Specimina Electronica Antiquitatis (BTK)

 

Specimina Electronica Antiquitatis - Címlap   Hozzáférés
    Nyomtatott    Elektronikus
Cím: Specimina Electronica Antiquitatis 2009- 2015/1. (21)
2014/5. (20)
2014/4. (19)
2014/3. (18)
2014/2. (17)
2014/1. (16)
2013/1. (15)
2012/2. (14)
2012/1. (13)
2011/1. (12)
2010/6. (11)
2010/5. (10)
2010/4. (9)
2010/3. (8)
2010/2. (7)
2010/1. (6)
2009/5. (5)
2009/4. (4)
2009/3. (3)
2009/2. (2)
2009/1. (1)
Alcím:
ISSN: 2061-3784
Kiadói info:   PTE BTK Történettudományi Intézet Ókortörténeti Tanszék, Pécs
Megjelenés: 2009-, [Elektronikus]  
Tárgyszavak: esszé, tanulmány, oktatási és kutatási segédanyag
Lelőhely: PEA |  URL
Megjegyzés: Mai, felgyorsult ritmusú világunkban a tudományos közlés hagyományos, papirformájú kiadványainak megjelenési üteme nem képes követni a megszülető ötletek és gondolatok sebességet, az oktatás és a hallgatók igényeit pedig végképp nem. Ezen, sokáig áthidalhatatlannak vélt szüksegből született meg e sorozat ötlete, melyben tudományszakonként, korszakonként szabadon váltakozva, terjedelmi és formai megkötöttségek nélkül, egyszerű sorszámmal ellátva kivánjuk közzétenni a kisebb-nagyobb tanulmányainkat. Az elektronikus sorozatunkban való közlés kritériuma: a változó témájú és terjedelmű dolgozatok tudományos szinvonala és erthető megfogalmazása, és a pontos hivatkozások. Várjuk a Kollégak írásait, sőt – megfelelő színvonal eseten – lehetőséget kívánunk adni Hallgatóink első szárnypróbálgatásainak is. Sorozatunk címe a Kerényi Károly alapította pécsi egyetemi évkönyv, a Specimina, melyet Tóth István újraindított és húsz évfolyamon át szerkesztett, megújított formája. Indításul és emlékezésként legelsőnek Tóth István még kiadatlan akadémiai doktori disszertációjának első fejezetét, egy kedves kollégánk Tóth István emlékére írt tanulmányát, valamint különböző okok miatt, több mint két éve fekvő, dedikálásuk miatt aktuális, és talán mások számára is érdeklődésre számot tartó írásokat választottunk. Reméljük, hogy az ókor iránt érdeklődők jó szívvel fogadják sorozatunkat, melynek színvonalát a bevezető két tanulmány közelében igyekszünk tartani. Abban is bízunk, hogy az elektronikus úton elerhető kiadványunk a jelenlegi és jövendő kollégáink – hallgatóink – olvasási igényeinek kielégítésére is szolgál. Szívesen fogadunk ötleteket, javaslatokat és kéziratokat is. A beküldött tanulmányokat a téma szakértőivel lektoráltatjuk. Kérjük, a megjelentésre szánt szövegeket egyes sorközzel, Book Antiqua 12, a jegyzeteket 10-s formában küldjék meg. Szerkesztő: Fekete Mária | Technikai szerkesztő: Csabai Zoltán, Ladányi Levente, Vitári Wéber Adrienn

Tartalomjegyzék

Specimina Electronica Antiquitatis, VII. évf., 2015/1. (21) sz.
Balázs Annamária, Hornok Péter, Tóth Gábor: Birituális La-Téne kori temető Hegyfalu határában (Vas megye). Embertani eredmények.

Specimina Electronica Antiquitatis, VI. évf., 2014/5. (20) sz.
Vilmos László: Hajózni kell? Miért szálltak hajóra a görögök a kora archaikus korban?

Specimina Electronica Antiquitatis, VI. évf., 2014/4. (19) sz.
Fazekas Ferenc: Késő antik viseleti tárgyak a Lussoniumból (Anyagközlés)

Specimina Electronica Antiquitatis, VI. évf., 2014/3. (18) sz.
Fazekas Ferenc: Tematikus (szak)bibliográfia a pannoniai provinciák késő antik történetének, régészetének tanulmányozásához (Kr. u. IV-VI. század)

Specimina Electronica Antiquitatis, VI. évf., 2014/2. (17) sz.
Horváth Tünde: Eredetkutatás és vándorlás az Őskorban

Specimina Electronica Antiquitatis, VI. évf., 2014/1. (16) sz.
Csabai Zoltán: Az újbabilóni kamat háborúban és békében

Specimina Electronica Antiquitatis, V. évf., 2013/1. (15) sz.
Horváth Tünde: Kritika. Bondár Mária: Agyag kocsimodellek a Kárpát-medencéből (Kr.e. 3500 - 1500). Archaeolingua, Budapest, 2012, ISBN 978-963-9911-32-1

Specimina Electronica Antiquitatis, IV. évf., 2012/2. (14) sz.
Mrenka Attila: Gondolatok egy késő rézkori lelet kapcsán

Specimina Electronica Antiquitatis, IV. évf., 2012/1. (13) sz.
Horváth Tünde: Kritika. Mária Bondár - Pál Raczky (szerk.): The Copper Age cemetery of Budakalász. Pytheas, Budapest 2009, ISBN 978-963-9746-72-5. + Mellékletek

Specimina Electronica Antiquitatis, III. évf., 2011/1. (12) sz.
Horváth Tünde: A Boleráz, Baden és Kostolac kultúrák kronológiai és térbeli helyzete, és interkulturális kapcsolatai

Specimina Electronica Antiquitatis, II. évf., 2010/6. (11) sz.
Horváth Tünde: Hagyomány az európai maszk-viseletben egy késő rézkori lelet kapcsán

Specimina Electronica Antiquitatis, II. évf., 2010/5. (10) sz.
Tóth István: Pannoniai elemek a magyarországi néphitben. 1. Boszorkányok a Gellérthegyen

Specimina Electronica Antiquitatis, II. évf., 2010/4. (9) sz.
Tóth István: Pannonia ünnepe: III IDVS IVNIAS

Specimina Electronica Antiquitatis, II. évf., 2010/3. (8) sz.
Mrenka Attila: Gondolatok a Pécs-Jakabhegyi Tumulusokról

Specimina Electronica Antiquitatis, II. évf., 2010/2. (7) sz.
Fekete Mária: „Flavaque de viridi stillabat ilice mella” Mi a neolithikum? Fejlődés? Hanyatlás? Aranykor? + Melléklet

Specimina Electronica Antiquitatis, II. évf., 2010/1. (6) sz.
Grüll Tibor: Róma és a „Külső Óceán”

Specimina Electronica Antiquitatis, I. évf., 2009/5. (5) sz.
Fekete Mária: „Valamit mégis kéne tennem” Jegyzetek egy pécsi konferencia után

Specimina Electronica Antiquitatis, I. évf., 2009/4. (4) sz.
Fekete Mária: Einige Gedanken über die Fundorte und Besonderheiten des Osthallstattkultur in Transdanubien

Specimina Electronica Antiquitatis, I. évf., 2009/3. (3) sz.
Fekete Mária: Interpretatio Religiosa

Specimina Electronica Antiquitatis, I. évf., 2009/2. (2) sz.
Harsányi Iván: Papel de la antigüedad Mediterránea en la vida espiritual de las sociedades de Europa de Sur (siglos XIX-XX)

Specimina Electronica Antiquitatis, I. évf., 2009/1. (1) sz.
Tóth István: Pannonia régiói

 

««« Vissza a PTE kiadásában megjelent periodikák gyűjtő oldalára!