Publikációs adatbázis (MTMT)

A Magyar Tudományos Művek Tára adatbázis kezelésével és feltöltésével kapcsolatos információk

Sillabus | Rektori utasítás | Kari adminisztrátorok | Belépés: MTMT adatbázis

A PTE Egyetemi Könyvtár LEZÁRT publikációs Adatbázisa: http://w3.lib.pte.hu/BiblioKPA/
Hivatkozás erre az oldalra: http://mtmt.lib.pte.hu

Aktuális MTMT hírek

2012.05.10. ← Elindult az MTA-EISZ információs blog
2011.10.06. ← Felhívás az MTMT-ben való adatszolgáltatásra
2011.05.31. ← MTMT Kari adminisztrátorok elérhetősége
2011.05.30. ← A PTE Publikációs Adatbázisának importja az MTMT-be
2011.04.21. ← Oktatás a kari MTMT adminisztrátorok számára (összefoglaló)
2011.02.22. ← Rektori Utasítás az MTMT adatbázis kezeléséről
2011.01.15. ← Egyszerű sillabusz az MTMT adatbázis feltöltéséhez

Elindult az MTA-EISZ információs blog (2012. május 10.)
Az MTA Könyvtára a héten útjára indította saját EISZ (Elektronikus Információ Szolgáltatás) információs blogját. 

Folyamatos rendszerességgel olvashatóak az EISZ programmal kapcsolatos legfrissebb hírek, információk. A blogon kerülnek meghirdetésre az EISZ programban előfizetett adatbázisok leírásai, kiadói, elérhetőségei. A honlap elérése: http://eisz.mtak.hu/ (Forrás: Katalist Hírlevél)

 

 

Felhívás az MTMT-ben való adatszolgáltatásra (2011. október 6.)
Tisztelt Oktatók, Kutatók, PhD hallgatók! A Pécsi Tudományegyetem előtt álló akkreditációs eljárás során fontos szerepet játszik a tudományos tevékenység bemutatása. Ennek formája a Magyar Tudományos Művek Tárában történő adatrögzítés. Az akkreditációs folyamatban a 2005-2011-ig terjedő időszak adatait kell az önértékelési jelentésben bemutatni.

Az MTMT-ben történő adatfeltöltéssel kapcsolatban az alábbiakra legyen tekintettel:

 • Az adatokat legkésőbb 2011. október 30-ig fel kell tölteni.
 • Az MTMT-be mindenképpen be kell vinni a 2005-2011 közötti időszak adatait.
 • Az MTMT-ben eddig nem regisztrált oktatók és kutatók, és azok, akik nem tudják felhasználónevüket, legkésőbb 2011. október 14-ig regisztráljanak az MTMT honlapján (http://www.mtmt.hu). A regisztráció során kérem, hogy a munkahely (Pécsi Tudományegyetem) kiválasztása után adja meg (válassza ki a hierarchikus listából) a szervezeti egységet is, ahová tartozik (formailag csak egy szervezeti egység kiválasztása lehetséges a regisztráció során, az esetleges többszörös egységet az adminisztrátorok rögzítik).
 • Az adatbázis nem tartalmazhat duplumokat. A duplumok ugyanis hamis adatsorokat, és az Egyetem számára előnytelen statisztikát eredményeznek. Ezért kiemelten fontos, hogy a más társszerzők által bevitt adatok ne szerepeljenek többszörösen (duplum). Az adatbevitelnél ezért ellenőrizni kell, hogy más társszerző már nem vitte-e be az adatokat. Ha igen, akkor a már bevitt rekordok csatolásával tudja azokat a saját szerzői listájában megjelentetni. Ha duplumokat talál, kérjük, hogy törölje azokat! Amennyiben a törlés valamilyen okból nem lehetséges, a kari adminisztrátoroktól kérhet segítséget.
 • Az adatbevitel után adatait nyilvánossá kell tennie. Ezt úgy teheti meg, hogy a belépés után megjelenő „Szerzői adatlapon” adatainak érvényességi dátumát megadja. E dátum aznapi, illetve múltbeli lehet. Ha nem adja meg adatainak érvényességi dátumát, az adatokat nem lehet listázni, illetve nem lehet az Egyetem statisztikáiban felhasználni.
 • Az MTMT-ben rögzíteni kell a művek egyetemhez, vagy annak egységeihez való tartozását. Ezért kérem, jelezze azon művek listáját, amelyeket NEM az Egyetemen végzett munkája keretében készített a 2005-2011 időszakra vonatkoztatva, mert azokat nem fogjuk az egyetemi statisztikában feltüntetni. Az ilyen jellegű információkat kérjük az mtmt.admin@lib.pte.hu email-címre beküldeni.

Az adatfelvitelben további segítséget a kari adminisztrátoroktól kérhet, nevük a Könyvtár honlapján megtalálható listában található.

Amennyiben jelszavát nem ismeri, akkor a http://www.mtmt.hu honlapon a belépés oldalon található emlékeztető segítségével kaphat új jelszót. (Forrás: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, a PTE rektora)

 

MTMT Kari adminisztrátorok elérhetősége (2011. május 31.)
Az alábbi listában az MTMT adatbázissal foglalkozó Kari adminisztrátorok elérhetőségeit közöljük.

 

Kar Név Telefon E-mail
ÁJK Labancz Ilona 23311 ila@ajk.pte.hu
ÁOK Milánkovics Róbert 31549 robert.milankovics@aok.pte.hu
BTK Hegedüs Katalin 23519 hegedus.katalin@pte.hu
EK Szeberényi Gábor 22651, 22662 szeberenyi.gabor@tudaskozpont-pecs.hu
ETK Juhász Éva (92) 323-020 / 34 eva.juhasz@etk.pte.hu
FEEK Répásyné Gárdai Szilvia 22542 gardai.szilvia@feek.pte.hu
IGYFK Sántha Illés Adrienn (74) 528-300 / 1111 santha-illes.adrienn@igyfk.pte.hu
KTK Kovács Kármen 23318 karmen@ktk.pte.hu
MK Lippai Attila 22830 lippai.attila@art.pte.hu
PMMFK Bachman Gergő   bachmangergely@freemail.hu
TTK Ernyes Tamás 24521 senator1@gamma.ttk.pte.hu

 

(Forrás: Markó Tamás / 2011. május 31.)

 

A PTE Publikációs Adatbázisának importja az MTMT-be (2011. május 30.)
Megkezdődött a Pécsi Tudományegyetem 2003-ban létrehozott Publikációs Adatbázisában rögzített adatok exportja az MTMT adatbázisába.

Az exporttal lehetővé válik, hogy a korábban bevitt adatokat ne kelljen újból az MTMT-be is feltölteni. Ugyanakkor az export a szerzők együttműködését és munkáját továbbra is igényli. Ennek oka egyrészt a két adatbázis kompatibilitási problémáinak feloldásában, másrészt a PA-ba bevitt adatok esetleges hibáiban és hiányosságaiban keresendő. Az export 2011. május 30. és 2011. június 10. között folyamatosan történik (lehet, hogy rövidebb idő is elégséges).

Az exportált adatok fokozatosan megjelennek az MTMT adatbázisban, de először a bekerült adatok adatgazdájaként Markó Tamás jelenik meg. A folyamatban lévő migrálás során az egyes szerzők és adminisztrátorok azt tapasztalhatják, hogy olyan, hozzájuk rendelt „Import” minősítésű rekordok jelennek meg a rendszerben, amelyeket nem tudnak módosítani.

Ezek az adatok a PA-ból bekerült adatok. Miután az elmúlt időszakban voltak szerzők, akik az MTMT-be is elkezdték adataikat felvinni, elképzelhető, hogy a most migrált adatok duplumként jelennek meg az adatbázisban. Ugyanakkor várható, hogy sok szerzőnek az adatai csak így kerülnek most be az MTMT-be.

Az export folyamatának lezárultával az „Import” minősítésű rekordok kezelésével kapcsolatban további információt kapnak a szerzők és adminisztrátorok a szükséges teendőkről (pl. a duplumok kezeléséről, az adatok összevonásáról, a felesleges adatok törléséről, stb.).

További kérdéseikkel forduljanak a kari Adminisztrátorokhoz. (Forrás: Markó Tamás)

 

Oktatás a kari MTMT adminisztrátorok számára (összefoglaló) (2011. április 21.)
2011. április 21-én a Karok adminisztrátorainak számára a Tudásközpontban ismertető előadás és oktatás volt.

Az eseményről készült összefoglaló itt letölthető. (Forrás: Kilár Ferenc – Markó tamás)

 

Rektori Utasítás az MTMT adatbázis kezeléséről (2011. február 22.)
Rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatott tudományos publikációs tevékenységgel kapcsolatos adatbázis kialakításáról és alkalmazásáról.

A Pécsi Tudományegyetem Rektora utasításban szabályozta a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázissal kapcsolatos egyetemi keretet, teendőket, és az egyetem oktatóinak és kutatóinak feladatait. A Rektori utasítás itt letölthető. (Forrás: Rektori Hivatal)

 

Egyszerű sillabusz az MTMT adatbázis feltöltéséhez (2011. január 15.)
A szerzők, adminisztrátorok és adatkezelők számára egy egyszerűsített sillabusz készült, amely segítséget ad
  • a társszerzők által korábban felvitt rekordok „saját”-ként csatolásához,
  • művek (publikációk) külső adatbázisokból (Web of Science, Scopus, stb.) történő importjához,
  • művek adatainak kézi felviteléhez,
  • idézőik külső adatbázisokból történő importjához,
  • idézők adatainak kézi felviteléhez,
  • tudománymetriai táblázat kinyomtatásához.

A sillabusz itt letölthető (Forrás: Kilár Ferenc)