Szakdolgozatok, pályamunkák, disszertációk

Szakdolgozatok, pályamunkák, disszertációk

Az alábbi linkekre kattintva a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztályán őrzött szakdolgozatok, pályamunkák, szemináriumi dolgozatok, disszertációk, doktori és kandidátusi tézisfüzetek mutatói érhetők el.

A gyűjtemény az Egyetemi Archívum, az Egyetemtörténeti Gyűjtemény és az Egyetemi Könyvtár nagyrészt muzeális jellegű anyagából tevődik össze. Az adatbázisban kereshetők az Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán, illetve a Pécsi Tudományegyetem Jog- és Közigazgatástudományi Karán 1932–1952 között írott pályamunkák.

A szakdolgozatok az Erzsébet Tudományegyetem jogi és bölcsészettudományi karán, valamint a Pécsi Tudományegyetem jogi karán készültek. A kutatható anyag 1932 és 1978 között született szakdolgozatokat tartalmazza, legnagyobb számban azonban az Erzsébet Tudományegyetem időszakából.

A szemináriumi dolgozatok a Pécsi Tudományegyetem Jog- és Közigazgatástudományi Karán készültek, 1948–1952 között kereshetőek.

A doktori disszertációk 1985 és 2008 között a JPTE, majd a PTE karain készültek.

Az adatbázist Czirják Márton és Molnár Dávid készítette.

Fotó: Gergely Zsuzsanna

UMFT