Acta Paedagogica (BTK)

Acta Paedagogica - Címlap   Hozzáférés
    Nyomtatott    Elektronikus
Cím: Acta Paedagogica 2001-2004 2004/1-2. sz.
2003/4. sz.

2003/2-3. sz.

2003/1. sz.

2002/4. sz.

2002/3. sz.

2001/2. sz.

2001/1. sz.
Alcím:
ISSN: 1587-7833
Kiadói info:   PTE-TI Oktatásmódszertani Tanszék, Pécs
Megjelenés: 2001-2004 Negyedévente [Nyomtatott és elektronikus]  
Tárgyszavak: Pedagógia, Nevelés, Oktatás, Módszertan
Főszerkesztő: Géczi János
Lelőhely: Központi Könyvtár URL |  OPAC
Megjegyzés: 2004-ben megszűnt

 

Tartalomjegyzék (MATARKA)

Acta Paedagogica, IV. évf., 2004/1-2. sz.
Géczi János: Hungarian pupils' performance on a biology test and their IQ-s (2) --- V. Gilbert Edit: Présben (9) --- Kalányos Krisztina - Varga László: A roma kisebbség és az állami gondozottak iskolai helyzete (15) --- Kéri Katalin - Varga László: A pártideológia tükröződése az 1950-1953 között kiadott alsó tagozatos tankönyvekben (23) --- Lantos Gábor: A pedagógiai integrációról (34) --- Takács Viola: Abstraction level of a physics test and intelligence quotients (54)

Acta Paedagogica, III. évf., 2003/4. sz.
A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája: Ambrus Attiláné Kéri Katalin (2); Bartha Árpád (6); Bárdossy Ildikó (7); Dudás Margit (12); Kocsis Mihály (13); V. Molnár László (15); Nagy Mária (23); Reisz Terézia (25); Sándor László (26); Stirling János (27); Takács Viola (31); Zsigmond Anna 35)

Acta Paedagogica, III. évf., 2003/2-3. sz.
Útmutató a kiadvány használatához (2) --- A szakdolgozatok (3) --- Névmutató (52) --- A dolgozatok szerzői idő- és betűrendben (53)

Acta Paedagogica, III. évf., 2003/1. sz.
Géczi János: On the Biology Knowledge of Students (2) --- Hoffmann Rózsa: Gyermekeink és a közoktatási törvény (12) --- Takács Viola - Géczi János: Biológia tesztek megoldásának struktúrája (17) --- Az Oktatásmódszertani Tanszék munkatársainak bibliográfiája: Bohár András (28); Géczi János (34); Huszár Zsuzsanna (39); Mrázik Julianna (40)

Acta Paedagogica, II. évf., 2002/4. sz.
Huszár Zsuzsanna - Rogovszky Zoltán: Szenzitivitás az önismereti és természetismereti nevelésben (2) --- Kéri Katalin: Nőkép és lánynevelés az 1960-as évek Magyarországán - a tantervek tükrében (14) --- Jancsi Beáta: Zweisprachigkeit oder weideutigkeit über das Schulsystem Südtirols (21) --- Krisztián Béla: Emberierőforrás-személyügyi ismeretek a PTE TTK FEEFI szakdolgozatai tükrében (29)

Acta Paedagogica, II. évf., 2002/3. sz.
Maár Tiborné: Presztízsvizsgálat (2) --- Mrázik Julianna: Hallgatók és végzettek nyelvismerete az Európai Unió 2001-es White Paper-je tükrében (8) --- Rohály János: Allegória - dialógus - pedagógia (13) --- Reisz Terézia: A cigány tanulókat segíto pedagógus-továbbképzo program (27)

Acta Paedagogica, I. évf., 2001/2. sz.
Békefi Irén: Az erdei iskola szerepe a hazai oktató-nevelőmunkában (2) --- Bohár András: A kultúraközvetítés társadalmi-antropológiai kontextusairól (7) --- Huszár Zsuzsanna: Tanárjelöltek pedagógusszerep-felfogása (16) --- Kéri Katalin: Az iszlám neveléstörténet kutatásának és tanításának szükségességéről (21) --- Reisz Terézia: Romákat segítő regionális tehetséggondozó hálózat (27) --- Sramó András: Tanítás virtuális osztályban: egy távoktató rendszer ismertetése (33) --- Vigné Lencsés Ágnes: A műszaki főiskolai matematika-oktatás eredményességének növelése (37)

Acta Paedagogica, I. évf., 2001/1. sz.
Császár Zsuzsa: Kerettanterv szemléletváltással (2) --- Erdősi Ferencné: Néhány ötlet a szerves savak tulajdonságainak bemutatásához (8) --- Bertáné Németh Ágnes - Farkasné Kurucz Zsuzsanna: Tükörben a szakdolgozatok (11) --- Géczi János: A természetről való gondolkodás pedagógiai háttere - előadássorozatok és tanulmányutak tapasztalatai (18) --- Bérczi Szaniszló - Hegyi Sándor - Kovács Zsolt - Földi Tivadar - Fabriczy Anikó - Keresztesi Miklós - Cech Vilmos: Oktatási technológiák a Hunveyor gyakorló űrszonda építésében: egy interdiszciplináris tantárgypedagógiai munka körvonalai (24) --- Józsa Judit: Adalék a magyarországi olaszoktatás történetéhez (31) --- Mrázik Julianna: Egy lehetséges tartalomelemzési akcióról - pedagógiai kreatológiai vizsgálódások tanárszakos hallgatók körében (36)

 

««« Vissza a PTE kiadásában megjelent periodikák gyűjtő oldalára!