mk - Szolgáltatás

Szolgáltatás

Helyben olvasás

Kizárólag helyben használható dokumentumaink:

  • Kézi- és segédkönyvtár teljes anyaga
  • Alapvető művek, kötelező irodalmak egy példánya
  • Alapvető hangszeres, zenekari és vokális kották, a kórusművek eredeti, és annak egy másolt példánya
  • Zeneszerzői összkiadások
  • Időszaki kiadványok
  • Diplomadolgozatok
  • Hauser hagyaték
  • CD-lemezek, CD-ROM-ok

A dokumentumokról fénymásolást – a szerzői jogra tekintettel –, valamint hangfelvétel készítést biztosítunk olvasóink számára. Diplomadolgozatokból fénymásolás nem lehetséges.

Kölcsönzés

A Könyvtár csak érvényes olvasójeggyel látogatható. A késedelmi díj kötetenként, naponta 20 Ft. A már kikölcsönzött kötetekre előjegyzés felvehető, melynek díja 60 Ft.
 

  Kölcsönözhető kötetek – kották száma Kölcsönzési határidő Hosszabbítás
PTE oktatói, tanárai 20 1/2 év Megbeszélés szerint
PTE hallgatói 10 1 hónap 1 x 1 hónap
PTE MK hallgatói 10 könyv 1 hónap 1 x 1 hónap
PTE MK hallgatói 20 kotta 1/2 év Megbeszélés szerint
Egyéb olvasók 10 1 hónap 1 x 1 hónap

Könyvtárközi kölcsönzés

Ennek keretein belül a könyvtár állományából nem teljesíthető kéréseket igyekszünk teljesíteni az eredeti mű, vagy fénymásolat formájában.

Tájékoztatás

Hagyományos cédulakatalógusaink az 1999 előtt megjelent dokumentumokról, számítógépes Online katalógusunk az 1999 után megjelent dokumentumokról adnak tájékoztatást. A hagyományos katalógusban szereplő dokumentumok retrospektív feldolgozása folyamatos. A könyvár állományáról számítógépes katalóguson (OPAC) keresztül non-stop tájékozódhatnak az érdeklődők.

Fonotéka

Fonotékánkban csodálatosan gazdag és színes hangzóanyag gyűjtemény áll olvasóink rendelkezésére. Célunk, hogy látogatóink a magyar és egyetemes zenetörténetből teljes képet kaphassanak, s hogy mind a régi, mind a kortárs zene világában a legkorszerűbb előadói gyakorlattal ismerkedhessenek meg, nagy hangsúlyt fektetve a zenei interpretáció kérdésére is. Arra törekszünk, hogy az írott formában meglévő zeneművek hangzóanyag formájában is fellelhetőek legyenek.
Kottatárunk büszkeségei a Johann Sebastian Bach, William Byrd, Carlo Gesualdo, George Friedrich Händel, Joseph Haydn, Josquin des Prez, Orlando di Lasso, Leonard Lechner, Liszt Ferenc, Claudio Monteverdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Giovanni Pierluigi Palestrina, Johann Hermann Schein, Jan. P. Sweelinck, G. P. Telemann életműveit tartalmazó zeneszerzői összkiadások.

Számítógép és Internet használat

Könyvtárunk korszerű gépekkel biztosítja a számítógép használatot, az Internethez való hozzáférést.

Kiegészítő szolgáltatások

A dokumentumokról fénymásolást, hangfelvétel készítést – a Szerző Jogi Törvény rendelkezéseit figyelembe véve –, valamint spirálozást, nyomtatást, szkennelést a könyvtár területén működő HÖK Szolgáltató Iroda segítségével biztosítunk olvasóink számára.
A Diplomadolgozatokból történő bárminemű másolatkészítés tilos.