Beiratkozás

Beiratkozás

A beiratkozás személyesen, a Könyvtár Használati szabályzatának aláírással igazolt tudomásul vételével történik. A Könyvtár tagja lehet minden 16. életévét betöltött személy.

A beiratkozáshoz szükséges:

  • személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy új típusú jogosítvánnyal, külföldiek esetében útlevéllel és/vagy tartózkodási engedéllyel igazolt személyazonosság
  • bejelentett és igazolt magyarországi lakcím
  • 1 db igazolványkép
  • a beiratkozási díj egyszeri befizetése a Könyvtár bármely egységében
  • PTE hallgatóknak EHA-kód.

A beiratkozási díj befizetése alól mentesülnek érvényes diákigazolvány vagy a kutatói, oktatói, egyéb alkalmazotti igazolás bemutatása esetén a PTE polgárai, valamint a könyvtárosok, a múzeumok, levéltárak dolgozói (közalkalmazotti igazolvány alapján), valamint a Könyvtárral erről megállapodást kötött intézmények tagjai.

Beiratkozott olvasóink olvasójegyet kapnak, melynek érvényessége a beiratkozástól számított egy év, a PTE hallgatóinál egy tanév. Érvényesítés előtt a tartozásokat a hálózat minden egységében rendezni kell. Az olvasójegy másra át nem ruházható.
Minden adatváltozást, valamint az olvasójegy elvesztését a Kölcsönzőben be kell jelenteni. A be nem jelentett elveszett olvasójeggyel való visszaélésért a felelősség az eredeti tulajdonost terheli. Az elveszett olvasójegy pótlásáért térítési díjat kell fizetni.
A könyvtári olvasójegy az olvasót feljogosítja a Könyvtár állományának és szolgáltatásainak helyben, illetve a Könyvtár honlapján keresztül történő használatára. A könyvkölcsönzésre vonatkozó feltételeket az egységek Kölcsönzési szabályzata tartalmazza. Az egyes különgyűjtemények*, speciális állományrészek használati rendjéről az adott gyűjteményről szóló tájékoztató nyújt információt.

UMFT