Művészeti Kar Könyvtára minden tartalma

Lechner, az alkotó géniusz / szerk. Sisa József

Lechner, az alkotó géniusz. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2016, 151 oldal
ISBN: 978 615 5217 14 2

Nagyszabású kiállítással emlékezik az Iparművészeti Múzeum a magyar szecesszió mesterére, Lechner Ödönre halálának századik évfordulóján. Az életművével az UNESCO világörökségi jelöltlistáján szereplő építész megítélése az elmúlt években jelentős mértékben átértékelődött: a lechneri formák gazdagsága, fantáziavilága, művészetének újító megoldásai, egyéni stílusa kiemelik őt a hazai építészek sorából és egyenesen a 19. század végének halhatatlan, világszínvonalú mestereinek élvonalába sorolják, többek közt a katalán Antoni Gaudí, a belga Victor Horta, a skót Charles Rennie Mackintosh és az osztrák Otto Wagner mellé. A kiállítás Lechner Ödön építész (1845–1914) munkásságának teljességét kívánja bemutatni. Kiemelt figyelmet és teret szentel öt, az UNESCO világörökség helyszínének is jelölt főművének, a kecskeméti városházának, az Iparművészeti Múzeumnak, a kőbányai templomnak, a Földtani Intézetnek és a Postatakarékpénztárnak. Ezeket a látogatók az építész eredeti tervein és rajzain, valamint egykorú és a jelen kiállítás céljára készült fényképeken ismerhetik meg. A Lechner munkásságában oly nagy szerepet játszó ornamentika részletrajzai, az ihletőként szolgáló kiadványok, a megvalósulás fő eszközének számító Zsolnay kerámiaelemek ugyancsak bemutatásra kerülnek. Az egyik terem Lechner második otthonának számító Japán Kávéház világát idézi fel, egy másik az építész főbb alkotásait interaktív panoráma-felvételeken jeleníti meg...

Papírmunkák = Works of paper : 2013-2015 / Fehér László

Fehér László: Papírmunkák = Works of paper : 2013-2015 . Scolar, Budapest, 2016, 164 oldal
ISBN: 978-963-244-618-9

Fehér László papírmunkáit bemutató magyar és angol nyelvű kötet a hazai és a nemzetközi művészettörténeti szakirodalom alapvető jelentőségű tétele. Korábban sosem jelent meg ilyen volumenű áttekintés a világhírű művész grafikai tevékenységéről. A fotórealisztikus grafikákon a művész és feleségének családja jelenik meg. A felvillanó hétköznapi jelenetek a holokauszt traumatikus eseményei utáni időszaktól szinte napjainkig követik nyomon a család különböző generációinak életútját. Akár Fehér korábbi festménysorozatain, a banális pillanatképek ezúttal is önmagukon túlmutató egzisztenciális és társadalmi kérdésekre reflektálnak...

Vivente e moriente :1956 emlékezete a komolyzenében / Windhager Károly Ákos

Windhager Károly Ákos: Vivente e moriente : 1956 emlékezete a komolyzenében . L'Harmattan, Budapest, 2016, 128 oldal
ISBN: 978-963-414-187-7

A tanulmány az 1956-os forradalomhoz köthető zeneműveket kultúratudományi megközelítésben elemzi. Az alapkérdés valamennyi esetben az, hogy milyen kapcsolat mutatható ki a zenemű és a forradalom között. A kutatás az életrajzokat, a kották bejegyzéseit, a zenei dramaturgiát, a közönség és a cenzúra értelmezéseit tekinteti kiindulópontnak. A könyvben szereplő zeneszerzők önmagukat nem kímélve vetették papírra ’56 hangzatait. Ki siratott, ki ünnepelt, ki emlékeztetett – misében, kantátában, versenyműben. Jó részük megfizette az árát merészségének, míg a szerencsés kevesek megérdemelt tapsot arattak. Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulóján feltehetően több zenemű születik. Még nem látható, hogy az eddigi hagyományokat folytatják, vagy megjelenik egy Egmont-újraírás, esetleg egy elemi erejű zenedarab...

Dallamok és disszonanciák : a zene nagykövete Szőnyi Erzsébet / Jerry L. Jaccard

Jerry L. Jaccard: Dallamok és disszonanciák : a zene nagykövete Szőnyi Erzsébet. Nap Kiadó, Budapest, 2016, 237 oldal
ISBN: 978-963-332-107-2

"Szőnyi Erzsébet magyar zeneszerző, író és tanár életrajzának megírása réges-régen esedékes. E reneszánsz szellemű asszony életét és munkásságát senki sem tudta volna jobban megírni, mint barátom és kollégám, dr. Jerry L. Jaccard. Az értő és gondolatgazdag életrajzban szerző Szőnyi Erzsébetet így jellemzi: "spiritualitás, emberszeretet és a nívós zene iránti elkötelezettség." Ugyanezt figyelhettem meg én is negyvenöt évvel ezelőtt, amikor tanítványául szegődtem. Sokféle zenét alkot. Világi és egyházi műveket egyaránt. Operákat is. Ritka a mai komponisták közt, akinek, mint neki, nem fiókok mélyén hevernek a kottái. Kórusokra, szólistákra, kisegyüttesekre és nagyzenekarokra komponált műveit folyamatosan játsszák szülőhazájában és külföldön is. Ez a nagyszerű muzsikus, aki a zene nyelvén túl jó néhány világnyelven beszél, ez a rendkívüli asszony most, 89 évesen is ír, alkot és tanít. Biztos vagyok abban, hogy nem is fogja abbahagyni, amíg csak teheti. Azért kerültem közelebbi ismeretségbe e termékeny zeneszerzővel, mert szoros kapcsolatban állt Kodály Zoltánnal - írja 2013-ban a kötet Bevezetőjében Lois Choksy, a zenetudomány professor emeritusa." (részlet a könyvből)

Jonas Kaufmann : a tenor / Thomas Voigt

Thomas Voigt: Jonas Kaufmann : a tenor . Rózsavölgyi, Budapest, 2016, 271 oldal
ISBN: 978-615-80533-0-3 – Fordította: Mörk Leonóra

Nem túlzunk sokat, ha azt mondjuk, hogy Jonas Kaufmann hamarosan egyedül fogja betölteni azt az űrt, amelyet a ,,három tenor" maga mögött hagyott. Abban semmi különös nincs, hogy német énekesként meghódította Bayreuthot, a Wagner-szentélyt, az sem egyedülálló, hogy az univerzális operaháznak számító New York-i Metropolitan egyik legnagyobb sztárjává vált az utóbbi időben. Az azonban több mint figyelemreméltó, hogy a milánói Scala közönsége éppúgy rajong érte, amikor Verdi-, vagy Puccini-szerepeket ölt magára, mint a francia publikum, amikor Bizet, Massenet, vagy éppen Gounod operák főszerepeiben tűnik fel. A kötet életrajzi leírásait Kaufmann-nal folytatott beszélgetések, valamint kollégák és szakértők vendégszövegei gazdagítják. Jonas Kaufmann őszintén mesél pályája alakulásáról, a kezdeti nehézségekről és kudarcokról, a siker kellemes és kellemetlen velejáróiról, énektechnikai kérdésekről, rendezőkhöz és pályatársakhoz fűződő viszonyáról, s persze mindenekelőtt kedves zeneszerzőiről és operaszerepeiről.

Teremtő vágyak : művészek és múzsák / Gerevich József

Gerevich József: Teremtő vágyak : művészek és múzsák . Noran Libro, Budapest, 2016, 159 oldal
ISBN: 978-615-5513-96-1

A színes képekkel gazdagon illusztrált kötet tizenhét világhírű festőművész életének egy-egy különös, izgalmas történetén keresztül mutatja be művész és múzsája szenvedélyes viszonyát. Azt a sokszor szövevényes, rejtélyes, gyakran titkos viszonyt, amelyből majd a remekmű megszületik. Picasso, Modigliani, Frida Kahlo, Schiele, Manet, Munch, Gauguin, Dalí, Toulouse-Lautrec, Goya, Magritte, Kokoschka és még számos világhírű festőművész életének olyan rejtelmeivel találkozunk, amit eddig csak a nagyon beavatottak ismerhettek. Valamennyien egyfajta lelki vagy testi függésben éltek – kedveshez, feleséghez, szeretőhöz, apához, anyához kötötte őket lázas, vagy éppen frusztráló, lelki zavart teremtő szenvedély. „A könyvben leírt valamennyi történetnek két hőse van. Az alkotó és egy másik személy – múzsa, barát, partner, alkotótárs. Leginkább az utóbbi. Az általam kiválasztott festmények keletkezésének körülményei arra utalnak, hogy Picassónak volt igaza, amikor a művészt és múzsáját egymásba fonódó, szimbiotikus viszonyban láttatta. Sokszor kideríthetetlen, melyikük járul jobban hozzá a mű létrejöttéhez.” Gerevich József

Körösfői-Kriesch Aladár monográfiája és oeuvre katalógusa : 2016

Körösfői-Kriesch Aladár monográfiája és oeuvre katalógusa : 2016. Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllő, 2016, 304 oldal
ISBN: 978-963-89928-4-0

A tulajdonképpen két egybefűzött kötetből álló könyv első részét a gödöllői művésztelepet megalapító Körösfői-Kriesch Aladár születésének 150. évfordulójára rendezett konferencia tanulmánykötete, a második részét az oeuvre katalógus foglalja el. Mindkettő mögött számos év művészettörténeti kutatómunkája áll, amely összegzésének tekinthető a publikáció. Oldalait lapozgatva az olvasó teljes képet kap a művészet és mesterség egységét valló, kimagaslóan gazdag és szerteágazó életmű jelentőségéről...

A bálna, amely tengeralattjáró volt : kortárs pozíciók Albániából és Koszovóból

A bálna, amely tengeralattjáró volt : kortárs pozíciók Albániából és Koszovóból. Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2016, 239 oldal
ISBN: 978-963-9537-53-8

A budapesti Ludwig Múzeum kiemelt feladatának tekinti a közép- és kelet-európai régió, illetve a posztszocialista országok kortárs művészeti színtereinek nyomon követését, új tendenciáinak feltérképezését. E törekvéshez kapcsolódik a 2016 nyarán Albánia és Koszovó képzőművészetéből válogatott kortárs pozíciókat bemutató kiállítás, amely a két terület elmúlt tíz-tizenöt évének művészeti tevékenységére fókuszál, egymás mellé helyezve a két szcéna legfrissebb megnyilvánulásait...

Az első aranykor : az Osztrák-Magyar Monarchia festészete és a Műcsarnok / [szerk. Bán András]

Az első aranykor : az Osztrák-Magyar Monarchia festészete és a Műcsarnok . Műcsarnok, Budapest, 2016, 251 oldal
ISBN: 978-963-9506-97-8

A budapesti Műcsarnok jubileumi kiállítással ünnepli épülete megnyitásának 120. évfordulóját. Az intézmény létrehozása és felavatása a Monarchia és Magyarország virágzásának idejére esett. Az első aranykor című tárlat e korszak festmény-remekeiből válogat. Az egykori duális államhoz tartozó nemzetek festészetét bemutató kiállítás Magyarország és Ausztria mellett Csehország, Lengyelország, Románia és Horvátország múzeumainak és magángyűjtőinek együttműködésével jött létre és közel 200 művel várja a közönséget. A megnyitó dátuma szimbolikus: 2016. november 21., Ferenc József halálának századik évfordulója...

Kisfaludi Strobl Zsigmond élete és művészete (1884-1975) / Kostyál László

Kostyál László: Kisfaludi Strobl Zsigmond élete és művészete (1884-1975). Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg, 2014, 255 oldal
ISBN: 978-963-7205-70-5

Kisfaludi Strobl Zsigmond rendkívül termékeny alkotó, közel száz köztéri munkája került felállításra, kisplasztikái ma is széles körű népszerűségnek örvendenek. Portréinak modelljei között a II. világháború előtti és utáni évtizedek magyar társadalmi-politikai elitje mellett megtalálhatóak a két világháború közötti angol felső tízezer prominens képviselői is. A Gellért-hegy ormán őrködő Szabadság-szobra a történelmi korszakváltás szakítópróbáját is kiállva lett Budapest egyik karakteres szimbólumává. Bravúrosan komponált, háromalakos egri lovascsata-jelenete 20. századi szobrászatunk kiemelkedő alkotása. Közel négy évtizeden keresztül (1924-1961) a Magyar Képzőművészeti Főiskola professzoraként oktatta a felnövekvő szobrász-generációkat. Művészete a klasszikus forrásból táplálkozik, amelyhez fiatalkori útkeresései után a 20. század gyorsan változó, többnyire a formai megújulást és a művészi kreativitást előtérbe helyező irányzatai mellett mindvégig hű maradt. A tíz év kutatómunkáját összefoglaló kötet külön fejezetben foglalkozik művészetének kialakulásával és a felhasznált inspirációkkal, hivatalos művésszé válásával, szabadkőműves tevékenységével, tanári működésével, londoni éveivel, alkotásainak értékelésével, művészete recepciójának anomáliáival. A szöveget bőséges, az egyes fejezetek végére csoportosított jegyzetapparátus gazdagítja. Szakmailag talán legfontosabb része a szobrász most első ízben összeállított, nyolcszázötvennél is több tételt tartalmazó oeuvre-katalógusa, amelynek nagyobb része fényképekkel is illusztrált (a képek külön DVD-lemezen tekinthetők meg), és amely mindenekelőtt a műkereskedelem, de a muzeológia képviselői számára is nagy valószínűséggel nélkülözhetetlen összeállítás lesz.

Tartalom átvétel