Stoll Béla (1928-2011) kottatára

Életrajz

Stoll Béla aki korábban a régi magyar irodalom sajtó alá rendezésével foglalkozott, 1974 óta József Attila-kutatóként tevékenykedett. A filológia tudományának egyik megkerülhetetlen szaktekintélye volt.

Többek között részt vett az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent, Spenótként ismert, „A magyar irodalom története” című hatkötetes könyv megírásában.

A József Attila-kutató 2008-ban ülte 80. születésnapját, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében egy neki készült, Stollwerk című tanulmánykötettel ünnepeltek meg tisztelői.

A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840) címen 1963-ban jelent meg először monumentális műve, amelyet később több mint ezer adattal egészített ki a Balassinál napvilágot látott második kiadásban. A kötet a magyar irodalom-, művelődés-, könyv- és zenetörténet, valamint a folklór eminens fontosságú kézikönyve. A vaskos bibliográfia Szabó T. Attila Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI–XIX. században című kötetén (Zilah, 1943) alapult, ezt egészítette ki, ennek anyagát rostálta meg és rendszerezte újra Stoll Béla, aki az 1542-1840 közötti három évszázad kéziratos verses-, daloskönyveit, verseket és dalokat tartalmazó kódexeket és graduálékat dolgozta föl, ugyanakkor a Függelékben fölsorolta az egy- kétleveles verskéziratokat, a kötéstáblákra vagy előzéklevelekre írt verseket is.

Stoll Béla nevéhez fűződik például a József Attila összes versei I-III. című kritikai kiadás, amely a Balassi Kiadó gondozásában jelent meg 2005-ben.

Fontos tanulmányai még a József Attila utolsó verse és a József Attila kötetből kimaradt versei című művek. Stoll Béla rendezte sajtó alá József Attila levelezését is, amely az Osirisnál látott napvilágot 2006-ban.

Szerkesztésében jelent meg a Magyar széphistóriák és a Virágénekek és mulatónóták XVII-XVIII. című válogatás a Magyar Könyvtár sorozatban.

A szerkesztésében, válogatásában stb. megjelent könyvek: A Magyar irodalomtörténet bibliográfiája, Régi magyar költők tára, XVII. század, A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája; 1565-1840, József Attila minden verse és versfordítása, József Attila összes versei, Pajkos énekek, Balassi-bibliográfia, Balassi Bálint összes versei, Szép magyar comoediája és levelezése, Magyar széphistóriák, Szabad-ötletek jegyzéke, József Attila levelezése, Összes versei, szép magyar comoediája és levelezése, A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig, A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542-1840), Madách Gáspár, egy névtelen, Beniczky Péter, gróf Balassa Bálint, Listius László, Esterházy Pál és Fráter István versei, Az unitáriusok költészete, József Attila összes versei - kritikai kiadás, Szerelmi és lakodalmi versek, József Attila: Válogatott versek, József Attila 1927-1937

Stoll Béla kottatára a Pécsi Tudományegyetemen

Stoll Béla kottatárát 2013. telén felesége, Stoll-Kovács Ilona irodalomtörténész, műfordító ajándékozta a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kari könyvtárának azzal a feltétellel, hogy a gyűjtemény szakszerű könyvtári feldolgozást követően méltó elhelyezést kap, s az érdeklődők rendelkezésére áll. A Kar részéről Dr habil Kamp Salamon tanszékvezető, egyetemi tanár kezdeményezte a Pécsre történő elhelyezést. A kottaanyag egy része a könyvtár Kottatárában – szabadpolcon -, másik része a könyvtár raktárában került elhelyezésre. A kötetek többsége kölcsönözhető státuszt kapott.

A gyűjtemény összetétele

A rendkívül gazdag és rendszerezett kottagyűjtemény részben vokális, részben hangszeres anyagok gyűjteménye, kiválóan egészíti ki a Kari Könyvtár állományát. A gyűjtemény többségében a Bach előtti korból származik: csembaló- és orgonaművek, egyházzenei darabok, misék, a klasszikus vokálpolifónia csodálatos darabjai alkotják.

A hagyaték 106 kötetet, s több száz tékázott kottapéldányt foglal magában Byrd, Dufay, Guerrero, Josquin, Lassus, Morales, Ockeghem, Palestrina, Victoria műveiből.

A kották többségükben francia, angol és német kiadásúak.

A gyűjtemény tartalmilag több csoportba sorolható: 

  1. Csembaló- és zongoraművek
  2. Orgonaművek
  3. Kamarazene
  4. Egyházzene (anthemek, lamentációk, misék, motetták, zsoltárok…)
  5. Világi kórusművek

Az egyetem, kiemelten a Művészeti Kar zenész oktatóinak, hallgatóinak közössége csodálatos kottagyűjteménnyel gazdagodott. A gyűjtemény feldolgozása folyamatban van, de minden érdeklődő számára megtekinthető és hozzáférhető a Művészeti Kari Könyvtárban.

(Forrás: http://www.litera.hu/hirek/elhunyt_stoll_bela_irodalomtortenesz)

 

««« Vissza a Gyűjteményeink oldalára