Koschik, Harald gyűjteménye

Koschik, Harald gyűjteményeHarald Koschik 1944-ben született. Tanulmányait a Regensburgi Egyetemen (Universität. Regensburg) végezte és 1973-ban doktori fokozatot szerezett Die Bronzezeit im Südwestlichen Oberbayern című munkájával, Walter Torbrügge professzor irányításával. Tudományos pályafutása első állomásaként Torbrügge professzor úr mellett dolgozott. Ezt követően a müncheni Prähistorische Staatssammlung az Őstörténeti tárának (Abteilung für Vorgeschichte) tudományos munkatársa lett. 1977-től Bajor Tartományi Műemlékvédelmi Hivatal (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung für Vor- und Frühgeschichte) nürnbergi területi irodáját vezette. Ősrégészeti (elsősorban a kora vaskor) és római régészet területeit (Biriciana, Treuchtlingen) érintő tudományos kutatásai mellett munkásságának középpontjába ekkor a műemlékvédelem került. A bajorországi műemlékvédelemben – elsősorban a régészeti műemlékvédelem területén végzett úttörő munkássága eredményeképpen nemzetközi szinten komoly tekintélyt vívott ki magának. 1987-ben elnyerte Észak-Rajna-Vesztfália tartomány (Nordrhein-Westfalen) régészet felügyeletét jelentő Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege vezetését, melyet nyugállományba vonulásáig, 2004-ig vezetett. Kezdeményezésére indult el a rajnai régészeti kutatásokat évente bemutató Archäologie im Rheinland c. folyóirat, de emellett több sorozat kiadója-szerkesztője volt. Régészeti és műemlékvédelmi munkássága elismeréseként a német tartományi régészeket tömörítő szervezet, a Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland tiszteletbeli vezetőségi tagjává, a rangos Deutsches Archäologisches Institut levelező tagjává választotta.

Bonni régészeti műemlékvédelmi munkássága mellett ismételten bekapcsolódott a felsőoktatás munkájába, a Rajna-Vesztfáliai Műszaki Főiskolán (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) a műemlékvédelem (Bodendenkmalpflege) szak vezetője, egyetemi tanára volt 1995-2007 között.

A Pécsi Tudományegyetemmel való kapcsolata a nyolcvanas évek közepére nyúlik vissza. Az ő kezdeményezésére és részvételével 1989-1990-ben a PTE régészeti specializációban résztvevő hallgatói és a bonni egyetem Ókortörténeti Intézetének a hallgatói kölcsönös kirándulást tettek egymásnál, amelynek során tudományos konferenciára is sor került. Harald Koschik támogatásának köszönhető, hogy a PTE Régészeti Szemináriuma tárhatta fel 2001-2002-ben Zülpich (Tolbiacum) római fürdőjét.

A Pécsi Tudományegyetem rektora 2011-ben az egyetem címerével ellátott eozin emlékplakettet adományozott Harald Koschiknak.

Harald Koschik 2008-ban a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Társadalomtudományi Sazkkönyvtárának adományozta tekintélyes, több ezer kötetből álló magánkönyvtárát. A több évtized alatt összeálló gyűjtemény elsősorban ősrégészeti és római régészeti könyveket tartalmazza, de kiemelkedő a műemlékvédelmi szakpublikációk nagy száma. (Az ismertetőt írta: Horváth Klára)

 

További tájékoztató irodalom:

KUNOW, Jürgen: Reden anlässlich der Verabschiedung des Direktors des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege, Prof. Dr. Harald Koschik, am 13. Februar. Archäologie im Rheinland 2004 (2005) 13-22.

 

Eozin emlékplakett Harald Koschik professzornak

A Pécsi Tudományegyetem rektora a Bölcsészettudományi Kar javaslatára az egyetem címerével ellátott eozin emlékplakettet adományozott Harald Koschiknak, a Rajna-Vesztfáliai Mûszaki Fõiskola nyugalmazott professzorának. Professzor úr kitüntetését az Ünnepi Tanévnyitó Szenátusi Ülésen nem tudta átvenni, ezért Dékán úr személyesen adta át a díjat.

Harald Koschik 1973-ban Walter Torbrügge professzornál doktorált „A bronzkor Felső-Bajorország délnyugati részén” c. disszertációjával. Elõbb a Regensburg Universität, késõbb a müncheni Prähistorische Staatssammlung tudományos munkatársaként dolgozott, majd 1977-ben átvette a Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung für Vor- und Frühgeschichte nürnbergi területi irodájának a vezetését. 1987-2004 között, nyugdíjba meneteléig a Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege, vagyis Nordrhein-Westfalen szövetségi állam régészeti felügyelõségének az igazgatója volt Bonnban. Emellett 1995-2007 között a Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule-n a régészeti műemlékvédelem szakfelelős professzora volt Aachenben.

Tudományos művei, tanulmányai mellett különböző régészeti sorozatok és folyóiratok szerkesztése és kiadása fűződik nevéhez. A Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland tiszteletbeli vezetőségi tagja, 1988-ban a Deutsches Archäologisches Institut levelező tagja. Hazai és nemzetközi tevékenységének fő területe a régészeti műemlékvédelem, a konzerválás, a helyreállítás és a bemutatás kérdései.

A Pécsi Tudományegyetemmel való kapcsolata a nyolcvanas évek derekára nyúlik vissza. 1989-1990-ben az ő kezdeményezésére és részvételével a PTE régészeti specializációban résztvevő hallgatói és a bonni egyetem Ókortörténeti Intézetének a hallgatói kölcsönös kirándulást tettek egymásnál, amelynek során tudományos konferenciára is sor került. Ugyancsak az ő támogatásának köszönhető, hogy a PTE Régészeti Szemináriuma tárhatta fel között Zülpich (Tolbiacum) római fürdőjét 2001-2002-ben. Nem csak a feltárás, hanem a feldolgozás is a magyar fél feladata.

Prof. Dr. Harald Koschik 2002-ben részt vett és előadást tartott a PTE Régészeti Szeminárium által szervezett Mandulavirágzási Tudományos Konferencián, 2008-ban pedig felajánlotta tetemes mennyiségű magánkönyvtárának régészeti témájú anyagát a PTE Régészet Tanszéke számára. A több ezer kötetes állomány nagymértékben elősegíti és támogatja a tanszéki oktató és kutató munkát. (Forrás:  http://regi.btk.pte.hu/pdf.php?id=865&type=news)

  

««« Vissza a Gyűjteményeink oldalára