Fotódokumentáció

a Klimo Könyvtár 175 kötetének újrakötési munkáit finanszírozó pályázathoz
(2012. II. félév NKA Közgyűjtemények Kollégiuma)

Az NKA Könyvtári Kollégium 2012. II. félévi pályázatán a PTE Egyetemi Könyvtár Klimo Könyvtárához tartozó ún. Kanonoki Gyűjtemény sérült, kiadói kötésű 245 kötetének újraköttetésére pályáztunk. A megítélt összegből, az előzetes árajánlat alapján 175 kötet restaurálását végezte el a Kézművész Bt.

A Kanonoki Gyűjtemény a pécsi egyházmegye papjainak, kanonokjainak ajándékozás formájában vagy hagyatékképpen a pécsi püspöki könyvtárba került könyveit öleli fel; az
1850 és 1923 között megjelent munkák jószerivel valamennyi tudományágat lefedik. A 11.017 kötet közel 30–35%-a rendelkezik sérülékeny, kiadói papírkötéssel. Az állomány ezen részének használhatóvá tételét már egy korábbi NKA-pályázat keretében megkezdtük; ekkor 820 könyv új kötése készült el.

Az elvégzett kötésjavítási munkálatok

Elsőként a könyvek száraztisztítása és portalanítása történt meg, majd a borítópapír nedves tisztítására került sor. Ezután a könyvtestek óvatos szétszedése – nagy részük vágatlan volt –, ívekre bontása, a kapcsok kiszedése történt meg. A gerincnél az íveket megtisztítottuk, a régi ragasztó anyagot eltávolítottuk. A sérülések és a hiányok javítására is ügyeltünk a külső és belső íveknél, a hiányokat pótoltuk. A könyvtest szalagra fűzése is a munkafolyamat része volt: áthajtott előzékkel, majd kemény papírkötéssel láttuk el őket. Új előzékeket helyeztünk el, szükség esetén a fel nem vágott könyvtesteket körbevágtuk, keménytáblás kötés készítésénél pedig kötészeti papírt használtunk. A megtisztított eredeti borítót visszahelyeztük a kemény papírkötésre, így a könyv eredeti tipográfiai jellegzetességei nem vesztek el. Borítóhiány esetén a címlap feliratát aranyozási technikával helyeztük vissza. Ahol lehetett, az eredeti kötést megőriztük, és csak kötésjavítást végeztünk.


.

További képek a restaurálás menetének fotódokumentációjában

© PTE Egyetemi Könyvtár - Történeti Gyűjtemények Osztálya (2013)

A restaurálási munkálatokat támogatta: