Romológia (BTK)

Romológia - Címlap   Hozzáférés
    Nyomtatott    Elektronikus
Cím: Romológia 2013- 2015/10. sz.
2015/9. sz.
2015/8. sz.
2014/6-7. sz.
2014/4-5. sz.
2013/2-3. sz.
2013/1. sz.
Alcím:
Print ISSN: 2064-1257
Online ISSN: 2064-373X
Főszerkesztő: Cserti Csapó Tibor
Kiadói info:   Wlislocki Henrik Szakkollégium, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Romológiai Kutatóközpont, Pécs
Szerkesztőség: 
Beck Zoltán, Orsós Anna, Varga Aranka – PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6. – romologiafolyoirat@pte.hu
Megjelenés: 2013-, negyedévente [Nyomtatott és Elektronikus]  
Tárgyszavak: romológia, nevelésszociológia, szociológia
Lelőhely: PEA | Archívum | OPAC | MATARKA
Megjegyzés: A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégiummal és Romológiai Kutatóközpontjával közösen alapította a Romológia című tudományos folyóiratot. Célja, hogy a hazai romológiai kutatóműhelyek, szakemberek között párbeszédet indítsunk, kapcsolatot generáljunk és tartsunk fenn a folyóirat által is, továbbá bevonjunk ebbe a diskurzusba külföldi kutatókat is. A folyóirat többek közt a szakkollégium hallgatóinak is lehetőséget nyújt arra, hogy tudományos eredményeiket közzétehessék; kollégáinknak és a Romológiai Kutatóintézetben együttműködő kutatóknak biztosít megjelenési terepet, vitafelületet. A folyóirat számai negyedévente kerülnek az olvasóközönség elé. A papíralapú lapszámok mellett elektronikus felületen is megjelenik a folyóirat. (web: http://romologiafolyoirat.pte.hu/) Minden szám egy-egy témakör köré épül, kvázi kirándulást tehet az olvasó az adott vizsgálati területre. Mindegyik számot meghívott vendégszerkesztő gondoz, ő a „túravezető”, vele egy „interjút” is közöl a lap, a téma szakértőjeként általában a vendégszerkesztő „nagy tanulmányával” indul a kirándulás az „Alappont” rovatban, ehhez kapcsolódik az „Ütköző” rovat, amelyben más szakemberek reagálnak, reflektálnak a felvetett témára. A fő motívumhoz kapcsolódóan további tanulmányok viszik az olvasót a „Szélrózsa” különböző irányaiba. A nemzetközi színtérre „Kitekintő” rovat külföldi példákat, gyakorlatokat, eredményeket kíván megismertetni. A lap „Napló” rovata pedig fontos eseményekről számol be, vagy recenziók formájában tár fel a témához kapcsolódó irodalmakat, publikációkat.

 

««« Vissza a PTE kiadásában megjelent periodikák gyűjtő oldalára!