Autonómia és Felelősség (BTK)

Autonómia és Felelősség - Neveléstudományi Folyóirat - Címlap   Hozzáférés
    Nyomtatott    Elektronikus
Cím: Autonómia és Felelősség 2015- 2017/1-4. sz.
2016/2-3. sz.
2016/1. sz.
2015/3. sz.
2015/2. sz.
2015/1. sz.
Alcím: Neveléstudományi Folyóirat
ISSN: 2415-9484
Kiadói info:   PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs
Megjelenés: 2015- évente harmadévente [Nyomtatott és elektronikus]  
Tárgyszavak: Multiperspektiva, Diverzitás, Dialógus, Műhely
Főszerkesztő: 
Arató Ferenc
Lelőhely: Központi Könyvtár PEA
Megjegyzés: Archívum: http://kompetenspedagogus.hu

 

Tartalomjegyzék (MATARKA)

Autonómia és Felelősség, III. évf., 2017/1-4. sz.
Tanulmányok: Multiperspektíva – Arató Ferenc: Az értékes gyermek – az értékelés negyedik dimenziója – egy lehetséges fogalmi keretrendszer vázlata (5-29) --- Inklúzió – Varga Aranka: esélyegyenlőségi dimenziók egy roma szakkollégiumban (31-54) --- Dialógus – Vass Vilmos: A transzverzális kompetenciák tantervfejlesztési összefüggései (55-65) --- Kompetencia – Demeter Gáborné: felemelhet vagy gúzsba köthet... – Az olvasási készség és a szövegértés fejlesztésének jelentősége és lehetőségei az általános iskolák felső tagozatától (67-79) --- Diverzitás – Vida Gergő: Befogadás vagy kirekesztés – intézményválasztási és változtatási stratégiák a sajátos nevelési igény tükrében (81-102) --- Műhely: Bárdossy Ildikó: Produktív tanulás – interpretációk (103-109) --- Híves Tamás: Korai iskolaelhagyás kontra reziliencia – széljegyezetek az Arany János Programok kutatásának margójára (111-124) --- Fehérvári Anikó: tanulói elégettség az Arany János Programban (125-133) --- Abstracts (135-138)

Autonómia és Felelősség, II. évf., 2016/2-3. sz.
Dialógus — Bálint Ágnes: Tetten ért gondolatok – a gyerekszáj, az aranyköpés és az aforizma tanuláslélektani tükrében (5-18) --- Multiperspektíva — Vörös Katalin: Millenniumi hangulatban. Az ezredéves kiállítás és az iparoktatás (19-28) --- Diverzitás — Sándor-Schmidt Barbara: A diverzitás Perspektívája A spektrum szemléletmódban (29-42) --- Inklúzió — Vass Dorottea: Változott-e a mese és az olvasás iránti érdeklődés az utóbbi évszázad alatt? (43-55) --- Műhely — Fodor Bálint: Angol nyelvű szövegalkotás produktív, kooperatív tanulásszervezéssel a köznevelés különböző évfolyamain (57-68) --- Műhely — Ács-Bíró Adrienn: Tanárképzős diákok otthona: a kalocsai Tanítók Háza (69-78) --- Műhely — Boros Julianna: Inkluzív közösség az ezredforduló után – Amritások (79-88) --- Műhely — Pete József: Helyzetjelentés a pedagógus életpályamodellről – alul-, felül- és oldalnézetben (89-97) --- Napló — Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvek világa – egy történeti tankönyvkutatás tapasztalatairól (99-101) --- Abstracts (103-106)

Autonómia és Felelősség, II. évf., 2016/1. sz.
Előszó (3-4) --- Inklúzió — Bárdossy Ildikó – Dezső Renáta Anna: A produktív tanulás időszerűsége Magyarországon (7-20) --- Diverzitás — Híves Tamás: Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és az integrációs Pedagógiai Rendszerben résztvevők statisztikai elemzése (21-41) --- Dialógus — Arató Ferenc: Mítoszok és félreértések a kooperatív tanulásszervezéssel kapcsolatban (43-56) --- Multiperspektíva — Drobina Ákos – Cselők Dorottya – Csóka E. Zora: Milyen mértékben teljesíthető egy játékalapú matematikai eszközkészlettel a kerettanterv? (57-60) --- Varga Aranka: Tanárjelöltek Szakkollégiuma a Pécsi Tudományegyetemen (61-66) --- Fináncz Judit: A nevelésszociológia alapjai: aktuális kutatási területek és elméletek gyűjteménye – könyvismertetés (67-70) --- Sándor-Schmidt Barbara: Kézikönyv a többszörös intelligenciák elméletéhez és alkalmazásához (71-73) --- Szalacsi Alexandra: A netkultúra és az információs műveltség problémaköre (75-80) --- Vörös Katalin: Pedagógia – Oktatás – Történelem – Könyvtár. Ünnepi kötet F. Dárdai Ágnes tiszteletére (81-83) --- Abstracts (85-86)

Autonómia és Felelősség, I. évf., 2015/3. sz.
Kirajzolódó horizontok – multiperspektivitás, inkluzivitás, diverzitás, dialógus (3-4) --- Bálint Ágnes: A játéktól a struktúrákig – Dienes Zoltán sejtései nyomában (7-18) --- Mrázik Julianna: Törekvés a minőségi intézményes nevelésre – az iPR alapú fejlesztések pedagógusképének néhány eleméről (19-32) --- Vida Gergő: A tanulási zavarok hazai kategorizálásnak problémái (33-50) --- Cserné Adermann Gizella: Tanárok tanulása – formális és informális tanulás a tanárképzés fejlesztését szolgáló TÁMOP projektekben (51-64) --- Fenyvesi Kristóf: Hidak a „STEM” és a művészet között: a világ legnagyobb matematikai-művészeti közössége, a Bridges Organization (65-76) --- Rayman Julianna: A Befogadó egyetem stratégiája: egy kutatói-fejlesztői munka az inkluzív kiválóság jegyében (77-90) --- Abstracts (91-93)

Autonómia és Felelősség, I. évf., 2015/2. sz.
Előszó az Autonómia és felelősség folyóirat második számához (3-4) --- Somogyvári Lajos: A kép-antropológia alapjai a neveléstudományban (7-19) --- Sándor-Schmidt Barbara: Egy plurális intelligencia-koncepció és a montessori pedagógia komparatív megközelítése (20-32) --- Rayman Julianna: Diverzitás az iskolában – pedagógusok és iskolaigazgatók különböző szociokulturális hátterű tanulókról való gondolkodásának vizsgálata (33-46) --- Nyitrai Ágnes: A bölcsődés gyermek és a mese (47-51) --- Lázár Ildikó: Tegyünk mi is azért, hogy tanulni és tanítani jó legyen! (52-63) --- Sipos Margit Erika: Thomas Gordon vereségmentes konfliktuskezelési módszerének alkalmazása a gyakorlatban (64-68) --- Adorján Boglárka: Kultúrákon és kontinenseken átívelő gondolatcsere (69-72) --- Torgyik Judit: A pedagógus mint kulcsszereplő (73-75) --- Nyerges Katalin: A többszörös intelligenciák alkalmazási lehetőségei francia módra (76-78) --- Abstracts (79-80)

Autonómia és Felelősség, I. évf., 2015/1. sz.
Útjára indul az Autonómia és Felelősség folyóirat (3) --- Varga Aranka: Az inkluzivitás vizsgálati modellje [ábrákkal a 7., 10. oldalon] (5-18) --- Kéri Katalin: Nőtörténeti és leánynevelés-történeti kurzusok és kutatások a PTE Bölcsészettudományi Karán (hazai kitekintéssel) (19-31) --- Dezső Renáta Anna: A diverzitás lehetséges elméleti keretei a neveléstudományokban (32-44) --- Arató Ferenc: Korlátozó attitűdök intézményvezetők körében [ábrákkal a 46., 47., 54., 56. oldalon] (45-58) --- Tornai Katinka: „Gordonka” (59-67) --- Vida Gergő: A feminista pedagógia „gender” és „race” kérdései – egy könyvfejezet kapcsán (68-72) --- Bencéné Fekete Andrea: Élmény a tanulás a tanodában – de hogyan? [ábrákkal a 74. oldalon] (73-79) --- Pálmai Dóra – Uherkoich Orsolya: Hidak és párhuzamok a 175 éves közép-európai és magyarországi óvóképzés történetében – egy új kötetről (80-84) --- Abstracts (85-87)

 

««« Vissza a PTE kiadásában megjelent periodikák gyűjtő oldalára!