Gyűjtőkör

Gyűjtőkör

 • Magyar és egyetemes művészettörténet
 • Egyes korszakok és nemzetek művészettörténete
 • Építészet, szobrászat, kerámia, rajzművészet, művészeti anatómia, textil-és iparművészet, design, festészet, grafika, fotóművészet, mediális technikák
 • Művészetelmélet, művészetfilozófia, esztétika
 • Művészetpszichológia, művészetterápia
 • Néprajz
 • Múzeumi kiadványok és katalógusok, a Kar művésztanárainak, hallgatóinak kiállítási katalógusai

   

 • Magyar és egyetemes zenetörténet
 • Egyes korszakok zenetörténete
 • Egyházzene
 • Magyar népzene
 • Hangszerismeret, zenei interpretáció
 • Zeneesztétika
 • Zenepszichológia, zeneterápia
 • Kották: szolfézs, zeneelmélet, instrumentális, vokális és karirodalom, zenekari anyagok, kamarazene, egyházi művek, színpadi művek, zeneszerzői összkiadások, partitúrák és szólamkivonatok
 • Hangzóanyagok: magyar és egyetemes zenetörténet, hangszeres és vokális irodalom, tanlemezek, zenehallgatási anyagok, magyar és más népek népzenéje, elektronikus zene, megzenésített versek, ünnepi válogatások, könnyűzene, jazz, szerzői és előadói gyűjtemények, a Kar művésztanárainak, zenei együtteseinek, szólistáinak hangfelvételei

   

 • Általános és középiskolai tankönyvek
 • Diplomadolgozatok, doktori disszertációk
 • Kézi- és segédkönyvek
 • Szakmódszertan: vizuális kultúra, ének-zene, zeneiskolai szolfézs- és hangszertanítás
 • Számítástechnika, számítástechnikai ismeretek
 • Verseskötetek
 • A zene és más tudományterületek kapcsolata