Művészeti Kar Könyvtára minden tartalma

The time complex : post-contemporary / Armen Avanessian and Suhail Malik, eds

Armen Avanessian and Suhail Malik, eds: The time complex : post-contemporary. NAME, Miami, 2016, 177 oldal
ISBN: 978 0 9840566 0 6

Time is changing. Human agency and experience lose their primacy in the complexity and scale of social organization today. The leading actors are instead complex systems, infrastructures and networks in which the future replaces the present as the structuring condition of time. As the political Left and Right struggle to deal with this new situation, we are increasingly wholly pre-empted and post-everything. The contributions in The Time Complex. Post-Contemporary re-localize the present as part of a changed, speculative time complex and draw a precise diagnosis of the situation in order to negotiate speculative predictions of a future presence.

Zlatko Prica : 100 godina, 1916-2016

Zlatko Prica : 100 godina, 1916-2016. Zaklada Zlatko & Vesna Prica, Samobor, 2017, 502 oldal
ISBN: 978 953 9583 83 3

Prica a Zágrábi Művészeti Akadémián 1941-ben szerzett diplomát. A világháború után Párizsba, Indiába, Brazíliába tett tanulmányutat, amelyek nagy hatást gyakoroltak művészetére. A modern horvát művészet egyéni stílusú, kiművelt festői kultúrájú alakja a horvát művész, aki az 50-es évek elejétől kezdve ellenkezett az „új korszak” hasznos és tudatos építőinek kollektív optimizmusával. Önálló útján művészetében létrehozta a grafikai és kolorisztikus jellegzetességek ötvözetét. Prica, mint egy reneszánsz festő jól tudta, hogy a szépség a helyes arányokban rejlik, illetve, hogy a világ minden jelenségében benne rejlik belső szerkezete és mértani konstrukciós alapja...

Künstleranatomie : Menschliche Körper Zeichnen / Sándor Dóró

Sándor Dóró: Künstleranatomie : Menschliche Körper Zeichnen. Haupt, Bern, 2015, 390 oldal
ISBN: 978-3-258-60128-1

Das neue, umfassende Werk für Zeichnende: die menschliche Anatomie verdeutlicht mit detailgenauen Kreidezeichnungen. Sándor Dóró ist Leiter des Fachbereichs Künstleranatomie an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Seit Jahrhunderten beschäftigt sich die Künstleranatomie mit der Frage, wie man den menschlichen Körper darstellen kann und was mit Knochen, Muskeln, Gelenken und Bändern geschieht, wenn wir uns bewegen. In diesem großen Handbuch ermöglicht der ungarisch-deutsche Künstler Sándor Dóró mit seiner räumlich-perspektivischen Methode einen neuen, erfrischenden Zugang zur Künstleranatomie. Mit 700 Wandtafelzeichnungen, Modellskizzen und eigenständigen Arbeiten von Studierenden ist dieses bibliophil gestaltete Werk ein idealer Begleiter durchs Studium. Das Nachschlagewerk für Kunstschaffende vermag aber auch engagierten Laien einen umfassenden Einblick in die Verbindung von Wissenschaft und Kunst zu geben.

Human nature : Egyszerűen ember / Baricz Katalin

Baricz Katalin: Human nature : Egyszerűen ember. [Szerző], Lengyeltóti, 2017, 272 oldal
ISBN: 9789631285499

Hosszú idő óta dédelgetett álmom válik valóra nyolcadik könyvem megjelenésével, amely az elmúlt negyven évem lelkiekben gazdag és sokrétű szeletét mutatja be modelljeim által. Összes tapasztalatomat, tudásomat, meglévő javaimat beletettem ennek megvalósításába, és ebben az évben megszületett a mű: EGYSZERŰEN EMBER. Hinnem kell, hogy vannak olyan emberek, akik szabad akaratukból áldoznak az efféle kultúrára is. [...] Általuk él bennem tovább a lelkesedés. (Baricz Kati)

Attila Szűcs / [editor Sándor Hornyik]

Attila Szűcs . Hatje Cantz, Berlin, 2016, 174 oldal
ISBN: 978-3-7757-4219-1

This richly illustrated volume presents the extensive oeuvre of Attila Szűcs (*1967 in Miskolc), one of Hungary’s most important contemporary painters. Szűcs works with old newspaper clippings, postcards, photographs, and film stills, adding new meaning to these traces of the collective memory in his works. Besides issues concerning the culture of remembrance and memory research, the tendencies of East and Central European painting and the artist’s early experiences with totalitarianism have influenced his art...

Live : art and performance / ed. by Adrian Heathfield

Live : art and performance. Tate, London, 2012, 256 oldal
ISBN: 978 1 85437 501 8

Live art is one of the most controversial and hotly discussed areas of creative practice to emerge in the second half of the twentieth century. The history of the art of performance is one of challenge to audiences, art traditions and cultural values. No longer at the margins of cultural production and recognition, performance is now a common occurrence in major art institutions. With the turn towards social and transient art, the use of performance by many of today’s best-known artists, and the blurring of boundaries between visual art, theatre and live art, this is a groundbreaking and timely anthology...

Müpa Budapest

Müpa Budapest. Libri, Budapest, 2015, 304 oldal
ISBN: 978-963-310-306-7

A Müpa a 21. század egyik legjelentősebb hazai kulturális teljesítménye. 2005 márciusában vele jött létre a magyar nyilvánosságban az a tér, amelyet sajátjának érezhet a kultúra és azon belül a művészet barátainak legszélesebb, örömtelien sokszínű köre, de az az elfogulatlan és nyitott közösség is, amely fontosnak tartja és gyakorolja a társadalmi érintkezés ösztönzően újszerű formáit. A Müpa Közép-Európában építészeti koncepció szempontjából előzmények nélküli kezdeményezés. Olyan épület és intézmény, amely képes befogadni és egymással összefüggésbe hozni mindent, ami az igényes művészet kategóriájába tartozik, s így méltán választhatja jelmondatául: Élmény! Minden tekintetben."

A dalszerző Liszt / Bozó Péter

Bozó Péter: Bozó Péter. Rózsavölgyi és Tsa, Budapest, 2017, 216 oldal

Liszt Ferenc szerteágazó életútjának és életművének számos mozzanata jól ismert: az Európát beutazó zongoravirtuóz rendkívüli sikerei köztudomásúak, a Weimarban letelepedett progresszív komponista legfontosabb művei a koncertrepertoár alapját képezik, tudjuk, hogy Liszt volt a 19. század egyik legjelentősebb egyházi zenésze, s hogy kései korszakának letisztult, szikár művei a 20. századba mutatnak előre. E sokarcú életművön belül többnyire árnyékban marad a romantika korának egyik legfontosabb, s legbensőségesebb műfaja, a dal. Bozó Péter monográfiája a Liszt-dalok kevéssé ismert világába kalauzolja el az olvasót, és elsődleges forrásokra, illetve a legfrissebb szakirodalomra építve nyújt képet erről az izgalmas repertoárról. Áttekinti Liszt dalainak kronológiáját, fogadtatását és különböző kiadásait; tárgyalja a művek különféle alakváltozatait és a mögöttük meghúzódó sajátosan liszti zeneszerzői gondolkodást; és érzékeny elemzések révén veszi számba a dalok legfőbb típusait. Túl azon, hogy felvázolja a dal műfajának 19. századi kontextusát, részletesen leírja azt a történelmi hátteret is, amely a többféle zenei-nemzeti identitással (magyar, francia, német) rendelkező Liszt művészetének megértéséhez nélkülözhetetlen. Bozó Péter könyve tehát nem csupán énekeseknek, Liszt-rajongóknak és a dalirodalom szerelmeseinek kínál izgalmas szellemi kalandot, hanem a 19. századi zene- és kultúrtörténet iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség számára is.

A középkori liturgius költészet magyarországi emlékei : szekvenciák : kritikai dallamkiadás / Kovács Andrea

Kovács Andrea: A középkori liturgius költészet magyarországi emlékei : szekvenciák : kritikai dallamkiadás . Argumentum, Budapest, 2017, 385 oldal
ISBN: 978-963-446-782-3

A Musica Sacra Hungarica a magyar egyházi zene írásos és tárgyi emlékeit a középkortól a 19. század végéig bemutató kiadvány-sorozat, mely egy, a mainál szélesebb földrajzi körzet örökségéből válogat. A dokumentumok között a mai Magyarországon őrzött vagy készült források mellett külföldi könyvtárak magyar eredetű vagy hazai rendeltetésű anyagai is megjelennek. A sorozatban műfajok kritikai dallam- és szövegkiadásai, magyarországi történetüket feldolgozó monográfiák, középkori kéziratok facsimile vagy átírt közreadásai, forráskatalógusok, műjegyzékek egyaránt helyet kapnak.

Tornyai János levelezése

Tornyai János levelezése. Nap K., Budapest, 2016, 458 oldal
ISBN: 978-963-332-067-9

A nyolcvan éve elhunyt Tornyai János festő az alföldi iskola kiemelkedő jelentőségű mestere volt. Kőszegfalvi Ferenc hódmezővásárhelyi nyugalmazott helytörténész, közgyűjteményekből, periodikákból, magánszemélyektől összegyűjtött 936 általa és hozzá írott, ismert és ismeretlen Tornyai-levelet. Tornyai Jánost, a művet létrehozó embert képeinél, rajzainál közvetlenebbül jellemzik különböző írásművei, egyéniségét, habitusát pedig leginkább levelei tükrözik. Konokul meg nem alkuvó lénye, egyénisége igazán levelezéséből ismerhető meg, ezekben az egyéni, eredeti hangú írásokban tárulkozik föl őszintén, mélyen a töretlenül a saját útját járó avatott művész és hétköznapi ember. Legegyszerűbb földijétől a legnagyobb művészekig mindenkivel a saját nyelvén tudott beszélni. Címzettjei a legszélesebb körből kerültek ki, szabómestertől az államtitkárig sokféle emberhez szólt. Levelei bepillantást engednek írójuk lelkébe, de bemutatják széles körű kapcsolatait is. Benne van ezekben önpusztító, meg nem alkuvó rajongása a művészetért, benne vannak élete tragédiái, ellentmondásai. Egyfajta korkép is ez a gyűjtemény. Benne van ezekben a levelekben a századforduló, s a 20. század első harmadának magyar élete, a vidéki mezőváros és Budapest.

Tartalom átvétel