Baselitz : újrajátszott múlt : preview with review : Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest ..., 2017. március 31 - július 2.

Baselitz : újrajátszott múlt : preview with review : Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest ..., 2017. március 31 - július 2.. Szépműv. Múz, Budapest, 2017, 338 oldal
ISBN: 978-615-5304-72-9

„Minden, ami a művész háta mögött hever, előtte is hever.” (Georg Baselitz)

Georg Baselitz gazdag életművének – saját bevallása szerint több mint 2800 képet festett, emellett jelentőség szobrászati, rajzművészeti és sokszorosított grafikai œuvre-rel is rendelkezik – középpontjában több mint ötven éve a folyamatos megújulás és a kritikai (ön)reflexió áll. A budapesti kiállítás vezérfonalát is a művész saját múltjához és a múló időhöz fűződő viszonya jelenti. Baselitz nap mint nap újranézi, újraalkotja, újrajátssza múltjának egy-egy szegmensét. Emlékképeit, önmagáról gondolt és láttatott képmásait nem vitrinbe helyezni és megóvni akarja, hanem hozzájuk nyúl, kiveszi őket az eredeti történeti helyükből és idejükből. A korábbi részleteket beemeli a jelenbe, az új helyhez és időhöz alakítja, új tradíciót, új múltat formál. Nap mint nap megismételhetetlenül ismétli a múltat.

Baselitz 1969-ben bekövetkezett alkotói fordulópontjának hátterében az alakokra és az üzenetekre épülő európai festészeti hagyomány megkérdőjelezése állt. Ekkortól vált védjegyévé a vásznain megjelenő motívumok fejjel lefelé való ábrázolása. A figuratív és az absztrakt festészet közötti több évtizedes küzdelemben Baselitz egy harmadik, sajátos utat választott: a festészet lehetőségeinek és kereteinek folyamatos vizsgálata jelenti legfőbb alkotói szándékát. A képzőművészeti alkotásról vallott radikális nézetei és műveinek drámai hatású, állandóan megújulásra kész szín- és formavilágának köszönhetően a második világháború utáni nemzetközi képzőművészet egyik legújszerűbb, legautonómabb művésze.

 

A tárlat különlegessége, hogy Magyarországon, mi több az egész kelet-közép-európai régióban első ízben látható a német művész nagyszabású, az életmű valamennyi időrétegét átfogó és bemutató kiállítása. A kiállításon látható lesz egy dokumentumfilm is, amelyből a közönség megismerheti a művész festészeti módszereit és a művészetről vallott nézeteit.

A tárlat a művésszel való szoros együttműködésben jött létre.

Kölcsönzési információ: OPAC
(Forrás: http://mng.hu/idoszaki_kiallitasok/baselitz-ujrajatszott-mult-122741)