Digitálisan hozzáférhető: Mecsek Egyesület Évkönyvei (1892-1945)

Többévi előkészítés után 1891. április 30-án a pécsi Nemzeti Kaszinóban tartotta alakuló közgyűlését a Mecsek Egyesület. Az Egyesület alapszabályban megfogalmazott célja: „Pécs városának és legközelebbi környékének járható utakkal való összekötése, főképp fasorok és ültetvények előállítása, fenntartása. A város és képviselő-testületének tudtával és beleegyezésével magánjövedelmeiből fasorokat, ültetvényeket, padokat, jelzőtáblákat, s esetleg épületeket állít elő.”

Az Egyesületet a többi polgári egyesülethez, szervezethez hasonlóan az 1948. okt. 23. napján kelt 502.146/1948. IV. BM. számú rendelet feloszlatta. Több pécsi polgár – hiányérzetének feloldására – vállalkozott az Egyesület újjáalakítására. Az alapító közgyűlésre és az új alapszabály elfogadására a Baranya Megyei Bíróság kis tanácstermében került sor 1993. április 30-án.

Számos pécsi vonatkozású eseményt mutat be, köztük a frissen szervezett Barlangász- és Madarász szakosztály éves működésének részletes beszámolóit is. Kitekintésként az évkönyvek nagy része tartalmaz egy külföldi útirajzot, melyen az egyesület valamely tagja vett részt. A beszámolók értékét növeli a fénykép-melléklet. A kiadványokban szerepel az Egyesület tagnévsora, és halottainak névsora is. Számos híres pécsi polgár és dinasztia képviselteti magát a tagok között, hiszen rangnak számított a környezetért, túrázásért tenni. Az évkönyvek gazdag korabeli pécsi hirdetés-anyagot tartalmaznak, Pécs legfontosabb kereskedései, üzletei képviseltették magukat a kiadványban.

1892-től 1945-ig jelent meg az Egyesület kiadványa, melynek folytonosságát az első világháború éveit követő zavaros időszak (1917-1926) szakította meg. A kiadványt a következő nyomdák állították elő: Püspöki Lyceumi Nyomda (1897-1898), Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt. (1900-1901, 1932), Wessely és Horváth Könyvnyomda (1903-1907, 1909-1916, 1918), Taizs József Könyvnyomdája (1927-1931), Haladás Nyomdarészvénytársaság (1933-1934, 1936, 1940), Kultúra Könyvnyomdai Műintézet (1937-38, 1945), Dunántúl (1939, 1944), Rákóczi Nyomda (1941-1943). Szerkesztette: Kiss József egyleti titkár, Páldi Géza, Dr. Szabó Pál Zoltán, Dr. Nádor Lajos.

A Mecsek Egyesület évkönyveinek elektronikus úton történő megőrzését és közzétételét, valamint a szkennelési munkálatokat a PANNONPOWER Rt. támogatásával végezték el a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának munkatársai. Az arhívum megtekinthető a weboldalunkon.

Deák Máté
Pécs, 2008. április 22.