Rüger Christoph B. gyűjteménye

Rüger Christoph B. gyűjteményeChristoph B. Rüger 1937-ben született Liegnitzben, egyetemi tanulmányait történelem, klasszika-filólógia, klasszika archaeologia és filozófia szakon a bonni és torontói egyetemen végezte. Természettudományi módszertani és terepi gyakorlati képzésben a Bonni Tartományi Múzeumban (Rheinischen Landesmuseums Bonn) részesült. 1965-ben doktori fokoztatot szerzett Germania Inferior: Untersuchungen zur Territorial- und Verwaltungegeschichte Niedergermaniens in der Prinzipatszeit című munkájával. A Bonni Tartományi Múzeumban az ekkor meginduló, kiterjedt római koros ásatások (Bonna, Gelubda, Colonia Ulpia Traiana) vezetését látta el, emellett az észak-afrikai expedíciós ásatásokba is bekapcsolódott (Lambaesis, Siga, etc.). 1973-ban a Rheinischen Landesmuseum igazgatójává választották, nyugdíjazásáig 1989-ig az intézmény vezetője maradt. Ezzel párhuzamosan a Rajna-vidéki Tartományi Műemlékvédelmi Hivatal vezetését 1973-1986 között is ellátta. 1978 és 2003 között tanított a bonni egyetemen, ahol 1985-ben címzetes egyetemi tanárrá nevezték ki. Német Régészeti Intézet (Deutschen Archäologischen Institut) 1969-ben levelező, majd 1974 rendes tagjává választotta. 1983-1991 között a Német Múzemi Szövetség (Deutschen Museumsbund) elnöke volt.

Christoph Rüger 2008-ban adományozta nagy mennyiségű magánkönyvtárát a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Társadalomtudományi Sazkkönyvtárának, e rendkívül széles bázisú könyvgyűjtemény gerincét a római kori régészettel foglalkozó munkák alkotják, melynek különösen értékes része a szinte teljes gyűjtéssel rendelkező német és angolszász proviniciális régészeti szakirodalom. (Az ismertetőt írta: Horváth Klára)

 

További tájékoztató irodalom:

Christoph Bernhard Rüger

  

««« Vissza a Gyűjteményeink oldalára