Kölcsönzés, hosszabítás

Kölcsönzés, hosszabítás

Az olvasó aktuális kölcsönzései megtekintehetőek, illetve hosszabítás a corvina kölcsönzői rendszerben.

A kölcsönzés általános szabályai:

A Kölcsönző nyitva tartási idejében, névre szóló, érvényes olvasójeggyel lehet igénybe venni. Az olvasójegy érvényesítésének a feltétele a könyvtári hálózat összes egységében fennálló tartozások rendezése.

A kölcsönözhető dokumentumok köréről, számáról, a kölcsönzés határidejéről a Könyvtár a kölcsönzés helyén tájékoztatja olvasóit.* A Könyvtár biztosítja, hogy a használó személyesen, telefonon, ill. Interneten fennálló tartozásairól tájékozódjon.*
A kölcsönzési határidő, ha a mű nincs előjegyezve, illetve nem kérik többen, legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.* Hosszabbítani lehet személyesen, telefonon, Interneten.
A már kikölcsönzött könyvekre előjegyzés kérhető, mely díjköteles.
A kölcsönzési határidő lejárta után visszaadott könyveket tartozás napjától, függetlenül a felszólítás kiküldésétől, automatikusan napi késedelmi díj terheli.*
A kölcsönzési határidő követése és betartása az olvasó kötelessége. A késedelemben levő könyvek visszaadására a Könyvtár felszólítja olvasóit. A többszöri felszólításra sem rendezett tartozások behajtására a Könyvtár adósságbehajtó cég szolgáltatását veszi igénybe, majd az ügyet jogi útra tereli.
A PTE dolgozóinak, hallgatóinak az Egyetemmel való jogviszonyuk megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük kell.

Az elveszett vagy megrongált könyvtári dokumentumok az alábbiak szerint pótolhatók:

Az elvesztett, vagy megrongált dokumentumot egy másik példány érdemben pótolja, a felajánlott példány elfogadható.
A dokumentum keménypapír fedéllel bekötött másolata érdemben helyettesíti az eredeti dokumentumot. Előállítási költsége a kölcsönvevőt terheli.
Ha az elvesztett dokumentum nem pótolható, a Könyvtár a dokumentum antikvár forgalmi becsértékének pénzben való megtérítését követelheti.

UMFT