Balkán füzetek (TTK)

 

 

Balkán füzetek - Címlap   Hozzáférés
    Nyomtatott    Elektronikus
Cím: Balkán füzetek 2003-2010 2010/9. sz.
2010/8. sz.
2010/7. sz.
2009/2. ksz.
2009/1. ksz.
2008/6. sz.
2007/5. sz.
2006/4. sz.
2005/3. sz.
2004/2. sz.
2003/1. sz.
Alcím:
ISSN: 1588-6557
Kiadó:   PTE TTK FI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, Pécs
Megjelenés: 2003- Évente [Nyomtatott és elektronikus]  
Tárgyszavak: Balkán-kutatás
Sorozatszerkesztő:   M. Császár Zsuzsa
Lelőhely: Elektronikus | URL | OPAC
Megjegyzés:

A PTE TTK FI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja által 2003-ban útjára indított periodika egyik célja a tudományosság szolgálata a Balkán-félszigettel kapcsolatos tudományos munkák közlése révén. Másrészt sorozatunk a térséggel kapcsolatos oktatási segédanyagok, tankönyvek terén mutatkozó hiányt is orvosolni szándékozik. Ezért a Balkán Füzetek felépítésében didaktikai szempontból az oktatás igényeit is figyelembe vesszük, míg az egyes írásoknál törekszünk a lehető legmagasabb szakmai színvonal elérésére.

A periodikában minden, a szerkesztőbizottság által megfelelő szakmai színvonalúnak ítélt írást módunkban áll közölni, amennyiben azok illeszkednek az egyes számok tematikájához. Az írások magyar, illetve angol nyelvűek lehetnek, a szakmai színvonalat külső lektorok munkája garantálja. A Balkán Füzetek nem csak elektronikus formában, hanem hagyományos nyomtatott verzióban is megjelenik évente (általában) kétszer.

 

Tartalomjegyzék (MATARKA)

Balkán füzetek, VIII. évf., 2010/9. sz.
Kitanics Máté, Pap Norbert [Szerk.]: Albánok --- A szerkesztők előszava (5-6) --- Mérei András - Németh Ádám: Albánia történeti kronológiája (7-15) --- Kitanics Máté: Az albán történelem mérföldkövei - a kezdetektől a bipoláris világ széthullásáig (16-32) --- Horváth Gergely: Albánia természeti képe (33-42) --- Hardi Tamás: Albánia területi különbségei, térszerkezete (43-53) --- Doka, Dhimiter - Karaguni, Merita: Albania's economic and regional developments during transition period (1990-2008) (54-63) --- Nagy Miklós Mihály: Elemek Albánia biztonságföldrajzi képéhez (64-71) --- Pap Norbert: Az albán szállásterület geopolitikai viszonyrendszere (72-86) --- Lelaj, Olsi - Kromidha, Endrit: Pedagogical Citizenship and System Structural Changes: An Ethnographic and Economic Outline of Socialist and Post-Socialist/Capitalist Albania (87-96) --- Háry Szabolcs: Az albán kisebbség Macedóniában (97-106) --- "Az élő középkor világában" - Máté Gábor beszélgetése Dr. Andrásfalvy Bertalannal (107-110)

Balkán füzetek, VIII. évf., 2010/8. sz.
Mészáros Flóra: Válogatás a Balkán építészetének legjelentősebb emlékeiből --- Bevezető (5-8) --- Az antik építészet a Balkánon (9-23) --- A bizánci építészet (24-45) --- Nyugati művészet a Balkánon, avagy a horvát terület építészete (46-63) --- A török kor művészete a Balkánon (64-84) --- A nemzeti újjászületés korszaka a Balkánon (85-101) --- Irodalomjegyzék (102-107)

Balkán füzetek, VIII. évf., 2010/7. sz.
Pap Norbert: A Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet története (1916-1918) --- 1. Bevezetés (7) --- 2. Az intézményes magyar balkán-, és keletkutatás története (8) --- 2.1. A "kezdetektől" 1867-ig (történelmi bevezető) (8) --- 2.2. 1867-től 1918-ig terjedő időszak (9) --- 2.3. A kereskedelmi és oktatási intézmények (9) --- 2.4. Az MTA és a Magyar Ázsiai Társaság a magyar Balkán,- és Kelet kutatásában (11) --- 3. A Római Magyar Történeti Intézet (RMTI) (13) --- 4. Magyar kutatási kísérletek Isztambulban, 1867-1918 (13) --- 5. Karácson Imre (1863-1911) (15) --- 6. Klebelsberg Kunó terve (17) --- 7. A KMTI alapítása (18) --- 7.1. Szervezeti szabályzat (19) --- 7.2. Az Intézet szervezése (19) --- 8. I. (csonka) intézeti év, 1916. szeptember 1. - 1917. augusztus 31. és annak I. féléve: 1916. szeptember 1. - 1917. február 28. (21) --- 8.1. Munka és élet a KMTI-ben (21) --- 8.2. Tudományos előadások és kirándulások (22) --- 8.3. I. intézeti év II. féléve, 1917. március 1. - 1917. augusztus 31. (23) --- 8.4. Munka és élet a KMTI-ben (23) --- 8.5. Tudományos előadások és kirándulások (24) --- 8.6. Az I. intézeti év összegzése. 1916. szeptember 1. - 1917. augusztus 31. (25) --- 9. II. intézeti év, 1917. szeptember 1. - 1918. augusztus 31. és annak I. féléve: 1917. szeptember 1. - 1918. február 28. (26) --- 9.1. Munka és élet a KMTI-ben (26) --- 9.2. Tudományos előadások és kirándulások (27) --- 9.3. A II. intézeti év II. féléve, 1918 március 1. - augusztus 31. (27) --- 9.4. Munka és élet a KMTI-ben (27) --- 9.5. Tudományos előadások és kirándulások (29) --- 9.6. A II. intézeti év összegzése. 1917. szeptember 1. - 1918. augusztus 31. (29) --- 10. III. (meg nem valósult) intézeti év, 1918. szeptember 1. - 1919. augusztus 31. (30) --- 10.1. A KMTI működésének vége, 1918. szeptember - november (30) --- 11. A KMTI utóélete (31) --- 12. Befejezés (32) --- 13. Összegzés (33) --- 13.1. A KMTI kiadványai (34) --- 13.2. Életrajzok (35) --- 14. Irodalom (40) --- 15. Mellékletek (42)

Balkán füzetek, VII. évf., 2009/2. különszám
Stojić-Karanović, Edita: Regional and Cross Border Cooperation on the South Borders of the EU - Hungary and Serbia (177-185) --- Pap Norbert: Magyarország és a Balkán - Pécs a Balkán kapuja? (186-194) --- Hajdú Zoltán: Pécs: kapu vagy vakablak a Balkánra? (195-203) --- Csüllög Gábor: A Kárpát-medence és Nyugat-Balkán történeti térszerkezete (204-210) --- Sajti Enikő: Igazodási kényszer: Magyarország és Jugoszlávia 1945-1947 (211-216) --- Varga Imre: Magyarország és Bosznia-Hercegovina kapcsolatai (217-221) --- Suba János: A magyar határőrizeti struktúra változásai és a déli határszakasz (222-232) --- Makkai Béla: A bukaresti magyar sajtó románság- és Balkán-képe (233-240) --- Miklós Péter: A magyarországi bolgárság migrációja a 18-20. században (241-247) --- Aleksić, Vesna: Hungarian Financial Capital in the Kingdom of Yugoslavia (248-260) --- Bali Lóránt: A horvát-magyar politikai kapcsolatok néhány fontosabb aspektusa 1991-től napjainkig (261-267) --- Pámer Zoltán: A dél-dunántúli régió és a horvát önkormányzati középszintek, valamint a területfejlesztési intézményrendszer kapcsolatai (268-279) --- László Mária - László Antal: A magyar állam telepítési politikája és az erdélyi "hozzátelepítések" az első világháború előtti negyedszázadban (280-292) --- Lakotár Katalin: Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról (293-301) --- Békesi László: Cirill betűk Magyarországon 2008-ban Avagy a szó elszáll, az írás megmarad? (302-308) --- Laki Ildikó: Városok a kultúra szolgálatában. Utak, lehetőségek a kultúra képviseletére a Balkán kapujában (309-314)

Balkán füzetek, VII. évf., 2009/1. különszám
Előszó (1-4) --- M. Császár Zsuzsa: A szerkesztő előszava (5-6) --- Pajović, Slobodan S."The Balkans and the Central Europe: Perceptions and misunderstandings" ("Balkan i Srednja Evropa: Percepcije i nerazumevanja") (7-17) --- Szilárd István: A közelmúlt eseményei a Balkánon nemzetközi egészségügyi segélyprogramok tükrében (18-28) --- Siposné Kecskeméthy Klára: A "zsugorodó" Balkán (29-36) --- Jakus János: A Horvát Hadsereg felszabadító hadműveletei 1995-ben (A "Vihar" fedőnevű hadművelet előzményei és végrehajtása) (37-47) --- Nagy Miklós Mihály: A Balkán-félsziget geopolitikai formakincse (48-56) --- Makai Zoltán: A Balkán és Közép-Ázsia - Párhuzamok és különbségek (57-62) --- Póka Ferenc: A macedóniai etnikai közösségek együttélése, tapasztalatok, értékelések, az Ohridi Keretmegállapodás mint kisebbségvédelmi modell (63-69) --- Háry Szabolcs: Macedónia kül- és biztonságpolitikája, magyar-macedón kapcsolatok (70-86) --- Kókai Sándor: A balkáni népcsoportok szerepe a Temesi-Bánság etnikai térszerkezetében (1718-2002) (87-101) --- Kőszegi Margit: Adalékok Bulgária etnikai földrajzi vizsgálatához: a bolgár obstinák etnikai viszonyai (102-109) --- Végh Andor: A horvát és szerb etnikai kontaktzóna történeti földrajzi vázlata (110-121) --- Reményi Péter: Etnikai homogenizáció a volt Jugoszláviában (122-129) --- Kolutácz Andrea: A vallással kapcsolatos attitűdök napjaink Bosznia-Hercegovinájában (130-141) --- M. Császár Zsuzsa: Integráció vagy szegregáció: A roma oktatás ügye néhány délkelet-európai ország példáján keresztül (142-148) --- Kitanics Máté: Vlachok a balkáni olvasztótégelyben (149-154) --- Sitányi László - Fodor Ágnes: Innovációs környezet és az ökoturisztikai klaszterek egy bolgár példa alapján (155-166) --- Vati Tamás: A Délkelet-Anatóliai Projekt (GAP), avagy a víz ura Törökország (167-174)

Balkán füzetek, VI. évf., 2008/6. sz.
Balkán keresztútján: Macedónia a XXI. század elején --- Vati Tamás: Macedónia történeti kronológiája (5-12) --- Kovács János: Macedónia, egy földrengések veszélyeztette ország (13-18) --- Pap Norbert - Reményi Péter - Végh Andor: Országtanulmány: Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság (19-41) --- Háry Szabolcs: Macedónia népességföldrajzának főbb jellemzői (41-51) --- Háry Szabolcs: A koszovói-macedón határvita kialakulása és rendezése (52-59) --- Háry Szabolcs - M. Császár Zsuzsanna: Az albán kisebbség és oktatása Macedóniában (60-68) --- Háry Szabolcs: Macedónia közlekedésének főbb jellemzői (69-79) --- Póka Ferenc: A macedóniai etnikai közösségek együttélése. Az Ohridi Keretmegállapodás, mint kisebbségvédelmi modell. Tapasztalatok, értékelések (80-85)

Balkán füzetek, V. évf., 2007/5. sz.
A BALKÁN NAGYTÉRSÉGI HELYE, HELYZETE. A BALKÁN, DÉL-EURÓPA ÉS A MEDITERRÁNEUM TERÜLETI KATEGÓRIÁINAK ÉRTÉK- ÉS STRUKTURÁLIS TARTALMA --- Térképző faktorok, nevezéktani problémák a topográfiai Dél-Európában (8) --- Az "európaiság" és a "balkániság" ismérvei (9) --- Délkelet-Európa az Európa probléma keretében (10) --- A Balkán külső és belső határai, törésvonalai (17) --- A BALKÁN NAGYTÉRSÉGI HELYE, HELYZETE. A BALKÁN-FÉLSZIGET HELYE, SZEREPE A NAGYTÉRSÉGI-GLOBÁLIS DIMENZIÓBAN --- A Balkán-félsziget a geopolitika néhány klasszikus elméletében (20) --- A török útkeresés problémája (26) --- ÁLLAMOK A BALKÁNON --- A biztonság problémája kapcsán (35) ---    A balkáni államok gazdasági és politikai földrajzi struktúrái (36) --- Albánia (39) --- Bosznia-Hercegovina (39) --- Bulgária (40) --- Ciprus (41) --- Görögország (42) --- Horvátország (43) ---  Macedónia (FYROM) (47) --- Montenegró (48) --- Szerbia (48) --- Szlovénia (49) --- Törökország (49) ---  MAGYARORSZÁG, A BALKÁN ÉS A TENGER --- Magyarország helye a világban - a dél-európai kapcsolatok jelentősége (55) --- Dél-Európa a magyar külpolitikai gondolkodásban (57) --- A magyar gazdasági-, politikai- és kulturális kapcsolatok a balkáni térséggel (59) --- Délkelet-Európa szemlélete a magyar földrajzi irodalomban és közgondolkodásban (60) --- Politikai és kulturális kapcsolatok napjainkban (63) --- A balkáni államokkal létesített gazdasági partnerkapcsolatok (68) --- A tengeri kijárat kérdése (75) --- Az 1990-es évek háborúi hatása a nyugat-balkáni városhálózatra (80) --- Az új államhatár hatása a városhálózat különböző elemeire (82) --- A fővárosok (82) --- A határmegvonások "vesztes" városai (84) --- A határmegvonások "nyertes" városai (85) --- Városok, hosszú távon nehezen kezelhető geopolitikai, etnikai problémákkal (92) --- Pécs a Balkán kapuja (88) --- Pécs a magyar Megyei Jogú Városok körében (88) --- A Dél-Dunántúli Régió és Pécs (92) --- Magyarország és Dél-Európa - Pécs szerepe államközi vízióban (93) --- A város intézményesült külkapcsolati rendszere (94) --- Az országhatáron túli, települési és térségbeli kapcsolati rendszere (94) --- Pécs potenciális külkapcsolati helye (98) --- Konklúziók (100) --- Bibliográfia (102) --- Mellékletek (114) --- FÜGGELÉK: A "Nyugat-Balkán" válogatott kronológiája (összeállította: Reményi Péter) (119) --- Horvát nyelvű összegzés (125)

Balkán füzetek, IV. évf., 2006/4. sz.
Horvátország az Európai Unió kapujában --- M. Császár Zsuzsa: Előszó (5) --- Bali Lóránt - Kolutácz Andrea: Horvátország történeti kronológiája (6-19) --- Hajdú ZoltánA magyar-horvát határ történeti, közjogi, közigazgatási kérdései 1918-ig (történeti és politikai földrajzi vázlat) (18-33) --- Sokcsevits Dénes: A horvát jogpárt a függetlenségi eszme, a trialista gondolat és a délszláv egységtörekvések között (34-41) --- Végh Andor: Horvátország 1945 utáni etnikai térszerkezet-változásai (42-56) --- Reményi Péter: Horvátország térszerkezetének alapvonásai a XXI. század elején (57-78) --- Pap Norbert: Horvátország gazdaságának főbb jellemzői a XXI. század elején (79-88) --- Gáspár Anna - László Mária: A horvát gazdaság helyzete az állami gazdaságpolitika tükrében (89-98) --- Gáspár Anna: Horvátország oktatási rendszerének sajátosságai (89-98)

Balkán füzetek, III. évf., 2005/3. sz.
Erdősi Ferenc: A Balkán közlekedésének főbb földrajzi jellemzői --- Tartalom (3) --- Bevezetés (5) --- 1. A természeti viszonyok és a közlekedés (6) --- 2. A Balkán a globális/földrészközi és az európai közlekedési térben (13) --- 3. Külső hatalmak és gazdasági erőpontok, valamint a nemzeti érdekek szerepe a közlekedési hálózat kialakulásában (17) --- 3.1. Az Oszmán Birodalom ambivalens szerepe a kelet- és közép-balkáni vasúti fővonalhálózat alapszerkezetének kialakulásában (19) --- 3.2. Az osztrák birodalmi és a magyar nemzeti érdekek mentén kialakult nyugat-balkáni fővonal, valamint közép-balkáni mellékvonal hálózat. Románia alaphálózatának kibontakozása (23) --- 3.3. A Balkán első világháború előtti vasúthálózata genetikus szerkezetének összefoglaló értékelése (25) --- 3.4. Fiume és Trieszt versenye a gateway szerepért az első világháborúig (27) --- 4. A "szintetikus államok" létrejöttének közlekedéshálózati problémái és részleges megoldásuk eredményei (29) --- 4.1. Jugoszlávia (29) --- 4.1.1. Az új délszláv államalakulat vasúthálózat-fejlesztésének főbb mozzanatai a két világháború között és az államszocializmus idején (29) --- 4.1.2. Szerbia kitörése a közelebbi tenger felé (A "Belgrád-Bar vasút") (35) --- 4.1.3. Új helyzet az adriai jugoszláv kikötők gateway szerepében és vasúti elérhetőségükben. (A balkáni adriai kikötők forgalmi jelentőségének további - újkeletű - differenciálódása.) (37) --- 4.1.3.1. Fiume hiányának következménye a két világháború közötti Jugoszláviában (37) --- 4.1.3.2. A kikötők közötti verseny háromszereplőssé válása a második világháború után (38) --- 4.1.3.3. A fiumei kikötőkomplexum tranzit szerepe az államszocialista Jugoszláviában (41) --- 4.1.4. Jugoszlávia szétesésének hatása az utódállamok, a Balkán és Európa közlekedésére (az 1990-es években) (42) --- 4.1.4.1. A nemzetközi közlekedést gyakrabban megszakító határátkelőhelyek forgalmat lassító hatása. Az (új) országformák szerepe a közlekedéshálózatok, valamint a közlekedési teljesítmények alakulásában. Átjárhatóság (42) --- 4.1.4.2. Az új határok által átvágott pályák okozta közlekedési nehézségek megoldásának módjai (52) --- 4.1.5. A polgárháború és a NATO beavatkozás következményei (53) --- 4.1.5.1. A közlekedésben okozott közvetlen és közvetett károk és az alágazati szerkezet módosulása. A forgalom újraindítása a háború után (53) --- 4.1.5.2. A polgárháború hatására tengerre terelődött transzbalkáni szárazföldi forgalom (57) --- 4.2. Románia (59) --- 5. A közlekedési alágazatok hálózatai és fejlesztésük irányai az "autókorszakban" (60) --- 5.1. A közlekedés alágazati szerkezetének drámai gyorsaságú átalakulása a közúti közlekedés javára (60) --- 5.2. A nemzeti közlekedési hálózatok gerincét képező és a fejlesztések térbeli megoszlását meghatározó PEN/TEN korridorok (66) --- 5.3. Valóság és álom. A vasút teljes jelentőségvesztése és a nagyszabású fejlesztési tervek közötti ellentmondás. A fejletlen kombinált közlekedés (67) --- 5.4. A forgalmi igényektől elmaradó úthálózat az "autókorszakban" (80) --- 5.4.1. Az úthálózat jellemzői. A szelektív úthálózat-fejlesztési stratégia (81) --- 5.4.2. Gyorsforgalmi úthálózat (86) --- 5.4.2.1. A kezdetleges hálózatok kialakulása az 1970-es évektől (86) --- 5.4.2.2. Az egyes országok folyamatban levő és tervezett hálózatfejlesztése (89) --- 5.4.2.3. A horvátországi autópálya-építési "csoda" (92) --- 5.4.2.4. A különleges fontosságú Zágráb-Split autópálya vonalazásának külpolitikai és területfejlesztési vonatkozásai (96) --- 5.5. A tengerhajózás (97) --- 5.5.1. A gateway szerepért folytatott verseny az Adriai- és a Fekete-tenger partjai, valamint az Isztria környéki kikötők között (98) --- 5.5.2. A horvátországi belföldi tengeri kompközlekedés mint a szigetek elérhetőségének a turizmus által generált fő eszköze (103) --- 5.5.3. A Balkán fekete-tengeri kikötőinek újjáéledése (104) --- 5.6. Folyami közlekedés a Balkán északi peremén (106) --- 5.7. Az újjászerveződő, egyenlőtlenül fejlődő légi közlekedés (110) --- 5.8. Nemzetközi csővezetékes olajszállítás a Balkánon (119) --- Irodalom (122) --- Summary (127)

Balkán füzetek, II. évf., 2004/2. sz.
Bosznia-Hercegovina a harmadik Balkán-háború után --- Nagy Róbert: Bosznia-Hercegovina (év)számokban (4-14) --- Hajdú Zoltán: Bosznia-Hercegovina: államiság és közigazgatási térszervezés (15-31) --- Végh Andor: Bosznia és Hercegovina népességének kérdései 1945-től napjainkig (32-50) --- Pap Norbert: Bosznia-Hercegovina külgazdasága (51-58) --- Ljubić, Dara: What should and could be done to improve the economic situation in Bosnia and Herzegovina (59-65) --- Reményi Péter - Végh Andor: A Brčkoi Körzet: megoldás vagy zsákutca? (66-84) --- Térképmellékletek (85-89)

Balkán füzetek, I. évf., 2003/1. sz.
Hajdú Zoltán: Az intézményes Balkán-kutatás kialakulásának és fejlődésének problémái Magyarországon 1948-ig, különös tekintettel a földrajzi kutatásokra --- Tartalom: 1.Bevezetés (4) --- 2. Imperialisztikus hatalmi és tudományos törekvések a magyar Balkán-kutatásokban 1918-ig (7) --- 2.1. Egyéniségek és sorsok a magyar Balkán kutatásokban (10) --- 2.2. A keleti kereskedelem fejlesztésével kapcsolatos oktatás (12) --- 2.3. Az MTA és a Balkán-kutatás    (14) --- 2.4. A Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet (19) --- 2.5. A Magyar Földrajzi Társaság Balkán-kutatásai (21) --- 3. A két világháború közötti időszak kutatásai (25) --- 3.1. Az MTA és a Balkán-kutatás (27) --- 3.2. A magyar földrajztudomány Balkán-kutatásai (28) --- 3.3. A Közgazdaságtudományi Kar Keleti Intézete és a Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete (30) --- 3.4. A M. Kir. Keleti Kereskedelmi Főiskola (31) --- 3.5. A Magyar Külügyi Társaság Balkán Bizottsága (33) --- 3.6. A Délmagyarországi, Délvidéki, Dunántúli Tudományos Intézet terve (36) --- 4. Balkán-kutatás 1945 - 1948 között (38) --- 4.1. A Balkán Intézet létrehozása és rövid tevékenysége (40) --- 4.2. Egy tönkrement intézmény (44) --- 5. Összegzés (46) --- Irodalomjegyzék (47) --- Ábrák (54) --- Angol összefoglaló (English summary) (64)

 

««« Vissza a PTE kiadásában megjelent periodikák gyűjtő oldalára!