Videoblog: Magyar Könyvtárosok Egyesületének 43. Vándorgyűlése: 4.0 – Táncmulatsággal zárult a harmadik nap

Forrás: Youtube - KatillaFilm | Ambrus Attila József | 2011. július 15

Hossz: 00:13:21

mp4

Letölthető verzió: Link

4.0 – Táncmulatsággal zárult a harmadik nap

A tegnap esti koncert-hallgatás, Fitt-kocsmázás és éjszakai sétálgatás után ismét felvirradt a nap a Vándorgyűlés kék egén. A Tudásközpontban elköltött reggeli után 9 órától 10 óráig zajlott a Nagy Előadó teremben a „Kis Plenáris Ülés”, ahol a közönség 3 előadást hallgathatott meg. Dr. Komlósi László Imre a PTE rektor helyettese „Többnyelvűség, szocializáció, műveltség” című nyitó előadása után Lukács Szabolcsnak, a Kello ügyvezető igazgatójának előadását hallgathatták meg a könyvtárosok, a „Könyvtárak számára nyújtott központi szolgáltatások – a Könyvtárellátó feladatai” címmel. Az ülés zárásaként az Elseviernek az MD Consult mobil diagnosztikai rendszer magyarországi bemutatójára került sor.

Ezt követően délelőtt és részben a délután folyamán is 10 szekció ülésre került sor, melyet a közönség az online közvetítésnek köszönhetően akár az otthonából is figyelemmel kísérhetett.

A Gyermekkönyvtár szekcióban a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Körbirodalmában folyó munkájáról hallhatott a közönség. A Testvérmúzsák nyomában képzeletbeli utazást lehetett tenni egészen a papírszínházig. Majd a Naphegy Kiadó ismertette gyermekfejlesztési koncepcióját.

A zenei szekcióban a zene és a műveltség közötti összefüggésekre derült fény. A zenei könyvtár és az iskolák együttműködéséről is hallhattunk, miközben a játék és a zene módszertana is feltárásra került. Liszt Ferenc művészete és életútja mellett a zene és az irodalom szoros kapcsolatáról is képet kaphattunk.

A műszaki könyvtáros szekcióban megtudhattuk, hogy a műszaki és orvosi könyvtárosok mennyi mindent tesznek a tudás és a műveltség terjesztéséért. A Magyar Orvosi Bibliográfia múltjával és jelenével, valamint az orvosi könyvtárak speciális szolgáltatásaival is megismerkedhettünk. Nem maradhattak ki a könyvtárosok oktatás-képzési feladatai sem. A TÁMOP-os pályázati eredmények ismertetése után megtudhattuk, hogy a Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtárban hogyan folyik a könyvtárhasználók képzése. Ezután a betegtájékoztatás új lehetőségeivel is megismerkedhettünk. Bemutatásra került a ZETA könyvszkenner és Szellemi „Ki mit tud” segített abban, hogy a jövő könyvtárosai az egészségről, a tudományról és a műveltségről hogyan gondolkodnak majd.

Az olvasószolgálati szekcióban a fiatalok virtuális közösségi tereiben bolyonghattunk, miközben az e-könyvkiadásról is elmélkedhettünk. Tehettük ezt egyszerűen egy környezettudatos könyvtár szemén keresztül. Rádöbbenhettünk, hogy mennyire fontos az E-learning, a tudásátadás és a kompetenciafejlesztés a könyvtár virtuális terében, úgy hogy eközben az RFID-ról sem feledkezhettünk meg.

A Jogi szekcióban megtudhattuk, mennyire fontos a műveltség a jog és a könyvtár tükrében, és arra is fény derült, hogy miért fontos a jogi műveltség napjainkban, valamint hogy a könyvtár hogyan kapcsolható a jogtudományhoz. Betekintést nyerhettünk az Európai integráció és a könyvtárak jogi szabályozásának rejtelmeibe. Megnézhettük az EBSCO-s Legal Collection adatbázis bemutatót, majd a szakmai fórum után Dr. Sipos Anna Magdolna dedikálta a „Magyar könyvtárjog históriája 1867-től napjainkig” című frissen megjelent nagyszerű könyvét. Megismerkedhettünk a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár Különgyűjteményével, valamint a Jogi Kutató leendő szolgáltatásaival. Zárásként a szekció vendégei megtekinthették a Különgyűjteményt és a Jogi kutatót.

A bibliográfiai szekcióban hallhattunk az egyetemes tudás leképződéséről a könyvtárakban és az online katalógusok építéséről. Tudomást szerezhettünk a könyvtári portálokról és a tudományos könyvtárak elmosódó határairól. Betekintést nyerhettünk a 18. századi folyóiratok komplex feldolgozásába, és megismerkedhettünk a „müncheni gyűjtemény rekatalogizálási folyamatával. Képet kaphattunk a mai eszközökkel történő Aleph-katalogizálásáról, valamint az innovatív könyvtári alkalmazásokról az Ex Libristől.

A társadalomtudományi szekcióban a tudásbázisok és tudástárak fontosságáról, valamint a KSH könyvtárnak a jövő generációja számára tett küzdelmeiről kaphattunk képet. Megtudhattuk, hogy a tudásbázisok az olvasás és az információs műveltség szolgálatában állnak. Hallhattunk a Digitalizált Törvényhozási Tudástárról, és a könyvekben felhalmozott tudás online hozzáférhetővé tételének fontosságáról.

A Múzeumi szekcióban megismerkedhettünk a Baranya Megyei Múzeumi szervezettel és tagkönyvtáraival. Hallhattunk a jövő olvasószolgálatának a tanulás, tudás és műveltség közvetítő szerepéről. Megismerhettük a Tagsys képviseletében Pierre Matington előadását, majd Damjanich mankójától Haynau seprűjéig juthattunk és megismerkedhettünk a sokáig rejtve őrzött Aradi Ereklyemúzeummal. Bepillantást kaphattunk az Esterházy kastély egykori képeiről, majd visszaemlékezhettünk a szocializmus divatéletére manöken szemmel.

A Tudományos Szakkönyvtári szekcióban hallhattunk a klasszikus műveltségi értékek és a modern kommunikáció kapcsolatáról, majd elmerülhettünk a Magyar Tudományos Művek Tárában. Meggyőződhettünk az elektronikus könyvek értékéről, majd gondolkodhattunk a tanulás és a tudásátadás új módszereiről. Bebizonyosodott, hogy a szótárak a nyelvi tudás tárai, és hogy a könyvtáros felelőssége nagy a megfelelő szótárak kiválasztásában. A tudásmenedzsment Corvina alapjairól is tudomást szerezhettünk, majd bevezetést nyertünk a tudományos könyvtárak számára használható online szolgáltatásokba. Megtudhattuk, hogyan tehetjük könyvtárunkat az információ és a tudás kedvelt forrásává, majd a könyvtárak és a szerzői jog rejtelmeiben mélyedhettünk el és kerekasztal beszélgetésel zártuk végül a szekciót.

Az informatikus-könyvtáros hallgatói workshop-on a hagyományos és a modern könyvtártani, könyvtárismereti, könyvtártudományi és információelméleti kérdéseket tárgyaltuk. Szó esett az informatikai elemekről, a tantárgyak arányáról, minőségéről az informatikus-könyvtáros képzésben. A beszélgetés a jelenlegi hallgatók és a már dolgozók tapasztalatai, visszajelzései és értékelései alapján zajlott. A workshop informatikus-könyvtár szakon végzet aktív résztvevői a munkaerőpiaci, munkaerőpiaci-szocializációs kérdésekről, tapasztalatokról is beszélgettek. Terítékre kerültek az új kihívások és lehetőségek a könyvtáros tanárok és könyvtárpedagógusok munkájában, az információs műveltség kialakításának és fejlesztésének lehetőségei az iskolai oktatásban és az iskolán kívüli színtereken.

Akik kicsit belefáradtak a sok előadás hallgatásába, azok a könyvtárbusz mellett felállított sátornál olthatták szomjukat jégkockás Tettye vízzel.

Továbbra is lehetőség volt a könyvtár busz látogatására, megismerésére. Munkatársaink készséggel álltak mindenki rendelkezésére.

Közben az esti partyhoz berendezték műszaki munkatársaink a Tudásközpont parkolójában felállított sátrat. Voltak, akik a hőséggel dacolva a tűző napon üldögéltek, és élvezték a napsugarak forró fürdőjét, vagy csak szemlélődtek az árnyat adó falak mellett. Sokan a mélyföldszinten elhelyezett számítógépeken böngésztek, vagy leveleztek. Mások inkább étkeztek.

Miközben a szekcióülések tartottak, lehetőség volt azokat online is követni a Vándorgyűlés honlapján. Informatikusainknak ez a munka izgalmas kihívást jelentett, de szerencsére minden zökkenőmentesen működött, így az összes szekcióülés összes előadását sikerült a netes nézőknek közvetítenünk. A felvételeket rögzítettük is, ezért reményeink szerint, a honlapon hamarosan videótárat is nyithatunk.

A szekcióülések után sokan úgy döntöttek, hogy a többnapi hőség után kicsit megmártóznak az időközben feltámadt szélben, hűsítve magukat a könyvtárbusz mellett felállított modernkori-oázis jégkockával tálalt vízével.

Közben a kiállítók lassan-lassan szétszedték standjaikat. Sok érdekes könyvet, kiadványt és berendezést mutattak be nekünk az elmúlt két napban, de a következő nap már nem fogja őket itt találni.

Este 5 órakor kezdetét vette a Záró plenáris ülés, amely két órásra sikeredett. A Vándorgyűlés vendégei a hatalmas előadóteremben gyülekeztek, és olyan szép számmal jöttek el, hogy még a széksorok mellett húzódó lépcsősorokon is ültek. A rendezvény fővédnökei megtartották záró beszédeiket, és összegezték a Vándorgyűlés tapasztalatait. Elhangzottak a köszönő beszédek és sor került a díjkiosztóra is. Sok kedves könyvtáros kolléga vehette át szorgalmas munkájának köszönhetően, jól megérdemelt jutalmát.

Este 8 órakor a Tudásközpont parkolójában felállított sátornál került sor a Vándorgyűlés baráti találkozójára. Olyan sokan jöttek el, hogy a hatalmas sátor nem bizonyult elegendőnek. Az udvaron fortyogó, rotyogó és igen nagy füstöt eregető látvány grillpartit a Vándorgyűlés alatt kifogástalan étkezést és kiszolgálást biztosító Teleky Bisztró szervezte. A pezsgős koccintás és Bakos Klára köszöntője után a hangulatot a Bartók Béla Férfikar 3 tagja biztosította. Sok könyvtáros velük együtt fakadt dalra.

A vacsoráért hosszú kígyózó sorokban kellett álldogálni. A szálló füst kicsit zavaró volt, de a könyvtáros társadalom türelmesen, jókedvűen tűrte a könnyfakasztó füstölést. A sorban az idő a viccelődéssel és nevetgéléssel könnyen telt el. A nap azonban hamarosan elfáradt, ezért gyorsan nyugovóra tért. A hangulatot ekkor a Joker zenekar dobta még magasabbra. A baráti találkozó résztvevői pedig kaptak az alkalmon, és táncra perdültek. A zenekar egész éjszaka húzta a talp alá valót. A sok könyvtáros pedig járta a táncot... kitáncolták magukból a hét fáradtságát, áttáncolva magukat a másnapba, amikor a Vándorgyűlés utolsó napján majd részt vesznek a különböző kirándulásokon, mielőtt mindannyian hazaindulnak, hogy jövőre ismét találkozzanak egymással az újabb éves-rendezvényen. Reméljük, hogy Pécset örökre a szívükbe zárták. (KatillaFilm, 2011. július 15.)