár és benne a csillagászattörténeti kiállítás. Ha az időjárás engedi, az udvaron távcsöves napmegfigyelést szervez a Magyar Csillagászati Egyesület Pécsi Csoportja.  A további program a könyvtár honlapján kereshető: http://www.lib.pte.hu/

Forrás: Pécsi Riport, 2012. június 16. szombat, 09:45 Major Zoltán