A Geográfia szimbóluma

A Geográfia szimbóluma című olajfestmény valamikor a 18. század folyamán készült, ismeretlen festőművész munkájaként (Gy/723). A kép központi témája a geográfia és az asztrológia szimbólumainak megjelentetése. A kép ismeretlen provenienciáj, illetve a hajdani püspöki könyvtárhoz való kötődése miatt különleges eszmei értéket képvisel.

A festmény restaurálását Czakó Ferenc festmény- és fabútor-restaurátor végezte el. A kép korábban a Főigazgatói szoba falát díszítette, sérült állapotára való tekintettel a könyvtár múzeumi gyűjteményeinek látogatói számára eddig nem volt látható. A restaurálás után a kép az állandó egyetemtörténeti kiállítás ötödik ("rektori") szobájában került elhelyezésre.

(További képek a restaurálási folyamat fotódokumentációjában tekinthetők meg.)

A restaurálás menetének dokumentációja

© PTE Egyetemi Könyvtár - Történeti Gyűjtemények Osztálya (2011-2013)

A restaurálási munkálatokat támogatta: