90 éve Pécsett - Az Erzsébet Tudományegyetem pécsi működése (1923 – 1950)
Fotódokumentáció

A Pécsi Egyetemi Könyvtár jubileumi kiállításával a pozsonyi egyetem 90 évvel ezelőtti Pécsre költözésének kívánt emléket állítani. A tárlat 2013. november 21-étől 2014. január 23-ig volt megtekinthető a pécsi Tudásközpontban.

A kiállítás tematikájában folytatta az előző évi centenáriumi bemutató menetét: így az egyetem budapesti és pécsi időszakának általános bemutatása és a díszdoktorok mellett, a kari egységek (Bölcsészettudományi Kar, az Evangélikus Hittudományi Kar, a Jog- és Államtudományi Kar, valamint az Orvostudományi Kar), és az egyetemi könyvtár működési dokumentumai kerültek bemutatásra. A kiállításon 8 vitrinben és 4 paravánon mutattuk be az Erzsébet Tudományegyetem budapesti és pécsi működésének történetét, dokumentumait, jellemző tárgyait.

Az általános tematikájú vitrinekben az Erzsébet Tudományegyetem működési dokumentumai, tantervek, ünnepi beszédek mellett az egyetemi tanévnyitók és rendezvények meghívói kaptak helyet. A Pécsre költözés emlékére kiadott plakett másolatai mellett a korszakban használt rektori láncot, egy heroldpalástot, a Scipiades Elemér által alapított serleget is láthatták a látogatók. Kiemelt helyet kaptak az egyetem díszdoktorai; díszdoktori oklevelek, a díszdoktoravatásokon készült fényképek és díszdoktoraink által írt művek. A harmadik vitrinben a kollégiumok, diákszervezetek, a nyári egyetem és a PEAC egyetemi sportklub életéből villantottunk fel néhány érdekességet, fotók, dokumentumok, kiadványok és néhány tárgy segítségével.

Az egyetemi könyvtári vitrin különlegessége volt, hogy megtekinthető volt egy lista arról a néhány könyvről, melyet sikerült a pozsonyi egyetemi könyvtárból áthozni Pécsre. A pécsi egyetemi könyvtár kialakulása, a püspökséggel kötött használati szerződés, működési dokumentumok, fotók, bélyegzők mutatták be az intézmény történetét. A vitrinben több, a két világháború között használt könyvkölcsönzési jegy, olvasójegy stb. szerepelt, melyeken néhány híres olvasó nevét is felfedezhették az olvasók. Érdekes kordokumentumként zárta a könyvtári egységet az az oklevél, mely a könyvár dolgozóinak munkafelajánlását tartalmazza Sztálin 70. születésnapja alkalmából.

Az egyetem négy karának külön-külön vitrint szentelünk. Itt is nagy hangsúlyt helyeztünk a tanrendekre, a kar specifikus dokumentumaira, az egyes karok történetének fontosabb csomópontjait bemutató tárgyak, meghívók kiállítására.

A bölcsészkari vitrinben a tanrendek, fejléces levélpapírok mellett a kar által adott néhány rektor (Halasy-Nagy József, Vargha Damján, Weszely Ödön) összegyűjtött rektori beszédeit is kiállítottuk. Prinz Gyula professzor személyes tárgyai (pipa, önéletírás) mellett egy korabeli írókészletet is kiállítottunk. Hallgatói indexet, dolgozatokat, valamint ezek bírálatát is olvasgathatták a látogatók.

A jogi kari vitrinben tanrendek, kari kiadványok, folyóiratok, nyomtatványok, meghívók mellett több hallgatói index, szigorlati bizonyítvány, pályamunka volt megtekinthető. A kar épületének alapkőletételi ünnepségét, majd az elkészült épületet korabeli fotók segítségével mutattuk be.

A hittudományi kar vitrinjében szintén tanrendek, nyomtatványok, kari kiadványok és meghívók kerültek bemutatásra. Több fotót mutattunk be a kar soproni székházának, az ún. Márványpalotának 1930-ban történt avatásáról, melyen Horthy Miklós kormányzó és Klebelsberg Kunó kultuszminiszter is részt vett. Balázs Béla hittudományi hallgató anyagából fénykép, index, hallgatói jegyzetek kerültek kiállításra. Érdekesség, hogy Balázs Béla leszármazottai a kiállítás kapcsán felvették gyűjteményünkkel a kapcsolatot, mivel számos, eddig általuk nem ismert dokumentumot találtak a kiállításban.

Az orvostudományi kar vitrinjében a tanrendek, nyomtatványok, gazdag fejléces levélpapír-gyűjtemény mellett itt is több index, kórházi szolgálati könyv került kiállításra. Néhány egyetemi klinikai kiadvány és fotó mellett igyekeztünk az orvosláshoz nélkülözhetetlen eszközökből, alapanyagokból is bemutatni néhányat: mikroszkóp, orvosi műszerek, amalgám, kaucsuklapok kerültek a vitrinbe. Talán az egyik legérdekesebb tárgy a kiállításban az az ezüst dobozka volt, melyet Entz Béla professzor 70. születésnapjára kapott professzortársaitól 1947-ben, a professzorok gravírozott aláírásával.

Az Erzsébet Tudományegyetem történetének mélyebb megértéséhez, a kiállított tárgyak és dokumentumok pontosabb értelmezéséhez nyújtott segítséget az a négy paraván, amely a kiállítás részét képezte. Az első paravánon a korábbi pécsi egyetemalapítási tervezetekről olvashattak a látogatók egy kis összefoglalót. A paraván második részében a Pozsonyból való menekülésről, majd a budapesti évekről és a pécsi letelepedés történetéről készült áttekintés. A második paraván az egyetem pécsi elhelyezkedését és az egyetem bölcsészettudományi, hittudományi és jogi karának történetét, az egyetem díszdoktorait mutatta be. A harmadik paravánon az orvostudományi kar története, az egyetemi kollégiumok, diákjóléti szervezetek, PEAC, keszthelyi üdülőház és az egyetemi könyvtár ismertetését olvashatták a látogatók. A negyedik paraván három térképen: Budapest, Pozsony és Pécs mutatta be az egyetemi épületek városon belüli elhelyezkedését, valamint az épületek korabeli és mai fényképfelvételeit.

A kiállításhoz kapcsolódott egy lapozgatható kötet, mely az egyetem díszdoktorainak és professzorainak fényképpel ellátott rövid életrajzát, főbb műveit ismertette.add facebook like button nuckelino.de

© PTE Egyetemi Könyvtár - Történeti Gyűjtemények Osztálya 2014