Kölcsönzésre vonatkozó szabályok

Kölcsönzésre vonatkozó szabályok

A könyvtárból névre szóló érvényes olvasójeggyel, személyesen lehet kölcsönözni. Az olvasójegy másra át nem ruházható.

 • Az olvasó a kölcsönvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik és köteles azokat minden rongálódástól megóvni. Az elveszett, megrongált dokumentumot pótolni kell!
 • Az olvasó adataiban történt változást, az olvasójegy elvesztését és a személyigazolvány cseréjét a könyvtár felé jelezni kell. Az elveszett olvasójegyet a könyvtár letiltja.
 • Az olvasójegy a tanév végéig érvényes. Meghosszabbítása csak úgy lehetséges, ha könyvtartozás és bírság nem terheli.
 • A kölcsönzési határidőt túllépő olvasónak késedelmi díjat kell fizetnie, ennek összege kötetenként és naponta 20,- Ft.
 • A késedelmi díj rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető, hosszabbítás nem kérhető.
 • Kölcsönözhető minden könyv, amely a szabadpolcos állományunk részét képezi.
 • A kölcsönzési határidő 30 nap, ami két alkalommal hosszabbítható, amennyiben a könyvre nem kértek előjegyzést.
 • A mások által kölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető, ennek díja 100,-Ft / kötet.
 • Nem kölcsönözhetőek az egypéldányos és nagy értékű dokumentumok, valamint az olvasóteremben elhelyezett gyűjtemény (bibliográfiák, lexikonok, enciklopédiák, szótárak stb.), és az időszaki kiadványok. Mindezek piros színcsíkkal vannak jelölve.
 • A történelem, régészet, valamint a szociológia, szociális munka és szociálpolitika szakon végzett hallgatók szakdolgozatait a könyvtár számítógépein található adatbázisból kikeresett helyrajzi szám után lehet kikérni a könyvtárostól, egyszerre maximum 5 kötetet. Csak helyben olvashatók és bármilyen másolásuk szigorúan tilos! Használat után a könyvtárosnak kell visszaadni, aki köteles meggyőződni a kötet épségéről, hiánytalanságáról.
  A történelem, régészet, valamint a szociológia, szociális munka és szociálpolitika szakon végzett hallgatók szakdolgozatainak listáit megtekintheti itt
  A már megvédett néprajzos szakdolgozatok listája [http://neprajz.btk.pte.hu/menu/46/29] elérhető a PTE BTK Néprajz Tanszék honlapjáról. 
 

Kölcsönözhető kötetek száma

Kölcsönzési határidő

Hosszabbítás

PTE oktatói

20

3 hónap

3 x 1 hónap 

PTE Kutató, PHD hallgató

15

1 hónap

2 x 1 hónap

PTE Hallgató

10

1 hónap

2 x 1 hónap

Egyéb olvasók

10

1 hónap

2 x 1 hónap

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont dolgozói

20

3 hónap

2 x 1 hónap